Vůle, energie, hmota – magie není o čarování

physics-140901_1280Jak funguje kvantové působení na hmotu? Můžeme vůlí působit na sílu nacházející se v atomu? Pokud správně použijeme pohybovou energii (energii vůle), tak teoreticky, a na určité úrovni ano. Bezděčně to děláme neustále. Energie je hmota, hmota je energie. Vše jsoucí je složeno z atomů a částic, zjednodušeně řečeno. Každá molekula našeho těla je tvořena atomy a částicemi. Všechny věci v přírodě jsou složeny z atomů a částic. Energie je však ,,neviditelným“ základem všeho jsoucího. Zákon zachování energie stanovuje, že energie se může měnit z jednoho druhu na jiný, nelze ji vytvořit ani zničit.

Hmota je tedy energie v pohybu, ač se nám jeví býti pevnou a nepropustnou

Energie tvoří vše, co je, tedy včetně našich těl. Všechna hmota ve vesmíru je tvořena kmitající energií, vše je tedy založeno na stejné podstatě. Energie se neustále mění (transformuje). Přitom množství energie ve vesmíru je neměnné, energie se pouze proměňuje z jedné formy do druhé. Nejvyšší formou energie v pohybu je vědomí (mentální energie, síla vůle), jde o energii s nejvyšší vibrací. Jinou vibraci má pevná hmota, jinou vibraci má (kvantové) vědomí, obojí je však tvořeno energií v pohybu – základní životní silou (pránou). Otázku tedy můžeme položit trochu srozumitelněji: Můžeme vlastní vůlí působit na tajemný svět hmoty

Většinou si myslíme, že vůlí působíme na hmotu (věci, lidi, různé okolnosti). Mýlka spočívá v tom, že vůle musí být soustředěna nejprve na energii (na hybnou sílu). Posléze energie je tím, kdo působí na hmotu – nikdy ne obráceně. Jinak řečeno: energie je prostředníkem, stojícím mezi vůlí a hmotou. Nelze působit vůlí na hmotu bez toho nejdůležitějšího prostředníka – jímž je energie. Vůle působí přímo na energii, a následně energie působí na hmotu. Bez vůle, která působí na energii, a energie, která posléze působí na hmotu, se nikam neposuneme, nemůžeme ani magicky působit na sebe, věci a děje kolem sebe. Bez energie nepohneme hmotou ani při té nejlepší vůli. (V souvislosti například s kvantovým léčením.)

Vůle, energie, hmota - magie není o čarování

Přitom musíme mít na paměti, že energie je silnější než vůle (volní síla, intelekt)

Přitom musíme mít na paměti, že hmota/energie je ve své podstatě obsáhlým souborem informací

Proto se nám může například jevit působení na hmotu pouze za použití (pasivního) pozitivního myšlení jako obtížné. Proto si někdy říkáme: ,,Myslím pozitivně a přitom se mi moje přání nesplní, jak je to možné?“ Hybnou sílu – energii – můžeme ovládnout svým intelektem (vůlí), a tak můžeme působit na objekt našeho zájmu (hmotu, událost). Vůle tedy ovládá hrubou sílu energie – usměrňuje ji a posílá ji tam, kam je potřeba.

Myšlenka tvoří realitu

Pozorujte jakoukoliv ,,hmotu“ v pohybu a hledejte zdroj energie a vůli, která působí na energii. Časem si skutečně uvědomíte, že vůle působí na hmotu skrze energii. Učíme se, a to od narození, především pozorováním. S tím souvisí, že nazpaměť naučené magické formulky (afirmace, modlitby) rozhodně nestačí. Bez pozorování (zření), alespoň základních teoretických znalostí a praxe nejsou například afirmace účinné, případně jen minimálně. Silou vůle musíme rozpohybovat energii – vědomí působí na jemnohmotné energetické úrovni – skrze tuto astrální úroveň působí na jakoukoliv hmotu. Ještě jinak: člověk, magik, šaman nebo silně senzitivní osoba, vědomě a s vynaložením volního úsilí působí na základní přírodní síly: nadfyzické, hyperfyzické, (astrální). Hmota je pevná, hybná, nosná, viditelná – je tedy objektem pohybovaným. Tím, že energie ,,poslouchá“ vůli (intelekt) – tím působí na hmotu. Energie tedy reaguje na vůli (volní sílu) a tak působí na hmotu.

Magie není o čarování

Nejvyšší magie je učení o tom, jak řídit energii (hybnou sílu). Jak energii podle potřeby zvyšovat, nebo snižovat, jak s ní šetřit nebo naopak dovést ji k maximálnímu výkonu. Magie je v podstatě a především o vědomém a cíleném působení vůle na životní energii. S tím vším souvisí spousta dalších informací a (nejen esoterického) vědění. Můžeme si připomenout například, že keltští druidové studovali po celý svůj život, trvalo dvacet let, než pohanských druid nabyl všech potřebných informací. Magická učení se předávala pouze vyvoleným, z generace na generaci, a to zásadně ústně.

defense-1403072_1920

Magie je filozofie o LÁSCE, je vědou lásky. Životní energie je LÁSKA v koncentrované podobě. Vše je JEDNO.

Připomínám, že magie je život sám. Člověk nevědoucí též působí vlastní vůlí na svůj život, většinou však nevědomě. Jaký je rozdíl mezi magikem a nevědoucím? Magikova vůle je cvičená, snadno ovladatelná, vědomě dynamizovaná a ovládající (ovládá procesy, stavy). Magik ví, že životní energie může působit na hmotu a naopak, že hmota může působit na životní energii. A nikdy o tom nepochybuje. Magik ví, že živoucí síla, například energie přicházejí z hvězd (planet), ovlivňuje život. A že působením skrze tuto živoucí sílu hvězd (vyzařování nadané vesmírnou inteligencí), s její pomocí (např. s ohledem na astrologii), může magik takto zprostředkovaně působit na hmotu (osoby, předměty, události, děje). Všichni jsme na energetické (kvantové) úrovni vzájemně propojeni, podobně jako jsme propojeni například díky internetové síti. Stejně jsou naše osobní vědomí vzájemně propojena díky kvantovým polím vesmírného Vědomí. Vše je JEDNO. Energie je hmota a hmota je energie.

Lidské vědomí a vesmír

Energii, na kterou působíme vůlí, neustále doplňujeme: potravou, vzduchem, který dýcháme, slunečním světlem, v přírodě, od sebe navzájem. Už si ale neuvědomujeme, že každá takto různě získaná energie má jinou vibraci. Jinak se cítíme po tučném, těžkém jídle. (Určitě po takovém jídle nepůjdeme třeba k přijímacímu pohovoru nebo k maturitní zkoušce.) Jinak se cítíme, nebo jinou energii nám dodá lehký zeleninový salát. (Po lehkém jídle se nám snáze duševně pracuje, medituje, případně se snáze přeneseme do změněného stavu vědomí.) Přesto se nám nic z toho případně nedaří – zde může být na vině špatné dýchání. Nebo nedostatečný příjem sluneční energie, případně spoustu energie ztrácíme během kontaktu s druhými osobami. Velmi nás oslabuje, a zabraňuje nám v energetickém působení na náš život, pokud neovládáme své strachy, city, pocity a emoce. S tím vším souvisí spousta dalších znalostí a hermetických vědomostí.

Vůle, energie, hmota - magie není o čarování

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.