Ve vnitřním světě jsme v bezpečí

Kolektivní prožívání a věci skryté pod povrchem ovlivňují, jaká verze budoucnosti nám bude zpřístupněna – v tom delším časovém horizontu. V tom kratším časovém horizontu to bude velmi turbulentní a neuspořádané, pod povrchem se toho odehrává tolik, že predikce poslední dobou „plují na vodě“ – nad hladinou i pod hladinou, a hlavně – proud událostí je různě přemísťuje – v času i prostoru. Jedna část „fraktálového obrazu skutečnosti“ překrývá druhou, nečekané události projevené na současné časové ose naší reality mohou být sice tušené, ale jejich intenzita a dopady na celek nepříjemně překvapivé.

Vplouváme do období, kdy se něco bortí a my se obáváme to, co se skutečně bortí pojmenovat – jsou to „odlidštěné systémy“ a v závěsu vše, co s nimi souvisí. Hodně věcí nám náhle zapadne do kontextu událostí, což od nás bude vyžadovat uvědomovat si vlastní reakce a postoje. Nejdůležitější bude myslet na vědomé zklidnění a vnitřní stabilitu, napětí ve svém vnitřním rozpoložení co nejrychleji překonat, nepodlehnout strachu a obavám. Nedovolme strachu, aby nám sebral energii. Stojíme-li na dně propasti můžeme se ukonejšit tím, že už není kam se propadnout. Každý okamžik, kdy si současně s myšlenkou „dobře to dopadne“ uvědomíme, že ve vnitřním světě jsme v bezpečí s sebou nese energetický otisk, který je důležitý právě na úrovni kolektivního prožívání.

Pokud se lidská srdce spojí, energie klidu, sounáležitosti a pozitivních vizí, která je prosvítí se podobá záři obrovského diamantu. Diamantu ukrytého ve strážní věži majáku stojícího na pobřeží rozbouřeného oceánu. Podobá se záři, která široko daleko osloví srdce dalších hledajících, posvítí na cestu váhajícím, všem osamoceným tulákům i stopařům s orlím zrakem.

♥♥♥…a takový krystal má v sobě každá cítící lidská bytost. Dejme mu možnost všichni, i v těch nejtěžších chvílích, zazářit…♥♥♥

Prostor si pamatuje všechny okamžiky, kdy se lidská srdce spontánně spojí ve víře v prosperující budoucnost. Energie klidu a sounáležitosti inspiruje prostor k odestření závojů a k odhalení skrytých úrovní světového dění, které „pod rouškou tmy“ nabývají stále jasnějších obrysů.

Slova dávných alchymistů nikdy neztratí svůj magický půvab:
„Alchymie je tajemství umění umístit na oblohu své vlastní slunce tak, aby zářilo a vrhalo světlo a svou podstatu na naše těla.“

Ve vnitřním světě jsme v bezpečí

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.