Tarotové karty – mystické tajemství

new-age-242773_1280Kde ještě můžeme najít informace, které nás povedou na cestě k transformaci vědomí? Doporučuji pořídit si tarotové karty, postupně je prostudovat a vlastními slovy pojmenovat a písemně zaznamenat jejich základní význam. V tarotech je skryta pravda o životě, je v nich zašifrované tajemství mystiky, v harmonii korespondencí symbolů, písmen a čísel. Ve dvaceti dvou trumfech je skryt význam stromu života, spirituální význam všeho bytí. Dvacet dva karet Velké arkány, stejně jako dvacet dva písmen hebrejské abecedy nebo dvacet dva stezek na stromě života skrývá ve svých symbolech velké mystické tajemství. ,,Arkánum“ znamená tajemství. Taroty jsou složeny z magických obrázků, představují pradávná vědění, symbolika v nich skrytá nebývala v dávnověku dostupná pro každého.

Tarot – symbol veškerého duchovního učení

Kde se vzaly magické obrázky? Původ tarotových karet se patrně vztahuje k povodí Nilu, území starodávného Egypta, ale to přesně nikdo neví. Pozoruhodné je zamyslet se nad širšími souvislostmi, různě podobné motivy tarotových karet se objevily v archeologických nálezech nezávisle na sobě, různě po celém světě. Dokonalá a nezaměnitelná podobnost dokazuje jeden a týž zdroj a stejný mystický význam. Karty znázorňují podrobnou knihu života člověka, za použití přesně dané, silně podmanivé symboliky, vyjadřují nejhlubší moudrost v sedmdesáti osmi, na první pohled záhadných obrazech a symbolech.

Pochopíme-li mystické kouzlo tarotových karet, započneme cestu k vyššímu vědomí, cestu k duchovnímu zasvěcení

abstract-772523_1920Pokud začnete brát magii vážně, jistě později tarotům neodoláte, jejich energie je velmi silná. Možná se vám budou zpočátku zdát složité, ale chce to jen čas a rozhodnutí naučit se je postupně intuitivně chápat. Nemusíte se učit vykládat podle nich budoucnost, nebudete-li chtít, důležitější je pochopit jejich mystický význam. Na mentální úrovni vám pomohou vyřešit nejeden problematický vztah, povedou vás životem.

Tarot, jemuž se také říká Kniha Thovtova, je symbolickým jazykem veškerých esoterických tajemství. Tarot k nám promlouvá starobylou ,,kosmickou“ řečí, skrze obrazy popisující archetypy (symboly, idee, formy), které představují niterné struktury lidské duše, jejich symbolika překonává horizont obyčejného vidění světa. Navíc ještě: meče symbolizují živel ohně, hole živel vzduchu, poháry živel vody, mince živel země.

Pokud se rozhodnete pořídit si tarotové karty, rozhodně nic neuspěchejte!

Jednak se vám nesnažím vnutit, aby jste si je pořídili, a jednak to není zrovna nejlevnější záležitost. Balíčků tarotových karet existuje mnoho druhů, mám tím na mysli jejich výtvarné ztvárnění – a to je pro nás velmi důležité! Protože budeme pracovat převážně s pocity a emocemi. Každý výtvarník pojal kresbu po svém způsobu, každý balíček karet je krásný a svým způsobem originální. Jde ale o to, že se sadou karet budete pracovat vy, proto si vybírejte intuitivně takovou sadu, která vás nejvíce vnitřně osloví, protože některá sada vám nemusí sedět. Nemůžete prostě přijít do obchodu, požádat o balíček karet, ani se na ně pořádně nepodívat a odnést si je domů! Než se rozhodnete, opravdu si je dobře prohlédněte a vybírejte intuitivně.

Meditace s taroty

oracle-cards-437688_1280-1024x682Soustřeďte se na velkou arkánu, kterou tvoří dvacet dva karet, užívejte jich k osobní terapii. Jednou za týden vezměte balíček velké arkány, karty zamíchejte a rozložte do tvaru vějíře lícem dolů. Soustřeďte se do svého nitra a levou rukou instinktivně vyberte jednu z karet, ostatní odložte. Vybranou kartu pozorně prohlédněte a chvilku nad obrázkem meditujte. Snažte se sami přijít na skrytý význam. Potom si povahu karty prostudujte v knize o tarotu, kterou jste si, jak předpokládám, pořídili zároveň s kartami. Pokuste se přenést význam této karty do vašeho osobního života. Nespěchejte, máte na to celý týden, nechte vámi vybranou kartu tak, abyste ji měli stále na očích a mohli se na ni kdykoliv napojit. S velkou pravděpodobností se vám právě do rukou dostala nápověda, jak vyřešit tu kterou záležitost, jež vás zrovna aktuálně zajímá.

Také knihy o tarotech pečlivě vybírejte

Ne každá může být pro vás přijatelná, některé jsou velmi stručné a vhodné pouze k věštění. Pokud vám půjde o meditaci, osobní terapii a především o pochopení mystiky, potom vybírejte knihu s obsáhlejším výkladem velké arkány. Stejně postupujte, rozhodnete-li se pořídit si balíček skvělých andělských karet nebo balíček karet s tématem víl, také se setkáte s několika druhy a také jsou překrásně malované a vhodné pro osobní terapii. K věštění (pro začátečníky) jsou vhodné spíše jednoduché cikánské karty nebo hrací karty dvouhlavé.

Magie života – síla svobodné vůle

Tarotové karty - mystické tajemství

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?