Ohnivé znamení: Beran

Sluneční znamení Berana z pohledu možného duchovního rozvoje. Znamení berana stojí na počátku astrologického zvěrokruhu. Naladěn pozitivní energií jarní rovnodennosti (kdy znamení berana začíná) hledí směrem vpřed, odvážně a odhodlaně směrem k budoucnosti. Beran je znamení ohnivé, ovlivněné pulsující silou a bojovnou energií planety Mars. Možnosti duchovního vývoje Berana spočívají ve schopnosti „být“ vždy o krok dál než většina, a „vidět“ dál než za horizont obyčejnosti. Jaro předurčuje toto znamení k ovládnutí světla nad tmou. Naučí-li se nepotlačovat ve své mysli originální nápady, nové duchovní vhledy a průkopnické vize budoucnosti, a s klidem odmítat poznámky svého okolí, že je unáhlený a nezodpovědný, může naplno využít ohnivou energii Marsu, a na duchovní cestě se může dostat dále, než kdokoliv jiný.

Ohnivé znamení: Beran

Potenciál Marsu je velmi silný, oheň výbušnosti musí mít Beran vědomě pod kontrolou. To znamená umírnit se a vědomě hasit onen spalující oheň zevnitř. Potom může Beran hrdě zvednout hlavu a dívat se neoblomně kam jde. Beran není poslušná „ovce“, jak by se mohlo zdát, pokud si určí cíl, nenechá se zmást nepochopením svého okolí – důležité pro něj je, že on sám svůj cíl zná. V mládí může mít dokonce problém s uznáním autorit, nerad se podvoluje, proto se také nejraději v životě realizuje takříkajíc „na volné noze“.

Impulsivností a unáhleností si může komplikovat život, poznání sebe sama na duchovní úrovni pomůže Beranovi tím správným směrem rozvíjet napojení na své nitro 

Uvědoměním si každého okamžiku, kdy jeho mysl zatemňuje prudká vášeň, nebo kdy pod návalem emocí jedná netrpělivě, netaktně, zbrkle nebo vznětlivě, dokáže produchovnit své unáhlené úsudky i činy. Pokud bude Beran vnímat vlastní intuici, překoná někdy mylná rozhodnutí, která vycházejí z jeho přesvědčení, že nejrychlejší cesta k cíli vede po přímce: co nejrychleji (a někdy „bezhlavě“) dostat se z bodu A do bodu B. Časem se ubezpečí v tom, že životní „okliky“, intuitivní „odbočky“, občasná „zastavení na stopce“, jsou těmi nejlepšími učiteli na jeho cestě životem. Beran si málokdy (od dětství) nechá poradit, což je v jeho životě přínosné pro osobní rozvoj, především dokáže-li se naladit na intuici a skloubit ji s umírněnou racionalitou. V osobním životě si potom dokáže s „chladnou hlavou“ poradit sám. Samostatnost a uplatňování vznešených cílů se podaří Beranovi rozvíjet, pokud zavčasu přestane svět vidět „černobíle“, pokud si uvědomí, že mezi striktním „buď“ a „nebo“ existuje ještě bezpočet dalších možností. Pokud toto vše Beran zvládne, může využít svůj vrozený šarm a charisma jak pro vlastní duchovní rozvoj, tak pro rozvoj svého nejbližšího okolí: nenásilně motivovat a inspirovat druhé. Beran mívá sám o sobě dobře rozvinuté vůdčí schopnosti – ohnivému živlu vládne temperament a rozhodnost.

Beran může rozvíjet svou vrozenou schopnost „netrápit se minulostí“. Další priorita pro činorodého Berana s „martovskou duší“ na duchovní cestě je, nejen se s chutí a bez obav pouštět do nových projektů, ale naučit se věci dokončovat. Naučit se „zdravě“ taktizovat. Využít vrozený optimismus (nepřipouštět si starosti) ve svůj prospěch. Výbušnou sílu Marsu, a z ní vycházející časté stresové stavy, nebo neklid na duši vycházející někdy z pocitu, že „jsem středem vesmíru“, uvolní toto ohnivé znamení fyzickou aktivitou, sportem, tancem, aktivním zpěvem. Sport pomůže Beranovi zchladit „horkou hlavu“, pomůže rozvolnit myšlenky typu – „všechno nebo nic“ – v novou inspiraci a kreativní nápady. Pomůže najít ten správný cíl, protože Beran jen obtížně přežívá bez cíle, nechce se nudit. Sport a duševní činnost pomůže Beranovi, pokud se dostane do extrému přepracovanosti, vztahující se k jeho sklonu k workholismu („závislost na práci“).

Možné úkoly na duchovní cestě pro znamení Berana

Krotit netrpělivost, impulsivní unáhlenost, impulsivní vášně, bezmyšlenkovitou přímost a někdy zbytečnou dravost. Nerozčilovat se – impulsívně, okamžitě a bezhlavě. Zuřivost Berana je sice rychlá, ale také rychle pomíjivá, negace v sobě toto znamení neživí záměrně. Přesto je zbytečné nechat se jednorázově a extrémně ovládat negativními myšlenkami a náhlými emocemi. Naučit se pracovat s dechem, zaměřit se na uklidňující dechová cvičení. Rozvíjet meditace klidu, zaměřené na uklidnění myšlenek, na vědomé vnímání přítomného okamžiku, a vědomé objevování nových světů nejen na viditelné fyzické úrovni. Rozvíjet nadšení pro věc, hledat ty správné motivace pro duchovní, životní rozvoj. Rozvíjet v sobě vrozenou schopnost pro spravedlnost, schopnost, vždy se ochotně zastat slabšího. Uvědomovat si svůj pozemský dar: šířit kolem sebe poklidnou pozitivní energii. Pokud toto vše podstoupí vědomě a umírněně, vzhledem k tomu, že je jeho přirozeností být stále v pohybu, nebude jej vlastní život tolik vyčerpávat.

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Beran: základní znamení, živel oheň, planeta Mars. Polodrahokam: karneol. Pokud je v člověku ohnivé znamení Berana potlačeno, doplní tuto energii pokud se obklopí světlem, občas zapálí svíčku, posedí u plápolajícího krbu nebo u otevřeného ohně v přírodě. Může se obklopit energií květin všech odstínů červené barvy, zvolí oblečení červené barvy a podobně. Pokud je znamení Berana v člověku silně zastoupeno, postupuje opačně. Vyhne se červené barvě, rozhodně ji nepoužije v bytě na stěnách v místnostech. Vědomě doplní životní energii pomocí ostatních živlových elementů. Například živlovou energii vzduchu, potřebnou k větší lehkosti bytí, získá častějším pobytem v přírodě (procházky, běh). Využije též živlovou energii vody, pokud se potřebuje dostat hlouběji do svého podvědomí, ne však ve dnech, kdy je ochromen smutkem nebo melancholií. Pokud toto vše Beran vědomě podstoupí, dojde k dokonalému vnitřnímu poznání, že i kámen, skála nebo strom má vlastní duši. Soustředěním se do svého středu má naději přinést do svého okolí nové, neotřelé a kreativní myšlenky, nápady a  smělé projekty.

Ohnivé znamení: Beran

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.