Aktivita podvědomí a energie kvantového skoku

Spánek přináší sny, pohyblivé snové obrazy, které až do okamžiku procitnutí nepovažujeme za neskutečné. Obrazový snový svět v časoprostorové zahradě podvědomí odráží vzpomínky paměti duše. Duše se rozpomíná na světy, které skutečně existují na úrovni vesmírného Vědomí, které se zrcadlí samo v sobě, aby stvořilo rozmanitost veškerého bytí. Obrazové světy snů se dotýkají bdělého lidského vědomí, energetického zrcadlení a mapy podvědomých snových dimenzí. Je omylem považovat svatyni věčného šera podvědomí (království Velekněžky nebo Císařovny) pouze za temnou složku lidské osobnosti.

Život (bdělost i spánek) je tajemství bez konce, v tomto tajemství se prolíná rozumové pochopení nebo nepochopení „hmotného těla obsaženého v nehmotné mysli“. Jedno z tajemství bytí spočívá v energiích zvuku a pohybu myšlenkových útvarů, zvukem hlasu vytváříme vibrace, kterými tvoříme budoucí svět.

Předzvěstí „kvantového skoku“ je každý okamžik, kdy je bdělá mysl prozářena světelným oknem bezprostředního vhledu prozřetelnosti – psychologickým momentem „aha efektu“. Každý vhled, každý aha efekt nebo energie kvantového skoku má svou inkubační dobu, to je němý čas zrání, během něhož plody prozření zrají podvědomě. Jakmile budoucí události dozrají, stanou se pozorovatelnými v konkrétním bodě času a prostoru – v ten den se tendence skutečnosti stane skutečností, tvořivá aktivita podvědomí vyjde na denní světlo.

Jedním z faktorů, které nám zabraňují prožívat tvořivé vhledy, vnímat aha efekty a příznaky kvantových skoků je nenávist. Nenávidět znamená nevidět to, co vidět nechceme.

Nenávist – zášť, odpor, zloba, nesnášenlivost a nepřátelství, ať už menší nebo obrovská, představuje bytí na pomezí sebeklamu. Nenávist ve společnosti znamená neschopnost překonat všeobecné sobectví, neschopnost přestat si ošklivit to, co je nové a neznámé, neochota překonat strach z nového. Komu v srdci hlodá nenávist netuší, že nenávist je opakem lásky, přívětivosti a přijetí. Peklo je obrazem nenávisti vnitřně chudého člověka, obzvlášť pokud se nenávist nepozorovaně stává motorem života.

Související článek: Mysl a podvědomí – skvěle organizovaní parťáci nebo věční rivalové?

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

      Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?