Tarot – energie karty Slunce a Měsíc pro podzimní rovnodennost

Slunce je ve výkladu pozitivní, šťastnou kartou, poukazuje na zdroj energie, fyzické i duševní. Představuje důvěru v sebe a citovou stránku našeho života. Slunce nám ukazuje, že věci, které nevidíme, například to, po čem toužíme, je stále přítomné, v prostoru kolem nás, otisknuté v našem energetickém poli. Čím více pohody, radosti a hravosti je v našem energetickém poli, tím více vnitřní úlevy cítíme a tím více harmonie utváříme pro naplnění našich přání. Světlo energetického pole může být zastíněno nedostatkem sebevědomí. U karty Slunce je předpoklad pro objevení potenciálu sebevědomí důležité, čím více světla vytvoříme v našem energetickém poli, tím více světla dáváme sami sobě pro vnitřní akt znovuzrození.

Foto: Rebeka Sprinncová

Energie tarotové karty Slunce

V tarotové posloupnosti karta Slunce, symbolizující zdroj energie a světla, následuje po šerém svitu karty Luna. Luna (naše podvědomí) ozřejmuje stíny, Slunce (naše vědomí) je rozpouští a žehná hravosti napojené na přítomný okamžik. Je to světlo našeho srdce a světlo sebelásky, je to vnitřní jistota, která umožňuje, že se vždy umíme vyladit do našeho středu a objevovat vnitřní svobodu. Je to světlo první ranní myšlenky po probuzení, intuice i racionálního myšlení. Dobře si uvědomujeme, že zbytečné neshody a boje nás obírají o energii. Velmi dobře jsme si vědomi, že život je třeba brát jako celek, kompletně se vším, co přináší, a to nepříjemné umět přeladit do pozitivnějších vibrací. Víme, co můžeme udělat a netrápíme se tím, co v tento okamžik nejde ovlivnit. Slunce, které je „živým obrazem našeho pravého Já“, nám sděluje:

Důvěřuj vnitřnímu hlasu, překážky ukazují na věci, které už dosloužily, je třeba se od nich odpoutat a vydat se směrem k obzoru s vědomím, že se díváš na stále týž obzor, kde Slunce zapadá i vychází, ať už je světlo nebo tma, životní cesta vede vždy dopředu. Miluj svůj život, pečuj o svou rodinu, vyjadřuj vděk a lásku. Vyjádřená radost, vděk a láska mnohanásobně vrací životní energii do tvého energetického pole. Využij pro svou budoucnost moudrost získanou z životních zkušeností, čerpej z energií, které přinášejí nové vhledy a inspiraci, vnímej intuici, která sleduje jádro věci. Nezapomeň, že se sluneční energií k nám přichází také kosmické světlo. Vězte, že tak jako vy čerpáte energii ze Slunce, tak i ono čerpá energii z vás.

Energie podzimní rovnodennosti jsou o týmové spolupráci, rodinné harmonii, partnerském porozumění. Nabízí se projevit schopnosti, nadání, talenty. Soustředit se na vnitřní sílu, vitalitu, hravou náladu, srdečnost, přívětivost.  Pozorně sledovat cestu k vnitřní celistvosti a souznění s vnějším světem. Karta Slunce poukazuje na nevinnost a nahotu, zde je nám připomínáno, že jsme dětmi přírody, která rozvíjí naši osobnost. Alternativní název karty Slunce je Děti (vědomí sebe samého, prostota, nevinnost, čistota, celistvost). Ozvěny našeho dětství jsou součástí čiré energie světla. Malé hrající si dítě před sebou vidí cestu ve světle, ve světle Slunce rozkvétá a roste, dívá se dopředu, ale je ukotveno v ryzí přítomnosti, neví nic o odraženém slunečním svitu v podobě studeného měsíčního světla. V očích malých dětí můžeme vidět hvězdné jiskření, tyto děti na úrovni podvědomí, ale i vědomí, vědí o tajemství energií nového světa mnohem více, než si myslíme. Jakmile dítě povyroste, začne si uvědomovat energii karty následující po kartě Slunce, tou je karta Soud neboli Úsudek, dítě se připravuje ze své bezstarostnosti vstoupit do energií „pokřiveného světla“.

Korespondence pro kartu Slunce: Vztahuje se ke slunečnímu znamení Blíženci a Ryby.  Číslo 19. Živel oheň. Tarotová karta Mág (kreativní síla mága), Kolo štěstí, Císař (mužský princip). Třetí čakra. Vztahovost s hmotným tělem se váže k srdci, dále je to přední část hlavy – obličej a oči. Krása, domov, rodina, vztahy, sebevyjádření, kariéra, úspěch.

Atributy karty Slunce: autorita, zdroj tepla, světlo, probuzení a nový den, moc vědomí a nadvědomí, vyšší úroveň vědomí, vitální životní energie. Energie dávání, inteligence, talent, jasnost úsudku, sebevědomí, sebedůvěra, samostatnost, příležitost, aktivita, kreativita, spontánnost, inspirace, komunikace. Tvůrčí projekt, úspěch, příznivý růst, prosperita, optimismus. Radost, srdečnost, naplněné partnerství, přátelství, otevřená náruč, uzdravení, sdílená radost a láska. Sjednocení duše s duchem světla, ráj a vnitřní svět jako rozkvetlá letní zahrada, vědomosti, duchovní růst i světské radosti.

Přehnaný idealismus, povrchnost, pýcha, soustředění na ego, snaha o dominanci, přehlížení potřeb druhých, panovačnost, bezohlednost, sebepřecenění, zveličování, touha být středem pozornosti.

Energie tarotové karty Luna

Karta Luna upozorňuje na možnost překonat vlastní stíny, vystoupit ze stínu někoho druhého. Nebo z něčeho, co nás utiskuje, co nám zatemňuje mysl, co nás tlačí jinam, než chceme. Možná si uvědomujeme vliv energie Luny na život, na sílu intuice, na vnitřní světlo zastřené vnější temnotou. Přesto se nám nedaří překonat sebe sama, osobní vnitřní stíny. Luna nám připomíná harmonické vyrovnání intuice a rozumu, nabádá nepoddávat se iluzím, zůstávat stát nohama na zemi. Karta Luna se ptá, co je naším největším domnělým stínem, co stíní náš pohled na život, co stíní naše srdce, myšlenky, důvěru v sebe. Kdo do nás vložil informace, díky nimž sami sobě nevěříme? Vždy můžeme začít znovu a spočinout v přítomném okamžiku, podívat se na naše stíny a zvážit, jak s nimi pracovat, aby už neclonily naše vnitřní světlo. Tajemné měsíční světlo nám říká, že ne všechny věci jsou takové, jaké se na první pohled zdají být. Alternativní název karty Luna je Iluze, přitom platí, že představivost, fantazie a imaginace je „rosou magického myšlení“.

Energie Luny nás nabádá věnovat pozornost myšlenkám před usnutím a po probuzení, věnovat pozornost symbolice nočního snění. Luna představuje podvědomí a intuici, ženskou principiální sílu, plodnost, touhu po jistotě, bezpečí a sounáležitosti. Měsíční energii nelze potlačovat, můžeme sami sobě dovolit nechat tuto vnitřní sílu projevit, pokud se to, co je niterné projevit potřebuje. Energie Luny disponuje silou proměnit nepříznivé situace v přijatelné, její silný magnetismus vytahuje ven na světlo vše, co máme v sobě skryté a dává nám odhodlání pracovat na sebepoznání. Vše, co objevíme ve svém vnitřním světě a zpracujeme, se projeví ve světě solárním. Světlo Měsíce, především za úplňku, nám připomíná, že Slunce je stále přítomné i když se nad krajinu snese tma. Tak jako mezi skutečnými slunečními paprsky a pozemskou vodou pulsuje napětí, tak i mezi ohnivým principem Slunce a vodním principem Luny panuje napětí vzájemného vztahu, přitom platí, že jedno bez druhého nemůže být. Měsíční svit je odražené světlo Slunce, které se v nočním čase „dívá se zavřenýma očima“.

Korespondence pro kartu Luna: Vztahuje se ke slunečnímu znamení Ryby, Vodnář, Rak. Číslo 18. Živel voda. Tarotová karta Velekněžka (lunární bohyně, ženský princip), Poustevník. Šestá čakra. Vztahovost s hmotným tělem se váže k temenu hlavy.

Atributy karty Luna: skryté stránky života, energie duše a nevědomí. Hluboké city, animální pudy, instinkt, soucit, ženská energie, přijímání, energie emocí. Energie noci, tmy a měsíčního světla, symbolika snů, inspirace, představivost, fantazie, předtuchy, umění oddělit iluze od skutečnosti. Romantika, umělecké nadání, senzitivita, vášeň a smyslnost. Záhady, tajemství, duální aspekty vnitřních konfliktů, léčení konfliktů. Čas samoty, osamění, niterného soukromí, rozjímání a sebereflexe. Cesty do neznáma, ponoření do hloubky, naděje, že Slunce rozpustí temnotu noci. Neviditelné síly přírody, energie, které „bublají pod povrchem“.

Životní krize, emoční bouře, podvědomé obavy a strach ze všeho, co je skryté, strach ze zklamání. Vnitřní stíny, tíživé sny, strach z podsvětí, bloudění, poblouzněnost, nejistota, duševní krize, temná noc duše. Utápění se v emocích a citech, chybné kroky v souvislosti se zatemněnou myslí, nebezpečí skrytých nepřátel, rozčarování ze sebeklamů,  nestálost, náladovost, nedostatek citu, citové vydírání. Nebezpečí intrik, pomluv a podvodů, nemorálnost, faleš,  fascinace temnotou, vliv skrytých astrálních sil.

Podzimní rovnodennost (rovnováha) – den je roven noci

Energie stmívání je tajemná, nevyzpytatelné šero ohlašuje přechod mezi dnem a nocí, magické mezidobí nebo rozhraní mezi světlem a tmou, kdy polarita na okamžik zcela mizí. V šeru nevíme, na čem jsme, šerost a mlhavost možná představuje více tíživější energie než tma, je to podobné jako s konstatováním, že polopravda je horší než lež.

Zobrazit elektronické a tištěné KNIHY Psychologie chaosu

Přelomové části dne jako je úsvit, pravé poledne, soumrak, pár okamžiků před bouří, východ první hvězdy a půlnoc – jsou ona tajuplná a velmi svůdná mezidobí, kdy se otevírá portál kosmického Vědomí. Poledne je svým způsobem denní slunovrat a půlnoc je noční slunovrat. Jde o pomíjivé „aktivity časoprostoru“, které jdou mimo lineární proud času. Příležitostí pro odhalení nadpozemských tajemství v čase, kdy se propojují různé roviny reality, jsou zatmění Slunce a zatmění Měsíce, pohanský svátek Imbolc, jarní a podzimní rovnodennost, filipojakubská noc, letní a zimní slunovrat, svátek Dušiček, období vánočních svátků, konec starého a začátek nového roku.

Související články: Elementární energie přírodních bytostí, Tiché podzimní rozjímání

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?