Víla Morgana a Fata morgána

Fata morgána je optický jev v atmosféře, kdy lze vidět obraz vzdáleného objektu zrcadlící se ve vzduchu atmosféry díky teplotní inverzi. Jméno, v překladu „víla Morgana“, je odvozeno od Morgany Le Fay, mýtické sestry anglického krále Artuše, neboť zrcadlené předměty se zdají být neskutečné, volně se vznášející ve vzduchu, jako jakési vzdušné zámky. Často se tyto jevy pozorují v místech, kde jsou rozsáhlé rovné homogenní plochy, například v polárních oblastech nebo také v horských sedlech, případně nad vodními hladinami po chladném ránu či s rychlým ochlazením navečer.

Slovo „fata“ znamená v italštině víla, Morgana je vlastní jméno. Toto zrcadlení bylo pozorováno v oblasti Messinského průlivu a připisováno zlé víle Morganě. Její jméno se do jihoitalské oblasti dostalo spolu s bretonskou legendou o Morgain, nevlastní sestře krále Artuše, v době normanské nadvlády v 11. až 12. století.

Zobrazit všechny eKnihy

Výše popsané podmínky vedou ke vzniku vzájemné stabilních vrstev vzduchu s rozdílnými teplotami potažmo indexy lomu. Vzniká přírodní optická soustava, která odklání směr dopadajících světelných paprsků k pozorovateli. Dojde-li k tomuto jevu pod úrovní pozorovatele, jedná se o tzv. spodní odraz (např. na rozpálené asfaltové silnici či na poušti, kdy vzniká dojem vodního povrchu) nebo nad úrovní pozorovatele, kdy vzniká tzv. svrchní odraz (pravá fata morgána zobrazující vysoko nad obzorem odrazy předmětů pro svou velkou vzdálenost jinak těžko pozorovatelných).

Zdroj textu: Wikipedie

Víla Morgana a Fata morgána

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.