Kouzlo Slova a požehnání básníkům

Kouzlo Slova a požehnání básníkům

♥  ♥  ♥  SLOVO JE PEČEŤ MYSLI BÁSNÍKOVA  ♥  ♥  ♥

Kouzlo v básních skryté spočívá v rytmu tvořivé frekvence Universa, jde o kouzlo, které má původ ve Zdroji.

Je to kouzlo Slova.

Slovo je pečeť mysli básníkova, stejně jako je SLOVO pečetí Mysli Universa.

Síla Slova Universa je skryta v jeho vnitřním ohni, je příčinou všeho vesmírného chvění.

Ohnivá Síla Slova proměňuje snění Universa ve skutečnost.

Poezie je živoucím vyjádřením lidského nitra a lidské duše, rytmus básně je rytmem vyšších stavů bytí.

Ozvěna rytmu básní přichází z pravého světa za zrcadlem pro každého, kdo tříbí svou vnímavost ke kráse Slova zabarveného pocitem.

A pro každého, kdo „pohledem“ za zrcadlo zjistil, že v těchto sférách vládne tvůrčí šum dokonalého ticha a dokonalá svoboda lidské duše.

Vnímavost ke kráse Slova dává lidskému hlasu a poetické duši nadpozemský význam.

Slovo otevírá city a dává moc myšlenkám.

Člověk je pokračovatelem tvořivého aktu Demiurga díky kouzlu Slova a kouzlu řeči.

Kouzlo řeči spočívá ve vědění, že Slovo nemůže být samo o sobě, vždy je součástí něčeho, co jej přesahuje.

Vzájemné prolnutí rozmanitých světů básníků, třebaže jen jejich okrajové střetnutí, dává podnět pro vytvoření světů nových, bohatších a laskavějších.

Požehnejme básníkům, ať jejich mysl i nadále vnímá časový bod, v němž právě jsou.

Požehnejme básníkům.

Nechť jejich těla oděna světlem a světlo mysli i nadále čarovnou mocí vědění ovládají Moc Slova.

Tak se staň

Kouzlo Slova a požehnání básníkům

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?