Třetí čakra – solárního plexu

Třetí čakra navzájem propojuje hmotný svět, emoční cítění, rozum, myšlení a schopnost rozlišování. Tato čakra nejvíce rezonuje s energií slunečního světla. Je spojena s osobní vnitřní silou, pevnou vůlí. Nachází se pod hrudní kostí za žaludkem. Emoce, jakési chvění nebo svírání různého druhu, pociťujeme právě v oblasti žaludku. Ze smyslů je spojena se zrakem. Živel: oheň. Barva: žlutá, zlatá, růžová. Jinak se tato čakra také nazývá „sluneční pleteň“, „zářivá perla“ nebo „druhá mysl“. S tím souvisí, že například v Japonsku je běžné přesvědčení, že myšlení prochází břichem.

Třetí čakru čistíme pravidelným přijímáním sluneční energie

Sluneční světlo, které přijímáme právě čakrou solárního plexu, celkově prosvětlí naše energetické pole. Jak poznáme, že je tato čakra zavřená nebo jen málo otevřená? Stane se tak, pokud v sobě dusíme energie hněvu, sobectví, žárlivosti, pocity viny, nezdravé touhy a vůbec všechny chmury. Světlo je spouštěčem pozitivních vibrací harmonie a lásky, dodává svěžest do myšlení, radost ze života, čistíme citové vazby. Získáváme čisté vědomí vlastních hodnot. Všechny nízké energie jsou skrze třetí čakru přetransformovány v energie vyšší. První tři čakry jsou v souladu s vnímáním trojrozměrného světa.

Třetí čakra se uvolní pozitivním myšlením

Nedělením věcí a okolností na černé a bílé, pochopením životních zkušeností. Záhy si uvědomíme, jak vše spolu navzájem souvisí, a jak okolní věci a děje souvisí s námi. Naučíme se říkat v klidu a bez výčitek „ne“, vzhledem k záležitostem, které nás stresují, pokud říkáme „ano“, proti svému vnitřnímu přesvědčení. Naučíme se komunikovat, bránit se, vyjadřovat bez pocitů viny vlastní myšlenky. Časem, i když to tak ze začátku nemusí vypadat, se prosvětlí vnímání energií ostatních lidí v našem okolí. Také úroveň komunikace, včetně té citové, se zlepší na všech úrovních.

K uvolnění a pročištění čaker je vhodné poslouchat meditační hudbu komponovanou k tomuto účelu. Silný účinek mají tibetské zpívající mísy – používají se více jak pět tisíc let, jejich energie je léčivá. Tóny tibetské mísy umocňuje sedm magických kovů, z kterých bývají vyrobené v přesně daném poměru.  Vibrace uvádějí do harmonického proudění okolní energie (v člověku, rostlinách), vyrovnávají srdeční rytmus, levou a pravou mozkovou hemisféru, harmonizují buňky lidského těla. Vibrace zvuku tibetské mísy dokáže dokonce rozechvět vodní hladinu.

Vhodná je také meditace za poslechu Mozartova klavírního koncertu, tato jedinečná hudba má velmi silné účinky. Poslechem této podmanivé klavírní kompozice, dosáhnete dokonalé koncentrace a vnitřního uvolnění, například před astrálním létáním. Uvolníte v sobě prostorovou představivost. Mozartova hudba rozvíjí schopnosti pravé mozkové hemisféry, skrývá ve svých tónech určitá spirituální tajemství, kterých si byl tento geniální skladatel vědom a vědomě je do svých děl komponoval.

Skrze energetická centra dochází ke vzájemné výměně mezi lidmi, mezi člověkem a přírodou, rostlinami a jakoukoliv hmotou, živou i neživou, též mezi člověkem a kosmem (centrální kvantové Vědomí vesmíru). Po skutečném probuzení třetí čakry následuje expanze v podobě otevření čakry srdce. Tím nechci říct, že čakry se otevírají v řadě jedna po druhé. Každá čakra pracuje samostatně, jedna může být otevřená, více či méně, jiná zablokovaná. To, jak která čakra pracuje, souvisí s celkovým pohledem na život.

Můžete mít aktivní krční čakru (komunikace) a šestou čakru (třetí oko). Ale na druhé straně budete mít zavřenou čakru srdeční. V životě se to může projevit tak, že budete schopni intuice, budete mít vize budoucnosti, budete komunikativní a vše využijete k tomu, že budete druhým pomáhat řešit jejich životní potíže. Dokážete sice radou pomáhat druhým, (například jako astrolog), ale vzhledem k zavřené srdeční čakře nedokážete pomoci sami sobě.

Milovat sám sebe znamená být milován

Třetí čakra - solárního plexu

Zdroj fotografie: Pixaby.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.