Beran ohnivé znamení, Beran dítě – temperament, odvaha

Znamení Berana stojí na počátku astrologického zvěrokruhu. Naladěn pozitivní energií jarní rovnodennosti, s elánem sobě vlastním a s nadšením hledí směrem vpřed, odvážně a odhodlaně směrem k budoucnosti. Přesto žije především přítomností. Beran je znamení ohnivé, ovlivněné pulsující silou a bojovnou energií planety Mars. Překypuje energií, jeho mysl je plná tvůrčích myšlenek. Možnosti duchovního vývoje Berana spočívají ve schopnosti umět být vždy o krok dál než většina, vidět dál než za horizont obyčejnosti. Je to objevitel a průkopník, okolní svět nejen rád zkoumá, ale také dobývá. Jaro předurčuje toto znamení k ovládnutí světla nad tmou. U tohoto znamení platí, že i ten nejklidnější Beran touží být něčím prospěšný, anebo být v něčem nejlepší. Naučí-li se nepotlačovat ve své mysli originální nápady, nové a neotřelé duchovní vhledy a průkopnické vize budoucnosti, a s klidem odmítat poznámky svého okolí, že je unáhlený a nezodpovědný, může naplno využít ohnivou energii Marsu, a na duchovní cestě se může dostat dále, než kdokoliv jiný.

Beran ohnivé znamení, vládnoucí planeta Mars

Potenciál Marsu je ale velmi silný, oheň výbušnosti musí mít Beran vždy vědomě pod kontrolou. To znamená umírnit se, naučit se naslouchat druhým, vědomě hasit onen spalující oheň zevnitř. Potom může Beran hrdě zvednout hlavu, dívat se neoblomně kam jde a zda jde po vyšlapané cestě, anebo zda je schopen jít vlastní cestou, třebaže za cenu překonávání překážek. Pokud zvolí cestu s překážkami, posunuje své duševní hranice a uvědomí si, s jakým plánem přišla jeho duše na tento svět. Beran se ale nenechá jen tak ovládat, jak by se mohlo zdát, pokud si určí vlastní cíl, nenechá se zmást nepochopením svého okolí – důležité pro něj je, že on sám svůj cíl zná. V mládí může mít dokonce problém s uznáním autorit, nerad se podvoluje, proto se také nejraději v životě realizuje takříkajíc „na volné noze“.

Beran je velmi vitální a dynamická duše, překypuje tvůrčí energií. Impulsivností a unáhleností si může komplikovat život. Potřeba adrenalinu, věčný spěch a tvrdošíjnost jej někdy odvádí od „nedůležitých maličkostí“, kterými si nehodlá zatěžovat hlavu. Poznání sebe sama na duchovní úrovni pomůže Beranovi tím správným směrem eliminovat svou sebestřednost a rozvíjet hlubší napojení na své citlivé nitro, a na citlivé nitro ostatních. Uvědoměním si každého okamžiku, kdy jeho mysl zatemňuje prudká vášeň, nebo kdy pod návalem emocí jedná netrpělivě, netaktně, zbrkle, netolerantně nebo vznětlivě, dokáže produchovnit své unáhlené úsudky i činy.

Pokud bude Beran vnímat vlastní intuici, překoná někdy mylná rozhodnutí, která vycházejí z jeho přesvědčení, že nejrychlejší cesta k cíli vede po přímce: co nejrychleji (a někdy „bezhlavě“) dostat se z bodu A do bodu B. Časem sám sebe ubezpečí v tom, že životní okliky, intuitivní odbočky, občasná zastavení na stopce, jsou těmi nejlepšími učiteli na jeho cestě životem. Beran si málokdy (od dětství) nechá poradit, což je v jeho životě přínosné pro osobní rozvoj, především dokáže-li se naladit na intuici a skloubit ji s umírněnou racionalitou. V osobním životě si potom dokáže s chladnou hlavou poradit sám v nejedné složité situaci. Samostatnost a uplatňování vznešených cílů se podaří Beranovi rozvíjet, pokud zavčasu přestane vidět svět jen „černobíle“, pokud si uvědomí, že mezi striktním „buď“ a „nebo“ existuje ještě bezpočet dalších možností. Pokud toto vše Beran zvládne, může využít svůj vrozený šarm a charisma, jak pro vlastní duchovní rozvoj, tak pro rozvoj svého nejbližšího okolí: nenásilně motivovat a inspirovat druhé. Beran mívá sám o sobě dobře rozvinuté vůdčí schopnosti, ohnivému živlu vládne temperament a rozhodnost.

Beran může rozvíjet svou vrozenou schopnost netrápit se minulostí, schopnost zapomenout a odpustit. Další priorita pro činorodého Berana s „martovskou duší“ na duchovní cestě je, nejen se s chutí a bez obav pouštět do nových projektů, ale naučit se věci řádně a včas dokončovat. Naučit se všímat si všech vnějších inspirativních podnětů a zdravě taktizovat. Využít vrozený optimismus (nepřipouštět si starosti) ve svůj prospěch. Výbušnou sílu Marsu, a z ní vycházející časté stresové stavy, nebo neklid na duši vycházející někdy z pocitu, že „jsem středem vesmíru“, uvolní toto ohnivé znamení fyzickou aktivitou, sportem, tancem, aktivním zpěvem. Sport pomůže Beranovi zchladit horkou hlavu, pomůže rozvolnit myšlenky typu – všechno anebo nic, v novou inspiraci a kreativní nápady. Pomůže najít ten správný cíl, protože Beran jen obtížně přežívá bez cíle, nechce se nudit a jen tak lelkovat s rukama nečinně složenýma v klíně. Sport a duševní činnost přinese Beranovi nadhled, pokud se dostane do extrému přepracovanosti, vztahující se k jeho sklonu k workholismu (závislost na práci).

Možné úkoly na duchovní cestě: vědomě mírnit stavy netrpělivosti, impulsivní unáhlenost, impulsivní vášně, bezmyšlenkovitou přímost a někdy zbytečnou dravost. Nerozčilovat se, nejednat impulzívně, okamžitě a bezhlavě. Zuřivost Berana je sice rychlá, ale také rychle pomíjivá, negace v sobě toto znamení neživí záměrně. Přesto je zbytečné nechat se jednorázově a extrémně ovládat negativními myšlenkami a náhlými emocemi. Naučit se pracovat s dechem, zaměřit se na uklidňující dechová cvičení. Rozvíjet meditace klidu, zaměřené na uklidnění myšlenek, na vědomé vnímání přítomného okamžiku, a vědomé objevování nových světů, nejen na viditelné fyzické úrovni. Rozvíjet nadšení pro věc, hledat ty správné motivace pro duchovní, životní rozvoj. Rozvíjet v sobě vrozenou schopnost pro spravedlnost, schopnost, vždy se ochotně zastat slabšího. Uvědomovat si svůj pozemský dar: šířit kolem sebe poklidnou pozitivní, optimistickou energii. Pokud toto vše podstoupí vědomě a umírněně, vzhledem k tomu, že je jeho přirozeností být stále v pohybu, nebude jej vlastní život tolik vyčerpávat.

Pokud je v člověku ohnivé znamení Berana potlačeno, například v té které životní etapě, doplní tuto energii, pokud se obklopí světlem, občas zapálí svíčku, posedí u plápolajícího krbu nebo u otevřeného ohně v přírodě. Může se obklopit energií květin všech odstínů červené barvy, zvolí oblečení červené barvy a podobně.

Pokud je ohnivé znamení Berana v člověku silně zastoupeno, postupuje opačně. Vyhne se červené barvě, rozhodně ji nepoužije v bytě na stěnách v místnostech. Vědomě doplní životní energii pomocí ostatních živlových elementů. Například živlovou energii vzduchu, potřebnou k větší lehkosti bytí, získá častějším pobytem v přírodě (procházky, běh). Soustředěním se na vědomé dýchání. Využije též živlovou energii vody, pokud se potřebuje dostat hlouběji do svého podvědomí, ne však ve dnech, kdy je ochromen smutkem nebo melancholií.

Pokud toto vše Beran vědomě podstoupí a dokáže se poučit ze svých životních zkušeností, dojde k dokonalému vnitřnímu poznání, že i kámen, skála nebo strom mají vlastní duši. Soustředěním se do svého středu má naději přinést do svého okolí nové, neotřelé a kreativní myšlenky, nápady a neobyčejně smělé projekty. Tímto způsobem se dokáže zbavit všech svých vnitřních stínů. Stín je vždy něco nepoznaného, nepřímého, tmavého, neoblíbeného, nepříjemného, skrytého v šeru, v příšeří, skrytého v záchvatech duševní slabosti, skrytého v únavě, v nemoci, ve smutku či ve strachu. Nerozpoznaný stín, v podobě neurčitého pojmu, ubírá člověku moc a jeho vnitřní sílu. Stín se sám stává mocným a člověk se stává ne-mocným. Pokud ani v okamžiku, kdy je člověk oslabený, není rozpoznán stín (příčina), moc stínu nabývá na síle a tato síla se může stát až fantomovou. Odpočinek v pravou chvíli a nehledání rozporů tam, kde žádné nejsou, uvolňuje ducha i tělo. Odpočinek, kdy se zcela odpoutáme od racionálního řešení, kdy se zcela vzdáme problému, přináší výsledky v náhlém uvědomění, kdy odhalíme, pomocí intuice a síly vycházející z podvědomí, správné řešení situace, problému nebo zadaného úkolu.

Beran narozený v březnu, ovlivněný číslem měsíce narození 3 – pro svou vytříbenou schopnost komunikace s druhými bývá oblíbeným společníkem, a také rád pracuje s lidmi. Dokáže se rázně ozvat proti neoprávněné kritice, argumentuje věcně a přímo, někdy ale bez rozvahy vyslovuje to, co si myslí, bez ohledu na následky. Rychle se rozhoduje, ale už méně umí prohrávat. Pozor si musí dávat na vypočítavost, přelétavost či nestálost. Pokud něco započne, měl by to dotáhnout do konce. Jinak se může stát, že přicházející štěstí pomine rychleji, než by si sám přál. Březnový Beran má spoustu energie, vnímá vše, co se kolem něj děje, nerad se nudí a proto se aktivně zapojuje do akcí a činností, s jejichž ideou souzní.

Beran narozený v dubnu, ovlivněný číslem měsíce narození 4 – ve svém životě může využít vynikající organizační schopnosti, vrozenou ukázněnost a metodickou, bystrou mysl. Často také využívá své umělecké schopnosti. Jeho prioritou ale je osobní materiální a finanční zajištění, proto sází více na jistoty, než na nejistou uměleckou činnost jako zdroj hlavního příjmu. Je více paličatý než Beran narozený v březnu, nenechá se do ničeho nutit, občas jde hlavou proti zdi, dokáže využít svou výřečnost. Vzhledem k tomu, že pro něj je velmi důležitá fyzická stránka života, sice využívá svou intuici, ale stojí oběma nohama na zemi. Soustředit se potřebuje na slabší sebedůvěru a nerozhodnost.

Beran a vhodné polodrahokamy: karneol, ametyst, rubín, jaspis, ohnivý opál.

Beran a tarot: duchovní a filozofický význam tohoto znamení vystihuje karta Císař.

Vládnoucí planeta Mars: Bojovnost, odvážnost, akceschopnost a schopnost rychle reagovat je odpradávna přisuzovaná rudému Marsu, který je symbolem mužského principu. Je silným protipólem Venuše. Jako bojovník a dobrodruh disponuje dynamickou energií, prapůvodní explozivní silou. V mytologickém pojetí představuje moc, aktivitu, agresi, sexualitu a mužnost. Je ohnivou rudou planetou probouzející konflikty, pokud se ten který jedinec nachází pod vlivem jeho negativního postavení ve zvěrokruhu. Mars má také svá pozitiva, dává do vínku fyzickou přitažlivost, svěžest, vitalitu, činorodost, asertivitu, nebojácnost, přímost, schopnost hravě si poradit s problémy. Můžeme s jeho pomocí skoncovat se všemi spory a nenechat se nikým ovládat, ani nikoho druhého neovládat násilnou manipulací.

Beran dítě – temperament, odvaha

Dítě Beran je nadáno velkým citem a intuicí, zvědavostí, originálním myšlením, citlivě a intuitivně poznává a vnímá vnější svět. Okolní prostředí poznává také skrze svou lásku ke zvířatům, květinám a přírodě. O domácí mazlíčky se stará s péčí a nezištnou dětskou láskou. Velmi trpí, pokud je zvířatům jakkoliv ubližováno. Dítě beránek nemyslí pouze na sebe, není sobecké a citlivě si uvědomuje potřeby a emoce sourozenců, kamarádů, spolužáků. Uvědomuje si, že svět se netočí jen kolem něj, často vyžaduje odpovědi na otázky, proč se stalo to či ono, proč si lidé ubližují. Dítěti v Beranu, protože nemá rádo samotu a osamění a nerado se zdržuje někde v koutě, nemá být odpírán kontakt s co nejvíce vrstevníky, dokonce rádo komunikuje se staršími dětmi i dospělými. Přesto bývá plaché a ostýchavé, obzvláště v období, kdy poznává samo sebe, zažívá neklid a zbrklost, pocity nejistoty, rozpaky a nesmělost v sebeprosazení. V ohrožení zaujímá postoj: rychlejší obrana nežli útok, aniž by používalo agresivitu častěji, než je nutné. Neustále se zajímá o vše nové a neobvyklé, často uvažuje nad nespravedlností a nad vším, co se týká zranitelnosti, pokud se ve vnějším světě setkává s nevlídností a nepřátelstvím.

Tímto svým vnitřním nastavením jen potvrzuje, že děti nám často ukazují, jaké aspekty sebe sama nezvládáme, a že nás mohou naučit více, než jim obvykle dovolíme. Dítě v Beranu má rádo dobrodružství, dobře zvládá situace, kdy si musí samo umět poradit, nenechá se jen tak zastrašit. Zvědavost jej často přivádí k situacím, kdy musí prokázat osobní odvahu, nečekané překážky bere jako výzvu. Díky touze po dobrodružství a zároveň vrozené opatrnosti se dokáže samo o sebe postarat bez jakékoliv újmy, tak se vyvíjí jeho opatrnost v pozdější nezávislost a nebojácnost.

Elektronické a tištěné knihy – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Výchova malého Berana vyžaduje útulný domov, spoustu lásky a pozornosti, obtížně snáší, pokud je odstrkován a rodiče na něj nemají čas, potřebuje vědět, že patří do jejich světa, že je rovnocenně a bezpodmínečně akceptován. Dítě Beran vidí ve svých rodičích oporu, od nich se všemu učí po svém způsobu, intuitivně vycítí co je správné, je velmi citlivé na lež a přetvářku. Beránka je dobré vést ke sportu, kde může uplatnit svůj temperament, naučit se ovládat svou sílu a výbušnost. Nesprávná výchova a zanedbaný vnitřní rozvoj se snadno odrazí v nezvládnuté životní síle malého, ve své podstatě družného, veselého a hravého Berana, ztráta síly se může projevit v pasivitě. V některých případech i v nezvládnuté agresivitě. To vše lze ve výchově beránka zvládnout, pokud pozná a později také ocení, že jeho rodiče jsou pro něj v jakékoliv situaci oporou. Podporu věnujte rozvoji sebevědomí, zdravé soutěživosti, originálnímu myšlení, intuici, vrozenému optimismu, ovládání vnitřní síly. Harmonizujte impulsívnost, náladovost, sklony k podrážděnosti. Dbejte na soustředěnost, eliminujte sklon k zbrklosti, vnitřnímu neklidu.

(Tato základní charakteristika slunečních znamení je pouze obecná, může se v některých aspektech odlišovat od osobního astrologického rozboru, vypočítaného podle přesného data narození.)

Souhvězdí Berana (Aries)

Nachází se mezi souhvězdím Ryb a Býka, v blízkosti souhvězdí Trojúhelníka, Velryby a Perseuse, leží mimo Mléčnou dráhu, pod galaxií Andromedou. Jméno nejjasnější hvězdy nese název Hamal (beránek). Světlo z Hamalu letí k Zemi 78 let. V souhvězdí Berana se nachází centrum meteorického roje Arietid, obsahuje několik spirálních galaxií a je bohaté na dvojhvězdy. Tři nejjasnější hvězdy souhvězdí Berana alfa, beta a gama tvoří asterismus, dříve se běžně používal pro navigaci. Souhvězdí Berana, prvního z dvanácti a zvaného také Skopec, souvisí s řeckou bájí o létajícím beránku a Zlatém rounu, beránka vyslal na cestu bůh Hermés, aby zachránil královské děti Frixa a Hellé, děti krále Atamanta a bohyně oblaků Nefelé.

Související článek: Beran – láska a erotika

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

  Zdroj fotografie: Pixabay.com (Darkmoon_Art)

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?