Jaký je rozdíl mezi pojmy vidět a zřít?

Vidět, v tomto kontextu, kdy se snažíme najít rozdíl mezi pojmy vidět a zřít, znamená osvojit si, nebo přisvojit si, něco svým učinit. Vidět tedy v tomto smyslu znamená osvojit si viděné posvém, vztahovat k sobě nebo na sebe vlastní interpretací, ztotožňovat se, vzít nebo přijmout za své. Půjdeme-li do hloubky, tak se dostaneme k výkladu: učinit, aby se něco, co je ve své podstatě energií plynoucí prostorem, stalo něčím pro nás hmatatelným, uzavřeným do našich pocitů a slov. Vidět znamená spojovat viděné s osobním životním příběhem, se vzpomínkami, s osobními názory, s tím, jak vnímáme (geometrické) tvary a barvy, a nakonec také s tím, jaké máme povahové vlastnosti. Sami rozhodujeme, co chceme, a co nechceme vidět. Někdy máme něco přímo před očima a nevidíme to.

Jaký je rozdíl mezi pojmy vidět a zřít?

V průběhu našeho života si osvojujeme viděné mnoha různými způsoby. Neboť osvojit si také znamená zvládnout, něco se naučit, něco prozkoumat, na něco si zvyknout, osvojit si právo na něco, osvojit si moc nad někým nebo něčím, nechat si něco jen pro sebe, něco vlastní silou nebo houževnatou pílí ovládnout. Novým věcem se učíme díváním, pozorováním.

Osvojit si určitou formu vesmírné energie nás posouvá dále k pochopení vlastní existence, k přijetí vlastního bytí. Zde si již osvojujeme umění zřít – všímat si, nahlížet do hloubky, uzřít nemožné, spatřit skryté, porozumět, akceptovat, sdílet beze slov, cítit jemnohmotné, například andělské energie. Slovo zřít je zastaralý jazykový prvek, můžeme jej použít bezděčně i záměrně, pro navození určité nálady. Zřít znamená dívat se vnitřním zrakem, propojit pravou a levou mozkovou hemisféru, vnímat objekt zření až do morku kostí. Zříme na stromy, květiny, déšť, vítr. Zřít znamená vnímat energie plynoucí prostorem, vnímat tyto energie v daném okamžiku nepodmíněně, nechat je plynout prostorem bez interpretace. Zření souvisí s úžasem, s okamžikem překvapení, s okamžiky, kdy není za potřebí žádných slov, přesto jeden druhému rozumíme. Výklad, objasnění, nebo tlumočení pro to, na co zřením zaměříme svou pozornost, učiníme o pár okamžiků později. Ve správném okamžiku sami sobě objasníme, co si o právě získaných vjemech myslíme. Jakmile zachycené energie popíšeme na základě smyslového vnímání, provedeme interpretaci světa kolem nás, světa, který možná sám o sobě neexistuje, ve skutečnosti existuje pouze energie, (neustálý tok energie prostorem), která zaměřením naší pozornosti získává určitou hmatatelnou podobu. Zřít znamená neuzavírat se do světa slov, ale vnímat svět v jeho pravé podobě. A pokud použijeme slova, zcela jasně si uvědomujeme jejich tvořivou moc a sílu.

Elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Pokud se rozhodneme zřít, v ten moment ustoupíme rozumování a přeneseme se z hlavy do srdce, a bez ukvapených závěrů sledujeme situaci v přítomném okamžiku. V přítomném okamžiku není prostor pro stanoviska a názory. Mysl je v tu chvíli klidná a je dán prostor intuici a pocitům, které necháme volně plynout, tak předejdeme možné (myšlenkové) bariéře, která může v daný okamžik zkreslit vnímání reality.

Zříme například v okamžiku, kdy nás zaujme krása, hloubka, nesmírnost. Například ve chvíli, kdy se poprvé v životě ocitneme vysoko v horách. Jen se tiše a v úžasu díváme, nic slovy nepopisujeme, vnímáme krásu hor, nesmírnost prostoru, kdy zcela splyneme s okolní krajinou a na nic nemyslíme. Přijímáme jistotu, že existuje něco mnohem většího než jen to, co vidíme, zažíváme povznášející dotek nekonečna. Zříme v okamžiku, kdy vezmeme do náruče novorozeně a beze slov vnímáme nesmírnou lásku. U slova zřít shledáváme souvislost s pojmem zřídlo – zdroj, základ, původní příčina, zřídlo života, pramen, bod, místo vyvěrání, fontána života, oblast, ze které čerpáme energii, informace, sílu. Zřít znamená vidět celostně, vnímat provázanost, u člověka vnímat, co cítí jeho srdce, jeho duše, rozumět jeho myšlenkám intuitivně, telepaticky, beze slov zříme smutek nebo radost lidské duše.

Související články: Je to životní energie, co nás k sobě různými způsoby přitahuje, nebo od sebe odpuzuje, Čtyři duchovní mapy – reality vědomí a mysli

Jaký je rozdíl mezi pojmy vidět a zřít?

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.