Tajemství dervišů a mystického tance

dance-65037_1920Mystika tančících dervišů má své kořeny v dávné Persii, tento duchovní odkaz Persie patří k takzvaným kultům ohně. Rituální tanec je spirituální cestou do jiných dimenzí mimo běžnou realitu. Tanečník se dokáže posvátným pohybem ve spirále transcendovat do vyšších stavů vědomí. Ohnivé – vířivé – rituální tance napodobují cyklické, spirální pohyby planet kolem Slunce. V rituálním tanci je skrytý odkaz k hadí síle, kulty ohně poukazují také na oheň sexuální. Tanec dervišů v bílém obleku doprovází etnické hudební nástroje. Oblečení černé a bílé barvy představuje vesmírnou polaritu. Dervišové přichází zahaleni v černém, po počáteční ceremonii, a po zaznění zvuku flétny odhazují černá roucha, a teprve po odhalení svítivě bílé barvy oděvu začínají krouživě tančit. Odhození černého pláště představuje osvobození se od tíže hmotného světa. Tanečník na okamžik překříží ruce na hrudi, tak vyjádří své spojení s božskou přirozeností. Následujícím tancem ve spirále se přiblíží ke svému středu, do místa podobnému středu posvátné spirály, kterou v přírodě představuje například vír a tornádo. Během podobného zážitku je možné procítit, že i mysl se pohybuje jako vítr. Posvátný střed se podobá oku „mystické a božské“ bouře, oku, kde je soustředěn řád skrytý v okolním chaosu. Mystika spirály je obsažena ve všem stvořeném, od DNA až po spirálové galaxie. Ohniskovým středem vesmíru je nejvyšší Vědomí, střed představuje počátek a zároveň konec všeho, vznik i zánik.

Působivý a svým způsobem i elegantní tanec dervišů, v celé své stylizaci a obřadnosti, je (transcendentální) meditace v pohybu a přitom ve stavu nerušeného vnitřního ticha. Je zajímavý především tím, že točící se a přitom zcela koncentrovaný tanečník vytvoří svým tělem až čtyři tisíce spirálovitých otoček, než se uvede do extatického stavu. Tančící dervišové chvílemi vypadají jakoby levitovali. Stav transu poskytuje možnost přímé komunikace s božskou silou. Víření těl tanečníků ukazuje k základní vesmírné filozofii: základ života a všeho, co existuje, spočívá v otáčivém pohybu, v symbolu spirály. Tanečník se točí kolem své osy, stejně jako Země, zcela sladěn s rytmickou hudbou, která se postupně zrychluje. Vesmírná energie, na kterou je tanečník celou svou bytostí napojen, prochází v koncentrované podobě jeho tělem.

Zdvižená pravá ruka směřuje k obloze – tanečník přijímá vesmírnou energii. Zdvižená levá ruka (dlaň) směřuje k zemi – tanečník odevzdává vesmírnou energii zemi a do prostoru kolem sebe. Vzájemně sdílená energie tanečníky spojuje na mystické úrovni, odstraňuje nejrůznější tabu, následná extáze prohlubuje mystická poznání. V konečné fázi rytmického tance vypadají dervišové ve svém bílém hávu jako svobodní letící ptáci, kteří se v opojení vzdalují pozemské realitě, a ocitají se v jiných dimenzích (vyzvednutím hadí síly nad hlavu). Tanečníci jsou v přímém kontaktu se sebou, s přírodou, s vesmírem, vše vnější vnímají v celistvé dokonalosti prohloubením všech tělesných smyslů. Během života si poté snadněji uvědomují, co znamená pohyb (těla, myšlenek, emocí), co svým pohybem v prostoru způsobují, jakou energii svým pohybem vysílají směrem k vesmírným energetickým polím. Neoddělují svět hmotný od světa duchovního, pokud se tak stane – bez obousměrného propojení duchovní oheň vyhasne.

dance-65035_1920

Mystický prožitek posvátné spirály během rituálního tance, který lze pojmenovat také jako tanec s duší, je pro každého subjektivní „esenciální“ záležitostí

Nejen dervišové praktikují mystiku tance, známé jsou také rituály indiánů zvané „tetřeví tanec“, kdy indiánský šaman napodobuje spirálu tančících tetřevů. Tyto tance symbolizují nejen cestu odvahy, symbolizují zrození, život, životní sílu, smrt a znovuzrození, přinášejí vize a osvícení – pokud je do pohybu vložena koncentrovaná životní síla a správný záměr. Nemají nic společného se smyslnou poživačností, ani s obyčejnou zvědavostí a touhou po exotice, vše přízemní a sobecké je odsunuto. Podvědomí je odhaleno jako všestranný a vyvážení pomocník pozemského ega, pomocník harmonického zrání v běžném životě.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Meditační či rituální tanec napomáhá uvědomit si harmonii mezi ženskou a mužskou polaritou, přijmout nejen konejšivou lázeň Světla, procítěné emoce lásky, ale i světlé a temné stránky bytí. Není nutné umět tančit, nemá to nic společného s žádnou předem danou choreografií. Volně tančící tělo se po chvíli neohrabaného tance samo napojí na rytmus energetického, vnějšího ZDROJE. Stav odpoutání může nastat pouze v okamžiku, kdy je vnitřně překonána gravitace, připoutanost k zemské „tíži“ (ke všemu, co nás tíží). Nelze slovem předat osobní poznání související s vnitřním napojením na okolní „tančící duše“, a na jinodimenzionální energie. Zpočátku je dobré zůstávat částečně přítomen, a udržovat částečnou sebekontrolu. Po zdokonalení může být váš tanec nespoutaný a divoký. Tančí se tak dlouho, dokud nepocítíme změnu ve stavu vědomí, důležité je tanec nepřerušovat. Osvobozená duše, volná a nespoutaná, se stává svým vlastním pozorovatelem, zprostředkovává „spirituální rozhovor“ mezi vědomím a nevědomím. Zážitky se odlišují také podle toho, zda je tanec prováděn po směru hodinových ručiček (po směru Slunce), nebo proti směru hodinových ručiček. Směr je určen záměrem, podle toho, zda je potřeba energie přitáhnout (energetická harmonizace, vnímavost, intuice), nebo odpudit (například redukovat stres, rozpustit emoční bloky, somatické příčiny nemocí a podobně).

Související články: Rituální tanecEnergetická spirála

Tajemství dervišů a mystického tance

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.