Novoluní v Rybách 20. 2. 2023

Srpek Měsíce se proměňuje, pomalu dorůstá až do okamžiku zářivého úplňku, tehdy se ukáže ve své celistvosti. Poté se opět proměňuje, den za dnem ubývá, a sním každá noc ztrácí na světle. Než se na obloze opět ukáže nový srpek Luny, příroda se ocitne v temné bezměsíční fázi – novoluní.

Novoluní v Rybách se může nést ve znamení kreativity a fantazie, může se objevit touha začít něco nového, změnit směr a odvážit se věřit a důvěřovat sám sobě. Nebo třeba jen někoho blízkého od srdce obdarovat, pohlazením, dotekem, vlídným slovem nebo malou drobností.

Novoluní v Rybách bude spojeno s intenzivní emocionální, duchovní a spirituální energií. Ryby jsou znamením hlubokého vnitřního prožitku a empatie, a novoluní v Rybách může proto vyvolávat silné pocity soucitu a solidarity s ostatními lidmi.

Je to také období, kdy se může projevit zvýšená citlivost a proměnlivost nálad. Budeme objevovat sílu intuice, snění, imaginace a schopnost vnímání věcí na subtilnější úrovni. Jen je třeba dávat pozor na hranice mezi uvolněným sněním a realitou.

Je vhodné věnovat pozornost také osobnímu vnitřnímu světu a vnímat své pocity a emoce s laskavostí a soucitem. Tento čas přináší naléhavé výzvy pro aktivní vyléčení starých emocionálních ran a pro osvobození se od svazujících omezení, nebo odpoutání se od závislostí.

Novoluní v Rybách může být ideálním časem pro setkání se skrytými aspekty nevědomí, pro hlubokou meditaci a pro všechny aktivity, které podporují vnitřní růst a spirituální rozvoj. Od brzkého rána, už kolem osmé hodiny ranní, nastává ideální čas pro kreativní aktivity, jako je psaní, malování nebo tvoření hudby.

Související článek: Vodní znamení: Ryby

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?