Váhy vzdušné znamení, Váhy dítě – nerozhodnost, harmonie

Váhy spravedlnosti, neklidné váhavé rozhodování, dvě misky vah, nerovnováha (emoční náladovost), touha po rovnováze ve vztazích, emoce a city na „vážkách“, vztahovačnost – to je jen nepatrný výčet mírné a přesto složité povahy tohoto vzdušného znamení. Vzdušný živel jim dává lehkost a předpoklad pro schopnost napojení na „vyšší mysl“, vynikající bystrou inteligenci. Jsou jako prudký letní vítr i jako lehký vánek, svou oblibu mají i v tichém bezvětří, ale ani s tornádem si nezadají. Co však skutečně nesnášejí, je průvan v jejich citech, pocitech a emocích. Energie planety Venuše ovlivňuje u tohoto vzdušného znamení především partnerství a vztahy všeobecně, rodinné zázemí. Venuše jim pomáhá navracet rovnováhu tam, kde je narušen tok pozitivní, rovnovážné energie. Srdečné Váhy bývají kultivované, přátelské a přizpůsobivé, bývají rozenými diplomaty, vědí kdy do vyjednávání zapojit osobní šarm a úsměv. Avšak na kompromisy přistupují pomaleji, s rozmyslem a poněkud váhavě. Mají vysoký stupeň intuice, proto vnímají velmi silně cit pro zvažování všech pro a proti během nelehkého rozhodování, ať už se týká naprosto čehokoliv. Často se rozhodují až po zvážení názorů druhých, ale na oko si často poradit nenechají, potřebují čas na přemýšlení.

Váhy: základní znamení, živel vzduch, vládnoucí planeta Venuše

Váhy dávají většinou přednost klidu a pohodě, než proplouvání rozbouřenými vodami vztahových sporů. Toto vzdušné znamení nesnáší hádky, nespravedlnost a hrubost. Váhy jsou velmi opatrné a obtížněji se rozhodují, než jiná sluneční znamení, ale pokud už se rozhodnou rázně jednat, dokáží za sebou, někdy dosti nekompromisně, takříkajíc pálit mosty. Podobné to mívají Váhy s výbušností: hodně toho vydrží a dlouho jsou v klidu, upřednostňují klid, radost a spokojenost, ale když pohár vody jejich trpělivosti přeteče, potom jejich uvolněná energie stojí za to. A leckoho síla uvolněné energie překvapí, někdy i Váhy samotné. Zůstávat ukotveni v samém středu, s vrozenou laskavostí a smířlivostí, a vyhýbat se konfliktům je jejich požehnáním a darem, ale někdy i prokletím. Váhy se neumí přetvařovat, proto také docela často „narazí“ díky své upřímnosti a snaze udržet rovnováhu za každou cenu. Pro toto znamení je důležité si uvědomit, že vztahy jsou jejich životní prioritou, a že ostatní lidé a vnější svět je pro ně zrcadlem, které má aktivovat nejen pochopení druhých, ale především pochopení sebe sama. Vztahy a rovnováha, to je jejich základní charakteristika. Snadno se ocitají ve vnitřní nerovnováze, což může zapříčinit závislost na druhých, většinou na životním partnerovi.

Pokud mají Váhy, s ohledem na jejich vrozenou slušnost, posoudit spor druhých lidí, dlouho váhají na čí stranu se přiklonit. Pokud si uvědomují, že jedné ze zúčastněných stran svým názorem ublíží, není pro ně jednoduché vyvodit z dané situace závěr. Zvažují všechna pro a proti a nakonec stejně většinou zaujmou neutrální postoj. Anebo z problému opatrně a promyšleně vykličkují. Nejen pro svůj vnitřní klid, ale i pro klid vnější: v rodině, v zaměstnání nebo ve skupině, kde se zrovna pohybují. Možná se tak ve Vahách projevují sebeobranné, impulsivní postoje, někdy v podobě vědomě naučených sebeobranných mechanismů vzniklých v dětství. Projevují tak svůj strach ze selhání, strach vzít na sebe odpovědnost, strach z nepřiměřené kritičnosti, mířené proti jejich osobě. Pokud jsou nespokojené, může se stát, že budou mít strach i sami ze sebe, ze svého věčného bilancování, ze své nerozhodnosti. Často se i sami sobě stávají přísným soudcem. Obyčejně jsou Váhy společenské, mívají příjemné a neokázalé společenské vystupování. Nepotrpí si na samotu, ale na druhou stranu nemají v oblibě prostranství, kde se sdružuje velké a nepřehledné množství lidí. Jsou upovídané, rády naslouchají, vnímají kolem sebe jak harmonické, tak i neharmonické vibrace. Logické myšlení udržují v harmonii s podvědomím a silnou intuicí.

Pokud je ve Vahách základní archetyp jejich znamení spíše potlačen, potom se do komunikace zapojují váhavě, nenaslouchají pozorně, spíše se během rozhovoru ztrácejí v kolotoči vlastních myšlenek. A v časech obtížně řešitelných starostí, nebo životních karambolů, se uzavírají do svého vnitřního světa, do samoty. Komunikovat se jim moc nechce, stávají se vztahovačné, v (emoční) sebeobraně afektivní a úsečné. Někdy dokonce propadají stavům, kdy je jim všechno jedno, a v dobrovolné samotě se zaobírají jen sami sebou. Tvořivá aktivita se rázem promění v pasivitu a lenost. Zraněné Váhy před potížemi a nepříjemnou pravdou raději zavírají oči a pasivně čekají, až se nepříznivé okolnosti nějakým způsobem změní, a na ten správný vnitřní impuls dokáží čekat docela dlouho.

Venuše je symbolem tolerance, rovnováhy a harmonie, mírnosti, zdvořilosti, bezelstnosti, osobního šarmu. Dává do vínku vytříbený smysl pro krásu, smysl pro estetično (někdy se zbytečně přísným pohledem), dává vlohy pro výtvarné umění. Pod vládou planety Venuše mívají Váhy umělecké sklony, a jako vzdušné znamení často si jen tak poletují s hlavou v oblacích. Někdy obtížně krotí nespoutané „vážky“ ve své hlavě – vzletné myšlenky. Toto vzdušné znamení, a jejich romantická povaha, neustále touží po lásce, pohlazení a něžnostech. Vyjádřené osobní sympatie potřebují stejně jako hluboký nádech čerstvého vzduchu. Lásku touží dávat i dostávat. Někdy ale mívají Váhy trochu potíže udržet braní a dávání v rovnováze. Svoje vlastní já posunou do pozadí a přijdou o vlastní identitu, pokud se ztratí v přáních a představách svého okolí o tom, jací by měli být a jaký by měl být jejich život. Někdy se stane, že padnou až na samé dno, kde poznají obě tváře duality (světlo dne a temnotu noci), jako velmi surové a velmi zničující.

Pokud je energie Vah oslabená, násilné zasahování do jejich citlivé osobnosti nesou obtížně. Potom se může snadno stát, že neumí přijímat lásku ani dary života na hmotné úrovni, dostaví se obavy, zda si to vše zaslouží. Obzvlášť pokud se jim v raném dětství nebo dospívání moc lásky a pochopení pro jejich vzletnou, vzdušnou a vzdorovitou povahu nedostávalo. Potom mívají problémy uvědomit si vlastní hodnotu a udržet si zdravé sebevědomí. Vzdušné Váhy naplní spokojeností častý pobyt v přírodě, práce s přírodním materiálem. A také uvědomění, že energie Venuše stojí nad přírodou, nad zemitou těžkopádností. Udělají dobře, pokud se soustředí na častější napojení na energii země, na vědomé a důkladné uzemnění, na přijímání promyšlených kombinací energie vody a země během meditace. Obzvlášť na podzim, který vyjadřuje čas jejich příchodu na svět, je to období, kdy mohou být velmi šťastné, ale stejně tak mohou propadat netečnosti a melancholii. Příhodné je soustředění se na dovednost zapojit intuici, inspiraci, pozitivní ideje, pozitivní myšlenky a emoce, a originální nápady do vlastního života. Váhy se obklopí zelení a zelenou barvou, žlutou barvou slunečních paprsků a jemnými odstíny léčivé, uklidňující modré barvy. Pro posílení sebevědomí se nemusí obávat ani barvy červené (např. oblečení). Zásadně se vyhýbají černé a šedé barvě (prozáří je pouze stříbrné odstíny šedé). V delším časovém období, pokud na sobě Váhy po duševní stránce pracují, je jejich vnitřní podstata proměnlivá, proto i potřeba barev a barevných odstínů je u nich také proměnlivá.

Možným duchovním úkolem tohoto vzdušného znamení je navracet rovnováhu tam, kde se jí nedostává. Vyléčit své nitro, své vnitřní dítě. Nalézat porozumění v rozdílnostech, uvědomovat si vzájemné souvislosti mezi dáváním a braním. Zaměřit se na hlubší vnímání v oblasti partnerství a vztahů všeobecně. Nesnažit se za každou cenu zalíbit se svému okolí. Napojit se na podvědomí a zjistit, odkud pramení jejich případná citová nevyrovnanost, strach ze selhání, afektivní sebeobranné mechanismy, sklon ke stresu. Především sebeláska, snaha o vyrovnanou mysl, nepodceňovat se, a více vzdušného nadhledu napomůže Vahám vnímat harmonii v sobě a všude kolem sebe. Přinese napojení na vzdušná, tvořivá křídla vlastní duše, samostatnost a nezávislost na svém okolí. Tak Váha získá schopnost vybírat si cestu, která vede uprostřed mezi všemi dualitami nerovnovážného pozemského světa. Cestu klidu a vnitřního smíru mezi vším vnitřním i vnějším. Pro Váhy je důležité vědět, že energie duše, uzavřená v těle, aby mohla opět zářit, potřebuje vyvinout zpětný chod koncentrace na sebe sama, a to za pomoci (za vědomé účasti) individualizovaného ega, dokáže to, pokud si uvědomí, že v hmotném světě je sváděn boj o lidskou pozornost. Temné síly, (vzniklé postupným snižováním frekvenční vibrace světla absolutní vesmírné tvořivé síly), zde dělají vše pro to, aby byla odvedena pozornost člověka od sebe sama. Zářivé světlo duše potřebuje být znovu objeveno a pochopeno v NITRU každého člověka, v každém jeho životě, intenzita tohoto pochopení prosvětluje a usnadňuje každé nově vtělené duši její koloběh putování mezi jemnohmotným a hmotným světem.

Vhledem do vlastního nitra Váhy odhalí zápory ve svém podvědomí. Potom se dostaví spokojenost na všech úrovních, harmonické pozitivní vyzařování, průzračná mysl, plná pochopení pro okolní duální a ve všem polarizovaný svět. Pokud Váhy dokáží sami sobě aktivně nabídnout teplou náruč sebelásky a naučí se vnímat vibrace vlastního srdce, přitáhnou si do života ty správné okolnosti a přátele, neobyčejné životní výzvy a vše, co si dokáže jejich mírná, pozitivní a tvůrčí mysl představit.

Váha narozená v září, ovlivněná číslem měsíce narození 9 – se dokáže odrazit ode dna, znovu a znovu dosahuje svých cílů, je přemýšlivá a houževnatá. Velmi zvažuje všechny klady a zápory dané situace, ale obtížně se rozhoduje, snaží se vsadit na intuici a vnitřní hlas. Smysl pro odpovědnost ji vede ke střízlivosti v materiálním pojetí života, přestože má ráda krásu a luxus nezapomíná také na duchovní stránky bytí. Je precizní, vše potřebuje mít na svém místě, ale zároveň je skromná, velkorysá a upřímná. Může mít potíže s přijímáním kritiky a s upřímností druhých k její osobě, je náladová. S láskou pečuje o domov a rodinu, ve vztazích je věrná, potřebuje klid a harmonické prostředí, v kterém se všichni členové rodiny podílejí na chodu domácnosti stejnou měrou. Musí si ale dát pozor na sklon k panovačnosti, prospěje jí větší ochota ke kompromisům.

Váha narozená v říjnu, ovlivněná číslem měsíce narození 10/1 – přestože se zdá být emocionálně silná a soucitná, a často tomu také tak je, přesto mívá ztíženou orientaci v citech, obtížněji zvládá vlastní emoce. Je velký individualista, je nezávislá a soběstačná, dokáže tvrdě pracovat a cení si svých úspěchů. Velmi si střeží své soukromí, je zásadová, dovede se lépe prosadit. Říjnová váha dobře analyzuje své cíle a plány, je velmi tvůrčí, někdy se straní společnosti, aniž by si uvědomovala, že ji od jiných lidí odděluje obtížně definovatelný pocit vlastní výjimečnosti. Své přátele a partnery si pečlivě vybírá, je rezervovaná. Má ráda volnost, dostatek osobního prostoru, nemá ráda rutinu, ale mívá sklon vztahovat se do sebe a podléhat náladám. Prospěje jí, pokud svůj životní cíl rozmělní na menší životní etapy a pokud se nenechá svou cílevědomostí odvádět od prožívání drobných životních radostí.

Váhy a vhodné polodrahokamy: akvamarín, chalcedon, turmalín, korál, jaspis, avanturín.

Váhy a tarot: duchovní a filozofický význam tohoto znamení vystihuje karta Spravedlnost.

Vládnoucí planeta Venuše: O Venuši se říká, že je to planeta štěstí, takzvaná „Malá Fortuna“, aktivuje ženskou energii, je nositelkou ženského principu a estetického cítění. Venušina láskyplná síla napomáhá zdolávat protiklady a harmonizovat tělo i ducha. Přináší rychlé peníze, ale bohužel může mít také vliv na rozhazovačnost. Energie této duchovně krásné planety pomáhá nenásilně rozdmýchat žár (pohasínající) lásky, a také vnímavost k přírodě. Někdy může vzbuzovat nevázanou sexualitu. Pomáhá uvědomit si sobecká přání, pokud chceme toho druhého pouze vlastnit a neumíme mu dát samostatný prostor k životu. Poradí jak se zbavit strachu z osamění nebo třeba žárlivosti. Nikdy nesmíme zapomínat, že láska a mezilidské vztahy a vibrace vášní jsou velmi proměnlivé. Pozitivním přístupem můžeme energii lásky proměnit v upřímné a láskyplné přátelství.

Váha dítě – nerozhodnost, harmonie

Největší předností malé a ve své jemnosti okouzlující Váhy je smysl pro spravedlnost, ráda se s ostatními dětmi podělí o hračky i pamlsky. Dítě Váha neumí odpovídat, pokud na ni budete chvátat a naléhat, neumí se rozhodnout mezi ano či ne. Na odpovědi potřebuje čas, jinak vám na spoustu otázek raději odpoví: já nevím. Anebo vás bude rozčilovat mlčením a bezradným krčením rameny, pokud v jejím nitru tuto bezradnost nerozpoznáte. Její nitro nepřijímá hrubost v jakékoliv podobě. Přesto potřebuje popostrčit a k některým věcem donutit a to s určitou dávkou vynalézavosti jak ji zaujmout, jinak se u ní projeví sklon k nepoddajnosti, výmluvám a lenosti. Výchova malé Váhy vyžaduje laskavý přístup, harmonii a rovnováhu, s důrazem na vztahové záležitosti, na kamarádství a přátelství. Zakazovat těmto dětem kamarádství, a tím je podporovat v jejich sklonu k samotářství, je velkou chybou. Křik a zákazy u nich způsobí opačný efekt a někdy i revoltu. Díky jejich důmyslnosti se snadno naučí nahlas protestovat či dokonce takticky lhát. Váha je jedno ze znamení, kde hrubá výchova bez dostatku citu a lásky zanechá následky mnohdy i na celý život. Rovnováha ve vztazích je oblast, se kterou mohou mít Váhy v dospívání a dospělosti nemalé potíže, je třeba pozorovat je v tomto směru zpovzdálí a nenápadně je učit, co je pro vztahy přínosné a co nikoliv. Pokud toto velmi citlivé dítě vyrůstá v neharmonickém prostředí, v hádkách a hrubosti, uzavře se do sebe a ve svém nitru si vytvoří vlastní, pro druhé nedotknutelný svět. Malá Váha, pokud se ocitne v postavení, kdy o její pozornost bojují rodiče, kteří se rozcházejí, nebo v tom horším případě jeden z rodičů o druhém nehezky mluví a malé dítě takzvaně „očkuje“, nepředstavitelně vnitřně trpí. Pokud má kladný vztah k oběma rodičům, je tato situace pro ni velmi stresující a bolestivá, obzvlášť vzhledem k tomu, že to nedává přímo najevo. Rodiče by se měly dokázat do nitra takto zkoušeného dítěte vcítit a uvědomit si, co na jeho emocionální úrovni způsobují.

Pozorovací schopnosti a cit pro spravedlnost je vede k tomu, že se zastávají vrstevníků nebo jim v nouzi nabízejí pomoc. Pokud se ale malé Váhy naučí přehlížet sebe, mohou si sice vypěstovat schopnost být dobrým ochráncem druhých, ale sami se sebou si nebudou vědět rady. Je-li na tomto citlivém dítěti spáchána křivda, může se z něj stát impulsivní neurotik, který si své zranění bude pamatovat velmi dlouho a v životě to velmi ovlivní jeho postoj a přístup k mezilidským vztahům.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Důraz je třeba dát na jejich vztah k umění, celou svou duší ocení pastelky, omalovánky, vystřihovánky, barvy a štětce, plastelínu a vše, co souvisí s rozvojem jejich všestranného uměleckého talentu. Malé Váhy vám brzy předvedou, jak dokáží být samostatné a nezávislé, což je může vést ke vztahovačnosti v případě, pokud jim není dopřána chvála a pohlazení, a dostatek samostatnosti bez věčného sekýrování, pokud se jim něco nepovede. Důraz je třeba klást hlavně na samostatnost v rozhodování, proto už od útlého věku, pokud je to možné, nerozhodujte o nich bez nich. Vždy jim dejte možnost vyjádřit se a zaujmout osobní postoj. Tak se při výchově vyhnete stresovým situacím, které malé Váhy nesnášejí a neumějí si hrubost, nespravedlnost a nedostatečně odůvodněné zákazy a tresty vysvětlit. V pozdějším věku se u nich může projevit „boj“ za volnost a svobodu, nejen tu osobní, ale i u ostatních. Dokonce to může přejít až ke vzdorovitému a revoltnímu chování v období dospívání. Podporu věnujte uměleckému cítění, barvité představivosti, smyslu pro spravedlnost, vlohám pro diplomacii, schopnosti přijímat řád a disciplínu – pod cíleným, ale jemným vedením. Harmonizujte oslabenou sebedůvěru, vzdorovitost, velkou nerozhodnost, případnou vztahovačnost, sklon k tomu brát sám sebe příliš vážně, sklon k netečnosti a lenosti.

Související: Váhy – láska a erotika

Váhy vzdušné znamení, Váhy dítě - nerozhodnost, harmonie

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.