Voda a jarní otevírání studánek

S příchodem jarního období nastává čas pro starobylé, pohanské tradice našich předků, otevírání studánek představuje symbolické otevíráni jara. Po předešlé zimě se studánky očišťují nejen od nánosů spadaného listí a odpadků, ale také energeticky. Rituály čištění studánek se konají po svátku svatého Jiří. Provádí se obřady vítání jara, zpívají se lidové písně a symbolicky se zahánějí zlé moci tajemných, přírodních sil. Ke studánkám se vydávají dívky s květinami a dřevěnými křížky, které představují „studánkový klíč“. Před očištěním studánky se na její hladinu vloží křížek, studánka se v tichosti několikrát obejde po směru hodinových ručiček. Po očištění se křížek vyjme a kolem studánky se pokládají květiny.

(S předstihem si můžete naplánovat výlet, nejlépe s dětmi, k vaší oblíbené studánce. Pokud o žádné nevíte, na konci článku najdete adresu webových stránek s mapou studánek a pramenů po celé Č.R.) Pokud budete dostatečně naladění na přírodní energie, hladina studánky vás nechá nahlédnout do budoucnosti. Utište mysl, svlažte ústa douškem studánkové vody, tak splynete s paměťovou energií daného místa. Potom se zklidněte, upřete energii myšlenek na vaše přání, počkejte až v tajemném oparu potemní okolní prostor. Nechte myšlenky odejít a jen se tiše soustřeďte na vaše smysly, vnímejte okolní zvuky a přírodní vůně. Nyní, v dokonalém duševním uvolnění, vnitřním zrakem sledujte obrazy časů příštích, které se symbolicky zrcadlí na hladině studánky.

Jarní energetická očista studní a zahradních jezírek

Takto rituálně můžeme každoročně očistit také studny a okrasná jezírka na našich zahradách. Jako úlitba vílám, skřítkům a duchům zahrady se v blízkosti studny ponechá zelený věnec s barevnými jarními květy.

Všímejte si na vaší okrasné zahradě také ranní rosy, procházejte se bosky po orosené trávě, podpoříte tím své zdraví. Magická rosa oplodňuje zemské pláně, zvlhčená zem umožňuje přírodě a životu vzklíčit a růst.

Studánky jsou symbolem ženské energie již od pohanských dob

Poblíž studánek stávaly pohanské svatyně, pozůstatkem a tichým svědectvím minulosti jsou v okolí studánek rozvalené velké kameny. Mnohé studánky jsou obdařené léčivou mocí, v jejich okolí bývá silné energetické pole, které vyzařuje pozitivní energii, svádějící nás k tiché meditaci. U studánek, k nimž se vážou lidové pověsti o zázračném uzdravení, stávají kapličky, které jsou navštěvovány poutníky. Známe všelijaké legendy, například o zjeveních anděla, panenky Marie, ale třeba i nezbedného čerta. Nejedna studánka se jmenuje Čertova, ta má ale většinou špatnou pověst. Najdete-li u studánky nebo vodního pramene zlatou korunku, nesmíte se jí ani dotknout, raději odejděte, vůbec se neotáčejte. Jde o korunku hadího prince nebo krále, který se přišel do pramene vykoupat. Had je odpradávna symbolem zemské energie, životní energie (hadí síly) a sexuality.

Studánková voda je vhodná k výrobě svěcené vody

Voda je vodivá (uchovává informace), a sama o sobě je posvátná. Voda z kouzelných pramenů a posvátných studánek působí léčivou, éterickou energií. Naberete-li z posvátné studánky vodu beze slov a v tichosti ji donesete domů, neztratí své léčivé kouzlo. Taková voda se nazývá ,,voda mlčavá“. Vzácná je voda z pramenu nebo studánky nacházející se na místě, kde se setkávají tři hranice, jde o magickou vodu ,,trojhraniční“. Léčivá je voda, která odtéká nazpět z mlýnského kola, ta se nazývá ,,voda zpátková“. Za nejsvěcenější vodu je v dávných časech považována voda dovezená z magické řeky Jordán.

Doplňující článek: Svěcená voda

K vyrobení svěcené vody si můžete přinést vodu studánkovou. Víra v jemnohmotné přírodní energie podpoří například uzdravení pomocí svěcené vody. Magické rituály za použití svěcené vody působí na události v čase. Struktura vody může být pozitivně ovlivněná také upřímnou modlitbou, energie slov vytvoří v molekulách vody nádherné šestiúhelníkové, geometrické útvary, často jde o šestiúhelníkové hvězdy – hexagramy.

Voda sama o sobě vstřebává okolní éterickou energii, uchovává v sobě informace

Podle kvality informací (myšlenek, přání, emocí) se mění struktura vody, a to buď pozitivně, nebo negativně. Informace se zapisují do molekulové struktury vody. Molekuly se vlivem rozličných informací uspořádávají do nejrůznějších geometrických tvarů, většinou podobných sněhovým vločkám pod mikroskopem, které vytváří krásné geometrické hvězdy. Informace s negativní energií vytvářejí energetické obrazy spíše chaotické, neuspořádané. Také v přírodě se energetická struktura vody mění například vlivem slunečního záření, energiemi způsobenými magnetickými slunečními bouřemi, vlivem magického úplňku, také vlivem energií, které působí na Zemi během zatmění Slunce, nebo vlivem bouřek, které jsou pro přírodu očistné. Pocházíme z přírody, naše těla jsou tvořena především vodou, proto mají na člověka vliv všechny přírodní děje. Země je živý organismus, voda je naprosto všude, v horninách, v půdě, v rostlinách, v mořích, v oceánech, ve všech živých tvorech. Všude probíhá vzájemná výměna informací také díky energetické podstatě magické vody. Oceány, moře, jezera, rybníky a všechny vodní toky jsou databankou informací o dokonalém přírodním systému, jehož jsme nedílnou součástí.

Staroslovanská bohyně Vesna – ochránkyně studánek

Při příležitosti otevírání studánek, můžete vzdát poctu staroslovanské bohyni Vesně, je ochránkyní studánek, a přírodě přináší první jarní déšť. Staroslovanská bohyně Vesna je éterickou, jemnou bytostí, představuje mladou dívku – archetyp panny. Je bohyní jara, ohnivého mládí, radosti, tvořivosti, života a lásky. Dívkám a ženám přináší inspiraci být vždy sama sebou, být usměvavá, společenská, na duši i na srdci věčně mladá. Je patronkou dívek v čase dospívání. Je nespoutaná, veselá, rozesmátá a nestárnoucí. Krásnou bohyni Vesnu s dlouhými rozevlátými vlasy můžeme zahlédnout, jak si prozpěvuje a bosá tančí v záplavě jarních květů, v slunečním jasu za doprovodu veselého švitoření skřivanů a pronikavého hlasu kukačky. Spanilá Ledová královna se před jejím veselím dává konečně na ústup. Jejím stromem je bříza, rituály na počest bohyně Vesny provádíme nejlépe v březovém háji. Barvy: zelená, žlutá, bílá. Zvíře: zajíc, skřivan, kukačka. Symbol: vejce, jarní květy, bříza.

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Případně můžete kdykoliv na jaře nebo v létě uctívat Floru, římskou bohyni květin, zahrad, vegetace a rozkvetlé přírody, stromů a ovoce. Na jaře přichází krásná, mladá bohyně, za doprovodu přírodních bytostí, víl, nymf a motýlů, rozhazuje kolem sebe květy růží. Na hlavě má květinový věnec jako symbol jara, růstu a plodnosti.


Zde je adresa webových stránek, kde najdete: NÁRODNÍ REGISTR PRAMENŮ A STUDÁNEK

http://www.estudanky.eu/

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?