Slunce vstupuje do znamení Vah. Osobnost Váhy narozené 23. 9. podle numerologie

Období zemské Panny, které vládne Merkur, kladlo důraz na přesnost. V čase znamení vzdušných Vah, kterým vládne Venuše, to bude podobné. Panna vyžadovala přesnost praktickou, viditelnou v racionalitě, a především v pohybu vnějších věcí. Váhy po nás chtějí přesnost myšlenkovou, rozvážnost v rozhodování, opatrnost v představivosti, smírnost ve vztazích. A hlavně opatrnost a důkladnost v tom, co není vidět na povrchu všeho dění. Alespoň v tom, co není zřejmé na první a často ani na druhý pohled. Před praktickými kroky v zásadních životních otázkách budeme nuceni dobře zvážit každou myšlenku a zvažovat každé rozhodnutí, než se dáme do pohybu. Zvažovat pro a proti a vyvažovat misky vah tak, abychom se nedopouštěli zbytečných chyb.

Panna předává žezlo Váhám. Energie Panny nás vedla vše pečlivě poklidit a srovnat, energie Váhy nás láká k estetickému vidění, chceme to mít kolem sebe krásné a tam, kde je poklizeno přidáme nějakou tu podzimní výzdobu. Přineseme květiny, proutěnou ošatku naplníme podzimním ovocem, zapálíme svíčku.

Jako lidé jsme těsně spjati s přírodou, a proto se každé roční období jinak propisuje do našeho vědomí a jinak pracuje s podvědomím. Na podzim, když začnou opadávat stromy a brzy se stmívá, spadané listí, podzimní mlha a šero vyvolává dojem „prostoru přikrytého iluzí“, a my se snažíme dostat pod povrch a odkrýt to, co je skryté. Nyní přichází téma rovnováhy, snažíme se vyvažovat a neutíkat do extrémů. Váhy jsou znamení vztahové, přicházející podzimní energie nás budou nabádat mapovat prostor kolem nás a dávat do rovnováhy především vztahy. Půjde o různé vrstvy vztahů mezilidských, v partnerských otázkách se zamyslíme nad vztahy, které „udržujeme silou vůle“. V tomto období budeme vnitřně vedeni k upřímnosti a k projevování opravdových pocitů. Budeme hledat řešení v záležitostech, kde jsme s někým ve sporu, zvažovat odpuštění a hledat kompromisy. Naše vědomí se bude zabývat také vztahem k sobě samému, ke svým zájmům, zálibám, návykům, neřestem.

V období Vah se pokusíme uklidit také sami v sobě, ve svém jedinečném vnitřním světě. S nadhledem se podíváme na náš vztah k hmotným věcem, ale vzdušným éterem budou vanout také otázky týkající se našeho vztahu k duševním a spirituálním záležitostem. Budeme vyvažovat sílu světla a tmy a snažit se uvidět svou vnitřní sílu. Čeká nás nejedna vnitřní porada sama se sebou, se sférou podvědomí, což můře být někdy i nepříjemné, podobně jako „porodní bolesti“, pokud se v nás má zrodit něco nového.

Významné energie pro období Vah

23. 9. – Podzimní rovnodennost. Energie babího léta.
29. 9. – Úplněk v Beranu.
14. 10. – Novoluní ve Vahách. Prstencové zatmění Slunce (Amerika, Kolumbie, Brazílie).

Osobnost Váhy narozené 23. 9. podle numerologie

Tak jako je podzimní rovnodennost rozhraním mezi létem a podzimem, mezi dnem a nocí, tak i lidé narození 23. 9 se pohybují na rozhraní znamení Panny a Vah. Pomyslné pouto se znamením Panny předává Váhám praktičnost a sklon ke kritičnosti, zvýrazňuje jejich inteligenci. Váha narozená první den, kdy Slunce vstupuje do tohoto znamení, může mít sklon k perfekcionalismu. Přitom umí být citlivá, vlídná, soucitná a shovívavá, projevuje se družností a příjemným vystupováním. Je ctižádostivá, ráda se učí nové věci, touží po vědění, projevuje umělecký talent. Snadno se nadchne pro tvořivé projekty, které jí dávají smysl.

Přesto, že číslo dne 23 je neklidné a naznačuje netrpělivost vzhledem k tomu, že vyvolává potřebu nových prožitků, Váha obdarovaná energií tohoto čísla se hned tak nevzdává. Věří své intuici a s nadšením pracuje, dokud není dílo dokončeno. A to vše díky svému šarmu, tvořivé mysli, díky své bystrosti, senzitivnosti, komunikativnosti a příjemnému vystupování. A také díky své přirozené rovnovážnosti v umění stejnou měrou dávat i brát. Přitom ale ráda vše dělá sama, není nadšená, pokud druzí říkají, co má dělat nebo jak má postupovat, potřebuje se rozhodovat sama bez cizích vlivů. Ani nemá potřebu někomu něco dokazovat. Číslo měsíce 9 naznačuje, že tato Váha je hluboce přemýšlivá, skromná, má silný smysl pro odpovědnost, což je pro ni hnací životní silou. Je velmi akční, ráda se angažuje, je pracovitá a s úsměvem na tváři stihne za jeden den vyřídit vše potřebné a ještě něco navíc.

Tato Váha má ráda komfort, obklopuje se krásnými věcmi, přitom si je vědoma hodnoty peněz. Může zažít časy, kdy si vše idealizuje, kdy je tak trochu marnotratná a nechá se okouzlit extravagancí, ale brzy se vrátí ke svým střízlivějším hodnotám. Mezi ně patří ohleduplnost, diplomatické jednání, dodávat sílu a dobrou náladu druhým. Dále ji charakterizuje umírněnost, umění přiznat chybu, odpovědnost, důvěryhodnost. Ve vztazích je pro ni důležitá věrnost, spolehlivost, harmonické souznění.

Ve středním věku mohou tyto Váhy, které působí sebejistým dojmem, projít citlivou emocionální proměnou, více se zaměří na sebe a na vztahy přímo související s jejich životním příběhem. Uvědomí si, že jsou někdy až moc přizpůsobivé a snadno ovlivnitelné partnery nebo přáteli. Více se začnou soustředit na určitou svobodu a čas pro sebe a své zájmy. V tomto období, než se zharmonizují se svým novým vnitřním stavem, mohou být více náladové, úzkostné, citově uzavřené a chladné ke svému okolí. V pozdějším věku sami sebe překvapí touhou po dobrodružství, po cestování a rozšiřování svých obzorů – rozhodnutím vytěžit ze svého života maximum. Pokud tak již neučinily v mladším věku, mohou se později nadchnout uměním a objevit v sobě například malířské schopnosti, velkou vnímavost k hudbě, mohou se začít více zajímat o duševní stránku života a zaujme je setkávání s novými lidmi s podobným zaměřením.

Související články: Váhy vzdušné znamení, Váhy dítě – nerozhodnost, harmonie, Váhy – láska a erotika

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?