Úplňkový půlnoční rituál s magickým zrcadlem

V pozemské realitě existují tři základní zrcadla vidění – v prvním vidíme sami sebe, ve druhém nás skrze vlastní filtr vnímání vidí ostatní, třetí zrcadlo nese jméno Pravda a je skryté hluboko v našem nitru. Naše tvář, v jejíchž rysech je vepsán náš charakter, je něco, co nikdy nevidíme v pravdě. Svou tvář můžeme vidět pouze v zrcadle, kde se nám zrcadlená skutečnost představuje opačně. Zrcadlová plocha mění levou stranu obličeje za pravou, neukazuje nám skutečnou tvář, přitom zobrazený zkreslený pohled obyčejně nevnímáme. Zrcadlo je dělící stěnou mezi dvěma tvářemi, které se synchronně dívají jedna na druhou. Během soustředěného pohledu může dojít k intimnímu vnitřnímu splynutí se zrcadlovým dvojčetem. Obrácený obraz sebe sama a zrcadlová vzdálenost nebo odrazová vzdálenost mezi dvěma tvářemi je iluzorní. A to z toho důvodu, že během dívání se sobě do očí v zrcadle neexistuje žádný časový přesah. Okamžitě můžeme například vidět, jak se během změny emoce nebo pocitu naše vnitřní energetické kyvadlo zhoupne na kvalitativně odlišnou stranu.

Úplňkový půlnoční rituál s magickým zrcadlem

Pohled soustředěný do zrcadla a dívání se sobě do očí je mostem mezi vůlí a srdcem

Vědomě uchopená vnitřní síla je posuvnou energií, může nás posunout do neznáma a umožnit nám „prostoupení zrcadlem“, nahlédnout za zrcadlo. Fantazie, aktivovaná v zrcadle, může být poučná a přínosná pro budoucnost, ale může být také neuvěřitelně bizarní, podobně jako tekuté fraktálové obrazy uvnitř křišťálové koule. Dobře zvážíme, pokud zrcadlo žádáme o symbolické vidění budoucnosti. Pokud se žádná vize neobjeví do půl hodiny, rituál ukončíme. Zřejmě nedošlo k dostatečnému uvolnění myšlenkových procesů a tělesného napětí. Anebo pro požadované informace ještě nenadešel ten správný čas. Někdy může být znamením pro ukončení rituálu okamžik, kdy uvidíte obraz jako by roztříštěného zrcadla, nebo ve vlastní tváři viděné v zrcadle zaznamenáte nelibost, a to i přesto, že se cítíte dobře. Nebo je-li vaše touha něčeho se zachytit příliš silná, nepracujete uvolněně a do procesu zrcadlového vidění zasahuje racionální mysl, která prodlévá ve složitých otázkách a podsouvá odpovědi, které jdou ale mimo intuici.

Místnost, kde budeme komunikovat se zrcadlem, dobře vyvětráme. Čerstvým vzduchem, propojeným s přírodním duchem, se vertikálně povznesená aspirace či spirituální inspirace probudí, a probuzená vede ke změnám vnitřní vibrační frekvence. Větráme také z toho důvodu, že naše duše zneklidní, pokud se jí nedostává čerstvého vzduchu. Před samotným rituálem ještě očistíme prostor vibrací magického zvonku. Zvonivé čisté zvuky produkují pozitivní vibrace, očišťují a obnovují energii místa, ladí s energií duše, podporují klidnou atmosféru a komunikaci. Vibrace zvonku stimulují mozkové hemisféry.

O půlnoci (nebo jindy v nočních hodinách, kromě času kolem třetí hodiny ranní) zapálíme bílou svíci, pozorujeme plamínek ohně a soustředíme se na zklidnění. Připravíme se na to, že během rituálu dochází ke změně vědomí, ponoříme se do zvláštního stavu, kdy se vědomí stává samo sobě čistým zrcadlem. Zrcadlo prohlubuje schopnost vědomí vidět sebe sama v jakémkoli bodě časoprostoru nebo ve všech bodech vesmírných souřadnic zároveň.

Během tohoto rituálu si nezadáváme žádné konkrétní téma, necháme pracovat podvědomí a nevědomí, vždycky bude v našem nitru něco aktuálního, co se samo projeví, pokud se uvolníme a vynecháme racionální mysl.

Posadíme se před větší zrcadlo. Za zády jsme umístili velkou bílou svíci tak, aby obraz naší postavy v zrcadle nenarušovalo přímé světlo svíce. Zcela se uvolníme, narovnáme páteř, zklidníme mysl a velmi uvolněně pomalu dýcháme. Než se vnitřně uvolníte, zavřete alespoň na pět minut oči a skutečně na nic nemyslete. Představujte si kolem sebe zářivé světlo, nechte jím prostoupit celé tělo. Potom si živě představte, jak magické světlo prostupuje skrze vás do zrcadla před vámi. Takto nabijete zrcadlo osobní energií, následně bude rezonovat s vašimi pocity.

Rozostřený pohled soustředíme na obličej, nedíváme se však sobě do očí, spíše na místo třetího oka. Po chvíli naše tvář jakoby vystoupí ze zrcadla do prostoru. V tu chvíli se náš zrakový vjem ještě více zvýrazní, v zorném poli našeho zraku se začnou objevovat různé obrazy. Tyto obrazy mohou souviset s přítomností, s minulostí, s budoucností, nebo s naší nevědomou existencí, která je nezávislá na současném fyzickém těle a projevuje se v jiném rozměru bytí. Výjimečně se může stát, že k vám přijdou symbolické obrazy, které budou vyprávět o tom, jak si vaše duše kdysi dávno vytvořila životní plán, jak si vytvořila své budoucí tělo. Zde se ale dostávám k nevýslovnému, souvisejícímu s pozměněným stavem vnímání. Používám pojem „symbolické obrazy“, což může pro každého znamenat něco jiného, může to být podobné „snění s otevřenýma očima“. Nebo může jít o proces prožívání velmi hlubokých emocí, vztahujících se k numinózním prožitkům bytostného Já, kdy prožitek není řízený vědomou vůlí. V určité fázi rituálu můžete být vedeni k zavření očí a zrcadlový proces se odehraje přímo ve vaší snové představivosti.

Rituál zakončíme, jakmile pocítíme únavu, neměli bychom takto setrvávat přes sílu. Někdy je nutné překonat první dojmy – zábrany, rozpaky, úžas, údiv, bázeň, posvátnost, nejistota. Pozdější dojmy – jistota, pokora, úcta k životu, vděčnost, smíření, nové vnímání duality. Pocit vyššího smyslu Lásky. Silný pocit obdarování. Jindy můžete zažívat živoucí pocit prázdnoty. Podivné prázdnoty, kterou byste si za jiných okolností přáli okamžitě něčím zaplnit. Během rituálu to nezkoušejte, ani to pro tento okamžik není žádoucí. Pokud to dokážete, pokuste se tento pocit propastné prázdnoty hluboce přijmout, splyňte s tímto stavem sjednocení. Vše známé a běžné pohltí nekonečno a vy se stáváte součástí tvořivé prázdnoty. Na okamžik jste prázdnotou, a přesto ve vás doslova kypí Život.

Příště je možné postupovat stejně, a přitom se vydržet dívat sobě do očí, což je trochu náročnější, někdy se přihodí, že nás vesmírné zrcadlo při pohledu do svého nitra ničeho neušetří! Nezapomínejte se stále dívat sobě do očí, což není zrovna jednoduché. Nezapomeňte být stále obklopeni zářivým (vnitřním) světlem. Možná budete překvapeni, co spatříte. Pokud se vydržíte dívat nepřetržitě sobě do očí dostatečně dlouho, za stavu dokonalého vnitřního mlčení, a máte-li k tomu dostatek vnitřní odvahy, nahlédnete tímto způsobem hluboko do vlastního nitra. To, co zříte ve svém nevědomí či podvědomí může být překvapující. Spatříte-li vlastní stíny, nelekejte se! Nechte je pokojně odejít, uvolníte je už jen tím, že si je hluboce uvědomíte a emočně zpracujete. Neprovádějte tento rituál pokud máte neklidné duševní období, kdy se naopak snažíte umlčet paměť a na hluboké vhledy nejste připraveni.

S pomocí zrcadla nahlížíme do vlastního nitra a odkrýváme nevědomé, nežádoucí vnitřní dohody. Práce se zrcadlem nám může zprostředkovat pohled do minulých životů, do vyšších úrovní bytí, mentální přesuny v čase a prostoru, náhledy do událostí v tento okamžik ale na jiném místě, získávání potřebných informací z univerza (morfických polí).

Rituál je možné provádět venku v přírodě. Magické zrcadlo vystavíme měsíčním paprskům a koncentrujeme se na odlesk Měsíce v zrcadle, což mívá překvapivě silný účinek. Vcelku rychle se dostaneme na hladinu alfa, případně na hladinu mozkových vln theta,  a můžeme se  napojit na mentální obrazy jemnohmotného světa. Zrcadlo můžeme občas aktivovat vystavením energii měsíčních paprsků – polarizovaného světla, tak jej impregnujeme mocnou vesmírnou silou.

Zrcadlo je symbolem zákona ,,zpětného odrazu“ a vesmírného zrcadlení

Vizualizace přání pomocí zrcadla
Magická kouzla podporují sílu myšlenek, vizualizací, záměrů a přání. Kouzlo zrcadlení je vcelku nenáročné. Posaďte se před zrcadlo a postupujte podobně jako v předešlém rituálu. S rozmyslem soustřeďte myšlenky na konkrétní cíl, na zákon přitažlivosti a na správný magnetický signál. Proneste magické formulky, obsahující ve stručných heslech, čeho chcete v dohledné době dosáhnout. Vše si vizualizujte v přítomném čase. Přání nemá mít negativní charakter. Negativní náboj v záměru obsažený se snadno obrátí proti vám. Nesnažte se ovlivňovat svobodnou vůli druhých, byť by to bylo s dobrým úmyslem. Pro druhé můžete mít neutrální přání týkající se zdraví, radosti, štěstí a úspěchu. Cesty bytí jsou pro každého nastaveny zcela individuálně. Pokud nás něco nečekaného na cestě zastaví, je to proto, abychom pochopili, co pochopit prostě musíme.

Cíleným pohledem do zrcadla na vlastní odraz, za použití v přítomném čase formulovaných představ a vnitřního vidění, můžete vlastní mentální silou vymazat ze svých programů různé návyky jako je kouření, přejídání se a podobně. Vizualizujte si osobní úspěchy, ať už pracovní, osobní, sportovní. Vědomě si tak připravíte základy pro přeměnu osobní reality. Utvořte si v zrcadlovém vidění, v jeho přesně cíleném odrazu, mapu důležitých informací prozatím cíleně vložených do podvědomí. Vizualizujte si barevné obrazy a přeneste své vědomí přímo doprostřed děje. Nepochybujte a důvěřujte tvořivé síle myšlenek a představivosti.

Máte-li dostatek času proveďte rituál zrcadlení počínaje půlnocí. Nejlépe v období přibývajícího Měsíce, je-li vaším cílem něco získat. Potřebujete-li ze života něco odstranit, zvolte období ubývajícího Měsíce. Pro začátek něčeho nového je vhodné novoluní. Úplněk je vhodný pro hluboké vhledy do vlastního nitra a pro práci s podvědomím. Energie úplňku pulsuje éterem zhruba dva a půl dne před úplňkem a dva a půl dne po úplňku, takže časového prostoru pro provedení rituálu je dost, pouze nedoporučuji provádět (jakýkoliv) rituál přesně v čase zatmění Měsíce.

Zaříkadlo: „Zrcadlo čiré, zrcadlo křišťálové, přijmi sílu Paní Noci a daruj sílu prozření. Amen“

Pokud jste od přírody intuitivní a máte-li dobrou obrazotvornost, jistě vám podobná cvičení nebudou dělat žádný problém. Uvěříte-li, může zrcadlo pro vás pracovat jako kouzelná Aladinova lampa. Až se stane pozitivní myšlení a nazírání na svět vaší přirozeností, nebudete již rituálu zrcadlení s magickými formulkami potřebovat.

Cestu, jak dosáhnout cíle, stačí zlehka nastínit, různé vhledy už nás k cíli dovedou. Nikdy si beztak nedokážeme všechny okolnosti přesně naplánovat. Máme-li před sebou zvolený záměr a nejsme k němu striktně připoutáni, cesta, po které se vydáme, s vědomím, že žijeme Tady a Teď, nás k cíli dovede. Je vhodné rozdělit si každý cíl na menší etapy a pružně reagovat na různé podněty a změny, které nám cestu usnadní. Představte si například, co všechno byste udělali jinak, pokud byste měli tu možnost vstoupit do své minulosti jako do filmu a režii událostí byste měli ve vlastních rukou. Ujasněte si priority a dobře si rozmyslete, zda se skutečně toužíte ocitnout ve svých představách, aby vás později splněná přání nezaskočila.

Související články: Zrcadlo, energie zrcadlení a uchování informací, Zápisky z deníku vnitřního pozorovatele – „Snové stínohry iluze a reality“

Úplňkový půlnoční rituál s magickým zrcadlem

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.