Úhelný kámen – hrátky se slovy

Úhelný kámen, vytesaný ve tvaru kvádru, je kámen, který se kladl zpravidla do rohu budovy (církevních staveb, chrámů, hradů, věží), kde se stýkají dvě zdi. Boční zdi spojuje a váže je k sobě, představuje nepostradatelný základní bod stavby, s jeho pomocí se vyměřovaly úhly stavby. Úhelný kámen v přeneseném slova smyslu představuje stmelovací element, pevný bod ochrany a podpory. Úhelný kámen je základem směřování (celku nebo určité struktury), představuje ukotvení, určení, trvalost. V Písmu svatém je jméno Ježíše Krista nazýváno hlavním či základním úhelným kamenem – drahocenným kamenem základů světa. Zajímavé je také rozhraní světových dějin – „zvláštní pevný bod“ v podobě dělítka dvou světů – období před a po Kristu (před a po našem letopočtu).

Slovo hmota, čteno pozpátku v sobě skrývá slovo atom. Pokud posuzujeme hmotný svět, složený z oku neviditelných atomů, vždy záleží na úhlu pohledu. Úhelným kamenem pro mysl je slovo, úhelným kamenem pro život je užívání slova.

Přehodíme-li písmena ve slově Ježíš, vybarví se nám slovo: žiješ. Ale na druhé straně ve slovech církev nebo církví můžeme vidět skrytý svět jiných slov: krev a krví. Slovo náboženství samo napovídá o potlačeném náboji ženství.

Pokud budeme ve změti chaosu vnějších dějů vidět pouze zlo – zloděje vnitřního klidu, potom snadno ztratíme nadhled, vnitřní klid a inspiraci. Slovo inspirace souvisí se spiritualitou. Vnitřním klidem jsme motivováni být vstřícní k lidem.

Životní trampoty nás nutí trápit se, ale pokud si stále stěžujeme, život si ztěžujeme. Těžkosti, jsme-li jimi obtěžkáni, nám lámou kosti, podlamují nám nohy tak dlouho, dokud nezmoudříme, dokud nezažijeme zmoudření takříkajíc až na dřeň. Bolest může být lest, kterou má odhalit pozorná mysl – zkoumáním sebe sama.

Vláda vládne nebo ovládá. Politika se čím dál více podobá disciplíně nebo vědnímu oboru, který se zabývá zkoumáním nástrojů, kterými lze donutit lid k disciplíně neboli k poslušnosti. Šlechta řídící se heslem „práce šlechtí“, jinak řečeno zákonodárci, obdarovávají už tak zkoušený pracující lid dárky v podobě navyšování daní nebo věku odchodu do důchodu. Stále existují lidé, kteří nevědí, že hojnost neznamená na někom se zhojit.

Porozumění nástrahám života je umění, díky kterému jsme neseni na vlnách optimismu. Porozumění optickým klamům je odvislé od optimálního propojení rozumu a intuice, od umění vidět okolní svět jako jedno velké panoptikum.

Diagnóza nežádoucího stavu světa může souviset s gnózí, se zřením a bezprostředním poznáním. Kolem různých záhad se jako hadi mohou obtáčet příšery střežící příšeří kolektivní nevědomosti🙂.

Na závěr dnešních hrátek se slovy se můžete zamyslet nad zajímavou přesmyčkou. Najdete ve slově MLSOUNEK jméno osobnosti, která nápadně nenápadně hýbe děním ve světě?

Nápovědou je, že nositel tohoto jména se honosí zvláštním titulem, na který hned tak někdo nedosáhne. Mnozí v nositeli tohoto jména viděli a možná stále vidí naději. (Ať se dívám, jak se dívám, nikdy jsem ji tam neviděla a stále nevidím. Zato v jeho komplexní psychice vidím komplexy „malého chlapečka, kterému kdysi dávno někdo sebral hračku“, a on ji stále chce a do konce svých dnů bude chtít zpět!).

Úhelný kámen – hrátky se slovy

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.