Řízená představivost a podvědomí

fairy-tale-1180922_1920Různé touhy a přání prochází myslí člověka několikrát za den, ne všechny bereme vážně, mysl si pohrává s různými představami a všelijak je kombinuje a někdy zbytečně komplikuje. Obzvlášť v případě pokud sama neví, co vlastně od života chce. Pokud si přejeme udržet promyšlenou kvalitu životního záměru aktivní, je důležité nenechat se ovlivňovat vším, co vidíme kolem sebe. Zrakem vnímáme vše, co existuje, zrakovým vnímáním vniká myšlení. A stejně tak očima vyzařujeme energii našich myšlenek například k předmětu své touhy.

Zrakem a sluchovými vjemy vnímáme své okolí, tak vzniká nejen myšlení, ale i touhy a přání, a zároveň vše, co naše touhy pomalu a jistě ničí. Pozorujte několik dní svou mysl a zaregistrujte ta přání, která se nejčastěji objevují vzhledem k tomu, co vidíte a vnímáte kolem sebe. Podobně zaregistrujte přání, které vychází přímo od srdce, které dostává jen málo pozornosti, protože mysl toto přání předem stanoví jako nesplnitelné a najde si k tomu nespočet důvodů. Například tím, že náš zrak ohodnotí vzhled, schopnosti, nápady a skutky někoho jiného jako lepší a pro nás nedosažitelné. Myšlenky, které říkají, proč náš záměr nejde uskutečnit, přehluší podstatu vnitřní touhy, která se marně snaží prorazit z podvědomí ven na světlo.

Některé myšlenky jsou převlečené za falešnou skromnost, jiné mají různé odstíny strachu, další říkají: nezasloužím si to, nedokážu to, nemám k tomu dostatek prostředků

Nesplněné touhy a životní sny souvisí s vnitřním přesvědčením, s tím, jak máme dlouhodobě nastavené podvědomí. Nebereme-li schopnosti podvědomí vážně, neuvědomujeme si v sobě tvořivou sílu, která zůstává latentní. Jde o sílu skrytou, potenciální, před neprobuzeným vědomím utajenou, dosud neprojevenou a nezpozorovanou, pro racionální mysl neskutečnou. Považujeme-li nezměrnou sílu podvědomí za neskutečnou, nedokážeme ji vědomě a cíleně kontaktovat. Tvoření za pomoci podvědomí vyžaduje jasnou představivost a konkrétnost záměru bez dotěrných a matoucích pochybností. Podvědomí spadá do oblasti kreativní poloviny mozku (pravé hemisféry). Pravá hemisféra souvisí s tím, co je pravé, pravdivé, přímé, bez oklik. Ovládá pocity, představivost, podprahové vjemy, intuitivní a tvůrčí činnost. Podvědomí společně s pravou hemisférou si neuvědomuje čas a není omezeno časem ani prostorem, neuvažuje racionálně, jen reaguje na přímé podněty. Zaznamenává všechny naše zkušenosti, včetně těch, na které jsme už dávno zapomněli. Proto nám může naservírovat v ten správný okamžik, vlivem zaostřeného vnímání sebe sama a okolního světa, odpoutáním se od mechaničnosti konání a bytí, inspirativní poklady rovnou pod nos. Poklady v podobě jedinečných inspirací, které máme přímo před očima a přesto nevidíme jejich podstatu a jejich skryté kouzlo. Poklady zahalené v pravdě vztahující se k našim vrozeným schopnostem a podceňovaným talentům.

ekniha

Říká se, že jediné co nás nutí bát se uskutečnit své sny, je strach sám

Impuls k tvoření můžeme posilovat od okamžiku, kdy si uvědomíme prioritní podstatu vystihující naše pravdivé touhy a přání. Představte si podvědomí jako automatickou centrálu, která podstatnou část myšlenek a představ třídí a urovnává do úhledných informačních balíčků. Vaše podvědomí pouze plní zadání, vaše mysl je šéfem, a podvědomí nemůže za to, pokud máte ve své hlavě zmatek. Podvědomí v roli pošťáka pouze třídí balíčky myšlenek a posílá je na předem zvolené adresy. Adresu pro to které přání stanovuje mysl, která si navíc ještě vytváří podružné kategorie: nedokážu to, to je nesplnitelné, to si nezasloužím, na to nemám sílu ani prostředky, neuzdravím se, nezhubnu, nenajdu si partnera, nezasloužím si kreativní zaměstnání. Přestože přání, sen či záměr existuje, a má svou vlastní adresu, je zásadní chybou pokud balíčky konstruktivních myšlenek a představ přichází do informačních polí vhodných pro ten který záměr jen sporadicky, pokud mysl vysílá více zmatených instrukcí na adresy podružné. Podvědomí vykonává tříděním neurovnaných myšlenek a představ spoustu „zbytečné“ práce, a čas utíká. Pokud si vytvoříme jasný a konkrétní záměr, můžeme podvědomí ušetřit práci a sami vědomě své myšlenky posílat přímo na cílovou adresu záměru. Podvědomí dostane „čas a prostor“ k tomu, aby nám začalo pomáhat jiným způsobem, protože další jeho předností je, že je moudřejší a tím i rychlejší, než racionální, konstruktivní mysl. Podvědomí pracuje v přítomném čase, proto nám dokáže posílat nápovědy, synchronní události, nebo intuitivní rozhodnutí v tu pravou chvíli. Protože lépe než naše nedočkavá mysl, (která se pohybuje častěji v minulosti a budoucnosti než v přítomnosti), odhadne, co je pro nás v danou chvíli nejlepší. Podvědomí pracuje samostatně, nezávisle na vědomí, nejaktivnější je v čase kdy spíme, rozjímáme či meditujeme.

EXKURZE MIMO TĚLO

podvedomi

Velkou moc mají myšlenky a představy těsně před usnutím a po probuzení, v těchto chvílích nekonstruktivní myšlení, v podobě představ a myšlenek spojených s nejistotou, zpomaluje výsledky

Řetězec denních událostí jen kopíruje řetězec našich nikdy neutuchajících myšlenek, představ a očekávání. Pokud nemáme v hlavě jasno, potom nápovědy podvědomí vnímáme jako zlomkovité, nejasné jasnozření, nebo je bez většího zájmu podceňujeme. Někdy slyšíme hlas podvědomí jen vzdáleně, přibližuje se a vzdaluje, přibližuje a vzdaluje. Některé hlasy podvědomí jsou prchavé a nevýznamné, jiné o životě rozhodující. Důležité je uvědomit si, že na jedné straně je spánek a podvědomí, na druhém konci energetického spektra naší tvořivosti je bdělost a nadvědomí. Uprostřed těchto základních poloh se během dne vyskytuje nekonstruktivní myšlení, které vytváří zmatek, nesoustředěnost, nedůvěru v sebe, strach ze selhání. Uvědoměním si všeho podstatného, co je skryté za očekáváním, můžeme podvědomí částečně obejít a adresovat vědomě v bdělém stavu, v každém přítomném okamžiku, svůj záměr přímo skrze nadvědomí do příslušných energetických polí. Pokud necháme vše pouze na podvědomí, ztrácíme čas například tím, že podvědomí velmi intenzivně zapisuje a třídí vše, na co se v jednom okamžiku soustředíme, a vše, na co v jiném okamžiku myslíme nesoustředěně.

Pokud tedy máte vytvořený jasný záměr, pojmenujte jej, tím si vytvoříte pomyslnou adresu, na kterou budete vědomě posílat myšlenky, představy a očekávání souznějící se záměrem. K myšlenkám a představám přidejte energii slova vyřčeného nahlas, a energii slova psaného. Psané slovo je stejně mocné jako slovo vyřčené, a velice účinná je jejich vzájemná, přesně adresovaná kombinace. Řeč a mluvené slovo je myšlenka vyslovená nahlas, v tu chvíli každé slovo disponuje energií skrytou ve zvuku. Energie informace má formu klidovou, ve spojení s energií pohybu (myšlením, vůlí, emocemi), je „oživeno“ energetické informační pole v prostoru. Oživení vzniká díky pohybu myšlenek a nahlas vyřčených slov. Klidně si představte, že naše řeč kreslí v prostoru kolem nás něco jako geometrické obrazce, v souvislosti s rytmem slov, barvou hlasu, a s energií emocí do slov vkládaných. Stejně jako platí, že hmotu tvoří uspořádané informace, tak i představu našeho záměru – aby se mohla zhmotnit – musí tvořit uspořádané informace. Nejsilnější myšlenka, potvrzující váš záměr v přítomném čase, je tvořivou energií/informací, která ale bezpodmínečně potřebuje ještě váš resonanční podpis v podobě upřímně procítěné emoce. Například emoce štěstí vytváří šťastnou hmotnou úroveň bytí.

podvedomi-22

Je nezbytné zaměřit se také na každodenní komunikaci, uvědomovat si, zda říkáme nahlas to, co si ve skutečnosti také myslíme, abychom nezdržovali uskutečnění našich záměrů. Zkoumejte vaše vnitřní, zdánlivě nesouvisející přesvědčení, jejichž hloubku si nemusíte vždy uvědomovat. Například přesvědčení: nic není zadarmo…, pokud nahlas řeknu, co si myslím, ztratím tvář…, já jsem jen obyčejný člověk a tak podobně. Podvědomí totiž nerozlišuje skutečnost od smyšleného, nezná lež ani ironii. Také cokoliv myslíme jako žert, může podvědomí přijmout jako fakt, v závislosti na častém opakování. Z toho vyplývá, že podvědomí přijímá informace přesně tak, jak jsou podány, je samostatné, neovlivnitelné, nepřetvařuje se, nelže, a nelze jej přechytračit. V tomto ohledu se na podvědomí můžeme značně spolehnout, ale musíme si dávat pozor, co do svého podvědomí ukládáme, a to většinou nevědomě, sugestivně. Představivost a obrazotvornost dokáže stavět i ničit. Budeme-li sami sobě například pravidelně lhát, nebo se často zabývat stresujícími myšlenkami strachu z neúspěchu, podvědomí vezme naše představy a obavy vážně a úspěšné výsledky se na základě negativní autosugesce podstatně zdrží, případně se vůbec neuskuteční.

Eshop – INSPIRACE PRO ŽIVOT

Jak přinutit sny propojené s obrazotvorností a fantazií pracovat pro vás, nikoliv proti vám? Naučte se je řídit, stejně jako se učíte řídit auto – vědomě a ostražitě. Bdělé vědomí a podvědomí vytváří aktivní duševní vědomí, pokud pracují společně. Až rozpoznáte svou skutečnou touhu, pojmenujete záměr s touhou související, utvořte si jasnou představu, a uvědomte si, že za představou nutně následuje vůle k uskutečnění. Vůle je důležitá, říkat si, mám silnou vůli, hravě dokážu to či ono, je také důležité. Přesto platí, že vůle bez správně cílené představivosti je energeticky velmi ochuzená. Řízená představivost je klíčem k tvoření. Například dokonalý sportovní výkon není dnes již pouze o nezdolné vůli sportovce. Je především o správné kombinaci vůle a představivosti zaměřené k výsledku. Kombinace vědomé vůle a skrytých schopností intuitivního podvědomí jsou zárukou úspěchu. Podvědomí není ničím ohraničené a není v nás uzavřeno, kdykoliv je napojeno na vesmírné informační pole. Podvědomí obsahuje informace, které jsou momentálně mimo vědomí, v určitý okamžik se nám vybaví, stanou se tak dosažitelnými v tu správnou chvíli. Zkuste si představit, že vaše podvědomí je výkonné podobně jako počítač, a naučte se jej programovat ve svůj prospěch.

Související článek: Pozemský spánek a lucidní sny

podvedomi-333

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.