Jakmile se má člověk vnitřně rád, potom si cení sebe i ostatních

Mít sám sebe rád znamená vnímat pocit, že jsem na zemi vítán, že jsem zde rád a miluji život. Láska je posvátná. Příroda je posvátná. Milovat znamená ctít život. Ctít myšlenku, že neexistuje nic jako nahodilá pozemská přítomnost. Cokoli je posvátné a svým způsobem mající svůj vlastní život, může být pevně zakotveno na zemi, v éterické duši i mysli člověka. Myšlenka je posvátná. Člověk vidí svět tak, jaký je sám uvnitř sebe. Jakmile se začneme vnitřně obviňovat z vlastní nedostatečnosti, kouzlo života se na okamžik vytratí. Jakmile se má člověk vnitřně rád a vědomě objímá své vnitřní dítě, potom si cení sebe i ostatních, snadněji porozumí vnitřnímu světu druhých lidí.

Některé naše dny provází nejistota, vnitřní prázdnota, smutek, těžkopádnost a otupělost, která omezuje schopnost vědomého vnímání. Někdy toužíme úplně se vypnout, ale nemůžeme se ve svém spěchu zastavit. Je to naší přirozeností, smutek je v pořádku. Není správné vyhýbat se smutku. Vyjádřit svůj přirozený „pozemský smutek“, je naší přirozeností. Pokud neumíme cítit a prožít smutek, potom můžeme mít problém s prožíváním radosti. Nejen smutek, ale i další emoce nás motivují k akci.

Samota je dobrá volba, pokud se nesnažíme vyhnout bolesti, utíkat před emocemi. Pokud osamoceni ve svém utrpení dovolíme svým emocím plné vyjádření a prodýcháme smutek nebo zklamání, potom může dojít k vnitřnímu smíření. O samotě můžeme naplno vyjádřit co cítíme. Bez zbytečných myšlenek sebeobviňování procítíme všechny emoce, které se prolévají naším tělem a přijmeme je bez odporu. Neprodlužujme tento okamžik pronikáním do hlubokých vnitřních světů, tak jako se oddáme emocím tady a teď, stejně rychle se můžeme oddat zotavení v přítomném okamžiku. To, co v jednom okamžiku považujme za nepřízeň, v jiném okamžiku může náš život změnit k lepšímu. Jakmile čas zhojí rány, může přijít nový začátek.

Pozitivní emoce a myšlenky se v prostoru kolem nás rozvinou v obrazy živého světla. Jakmile kráčíme s lehkostí a s úsměvem, naše vidění světa se zjemní a pročistí. Jakmile v nás myšlenky sebeúcty zajiskří a vzplane první myšlenka, že jsem na světě rád, další ji budou rychle následovat.

Mějte krásný den, naplněný vnitřním úsměvem a radostí z maličkostí

Související články: Probuďte v sobě všímavost a probudíte hormony štěstí a dobré nálady z latentního spánku, Trápí vás občasná úzkost, obavy a pociťování nedůvěry ve vnitřní sílu? Léčivá energie vnitřního úsměvu

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?