Tvořivá esence vědomého bytí – Vnitřní svět myšlenek

Elementární tvořivé a magické myšlení se může jevit jako jdoucí proti rozumu, proti racionalitě, přitom ovládání hmoty myšlenkou se děje neustále, také svá těla ovládáme myšlenkami. Propojenost nervových vláken s energií myšlenky, souvisí s pocity a emocemi během každodenního prožívání našich životních příběhů, s přístupem k vnitřnímu i vnějšímu dění. Průzračnost vnitřního světa myšlenek nám pomáhá rozpoznat, kdy myšlení odbíhá od podstaty, povznáší nás nad vnitřní zmatky, které proměňuje v nové ideje. Podporuje nápaditost a originalitu projevovanou na mentální úrovni, je součástí vyššího citu pro vědomé rozhodování. Mysl, prosta všech pochyb, rozvíjí dynamičnost životní energie, je součástí duševní energie a rozšířeného vědomí, hluboké vnímavosti a prozření, tvůrčího a inspirovaného myšlení. Jasná mysl nás spojuje s nadsmyslovým vnímáním, s intuicí, proniká do sfér dosud nepoznaných rozměrů našeho vnitřního světa, na vyšší úroveň duše, s níž je jasná mysl propojena.

Tvořivé myšlenky jsou součástí elementární síly imaginace, vědomého ovládání vůle, moc mysli je nespoutanou silou, plnou potenciálu, kreativní energie, kterou nosíme uvnitř sebe. Myšlenkové kontinuum zahrnuje působení sil, které nejsou na první pohled patrné, které se rodí z vášně a radosti ze života. Prostřednictvím vášně vložené do představivosti nabývá myšlenka hmotnou podobu. Pozorováním a soustředěností můžeme hluboko v sobě objevit pramen tvořivé energie, vnitřní sílu, která nám v mnohém usnadní každodenní prožívání na úrovni partnerských, přátelských, pracovních vztahů. Vnitřní síla, pokud je s důvěrou přijímána, projasňuje důvody vnitřních bloků, zábran a překážek, které se nikoli náhodou objevují k řešení na úrovni bdělého vědomí, obecně prosvětluje náš život, především vnáší jasnost do vztahu, jaký máme sami k sobě, jakým způsobem vnímáme sami sebe ve spojení s vnějším světem. Nová kniha vám napoví, jak se naladit na konstruktivní myšlení, prozíravé vhledy a tvořivé představy.

Jakou inspiraci najdete v nové eKnize „Tvořivá esence vědomého bytí – vnitřní svět myšlenek“?

Dozvíte se, že vnitřní svět je ve svém tvořivém potenciálu rozlehlejší než svět vnější. Svět vnější je tvořený ze světa vnitřního, z energetického pole myšlenek, všímavosti, představivosti a vnitřní řeči. Ujistíte se, že magické myšlení a všímavost k vlastní životní energii a magnetismu je nástrojem sebemotivace, která posiluje mocnou přitažlivou sílu představivosti a energie záměru.

Nový vnitřní svět můžeme vystavět pouze ze svého srdce, ke kterému se dokážeme sklonit, vycítit silnou energii magnetismu, a dotýkat se tvořivé energie srdce novými myšlenkami a odvážnými představami.

Obsah knihy vás přiměje přemýšlet novým způsobem a ptát se: Jak je možné, že zrakem vnímáme to, co se děje venku, a zároveň naše vlastní zrakové projekce jsou tím, co kolem sebe vidíme.

Zjistíte, že přenos myšlenek, představ a snových projekcí je v moci znovuobjevené vnitřní síly. Lidská mysl formuluje pojmy, kterými se pokouší vysvětlit mystická tajemství, popsat (nevyčerpatelnou) skutečnost, přitom schopnosti lidské mysli jsou tajemstvím, které je poznatelné, pokud se dokážete ponořit do svého nitra. Mimosmyslový zrak se pohybuje za hranicí hmoty, pokud si tuto schopnost člověk uvědomí, nadsmyslové vnímání a tím i sám život dostane novou kvalitu.

 Tvořivá esence vědomého bytí – Vnitřní svět myšlenek

To, co pro vás bylo dříve obtížně přijatelné, uvidíte v novém světle. Osvojíte si dovednost vnímat svou vnitřní sílu, vnitřní klid a tvořivé esence přítomného okamžiku. Jen vy sami a vaše vnitřní poznání může být tou změnou, kterou si přejete kolem sebe uvidět.

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?