Ženy bohyně a magický úplněk

Ženy bohyně a magický úplněkBudoucnost je naše osobní stopa, která jde vždy o nějaký ten krok před námi. Mnoho je skryto v myšlenkách, představách a emocích. V každé často opakované myšlence se nachází semena sebenaplňujících se proroctví. Odpovědi z kvantového Vědomí vesmíru, v podobě odzrcadlené reality, jsou flexibilní, někdy si dávají načas, a to v případě, že se neumíme rozhodnout, a naše myšlenky se houpou jako na houpačce. Jindy se nám životní realita změní během krátkého času, a to v případě, že si plně uvědomujeme, jakou energii k nám přitahuje ta která myšlenka nebo dobře zpracovaná emoce. A pokud bez výhrad a s důvěrou uznáme, že celý náš život je spirituální.

Pokud s láskou přijmeme, že jsme spirituální bytosti, s božskou přítomností v nás, a pokud budeme vše řešit tak, abychom vždy vyjadřovali osobní důstojnost, potom vesmír naší vnitřní změnu zaregistruje. Následně k nám, do naší životní reality odzrcadlí to, co je naším největším přáním.

Aby se roztočila spirála vzájemné výměny energií mezi námi a vesmírem, stačí na oplátku udržet osobní energii a pozornost na takové vibrační úrovni, aby tuto námi vyslanou resonanci i samotný vesmír vnímal jako příjemný a smysluplný zážitek. Jednou z mnoha možných vesmírných rezonancí, které k nám přicházejí, je i mocná síla úplňku a úplného zatmění Měsíce. Je příležitostí k duchovnímu pročištění. Je příležitostí k vědomému soustředění se na duchovní cestu.

Svět potřebuje přijmout a posílit principiálně ženskou sílu, a to ve všech aspektech světového společenství

Každá žena je bohyně, každá je v určitém smyslu ,,čarodějka“, v každé ženě je zakódovaná energie bezpodmínečné Lásky, ostatně jako v každém člověku. Mystérium Měsíce vnímají nejvíce právě ženy, mystérium Luny, královny a bohyně noci, je příběhem plodnosti, narození, magického duchovního růstu, smrti a znovuzrození každé pozemské duše. V každém člověku, v jeho podvědomí, je skryt význam mýtické, psychologické a duchovní symboliky. Jde o proměňující se tvář magické Luny, jejíž význam je skrytý, už více jak dva tisíce let, za stříbrným závojem mystických tajemství. Každá žena je bohyně, jen musí v sobě tuto božskou sílu objevit a znovu aktivovat.

Zatmění Měsíce v nás vzbuzuje představu mysteriózní temnoty. Temnota představuje vše, co je skryto a nepoznáno, vše, co nelze uchopit pouhým racionálním myšlením. Temnota týkající se zatmění Měsíce je zbytečně tabuizována. Temné fáze života jsou přirozené, nelze je zapírat, nelze ani podléhat panickému strachu. Ego člověka by mělo v poklidu přijmout každou temnou fázi života, naplno ji prožít a uvědomit si, co se nám vesmír snaží sdělit na duchovní úrovni. Podobné je to se všemi přírodními úkazy. Náš svět prochází temnou fází v podobě různých světových událostí, a je úkolem právě ženy soustředit se na duchovní proměnu lidské společnosti. Temnotu je třeba prosvětlit Láskou, pozorností a odpuštěním. V Luně samotné, i v každé ženě, je skryta životadárná síla Lásky (v luně – v lůně). Lunární cyklus představuje spirálovitou obnovu všech živých forem. Ranné pohanství si tuto symboliku uvědomovalo, moderní svět na ni zcela zapomněl (z určitého pohledu záměrně a cíleně).

Ženy bohyně a magický úplněk

Žena bohyně by měla v sobě nechat vykrystalizovat sílu své vrozené intuice

A především schopnost ukázat světu, že jedině síla Lásky může spasit tento materiální svět plný násilí a válečného blouznění, které je spojeno s převládající mocí v patriarchální společnosti – mocí zneužívané principiálně mužské energie. Žena bohyně musí přestat odmítat, sama v sobě, všechny aspekty ženské celistvosti. Muži by měli začít přijímat ženskou energii jakožto tvořivou součást přírody, a naučit se tuto sílu přenášet do lidského společenství, neboť všichni jsme vzešli z přírody. Neumíme už, tak jak tomu bylo v dávných dobách, přijmout svou vlastní temnotu (aspekty mýtické Černé Luny), a naučit se ji v plném porozumění rozpouštět: jak muži, tak dnes i ženy. V dřívějších dobách právě ženy vedly svou intuitivní a nenásilnou silou muže k uvědomění si skrytého božství v nás. Bohyně ženy by se měly v plném vědomí navrátit k podstatě svého ženství a naplno si tuto tvořivou energetickou sílu (hadí sílu) v sobě uvědomovat.

Během probíhající úplné fáze zatmění Měsíce je na nás (nejen na ženách) tuto silnou energii plně procítit. Zatmění Měsíce je výzva pro všechny bytosti: zapomenout v tuto dobu na své ego, na pýchu a marnotratnost. Soustředit se skutečně jen na energie LÁSKY a intensivně je vědomě posílat celému světu. V plném a maximálním soustředění – nemusíme v podstatě v tu chvíli nic jiného dělat! Neměli bychom tento proces podceňovat, a naplno prožít tento čas duševního hojení za podpory jemných esenciálních vesmírných energií. (Pokud je některého druhu energie příliš mnoho, například té temné, její síla vykrystalizuje a v realitě se zhmotní v obtížně ovladatelném proudu, jako rozžhavená láva, v podobě například nesmyslného násilí a zla.)

Ženy bohyně a magický úplněk

Zatmění Měsíce a magický okamžik sebeuvědomění

Tato jedinečná událost nabízí uvědomění, že všichni se můžeme účastnic magického okamžiku, který představuje přechod mezi smrtí všeho starého a zrozením všeho nového. Všichni, nejen ženy, ale ženy především, můžeme v tuto jedinečnou chvíli myslet na Matku Zemi, a soustředit se na myšlenky Lásky a světové harmonie. Měsíc sám nic nezmění, nic, co by mohlo přinést mír pro všechny pozemské bytosti, to, co má sílu změnit svět, je síla Lásky, síla pozitivních myšlenek a láskyplných emocí. Měsíc je pouze prostředníkem, spolu s ostatními vesmírnými energiemi nám jen neustále dokola opakuje důležitost principu polarity – jak hmatatelného viditelného světa, tak lidské psychické energie, která má moc podílet se na všem, co se ve vnějším světě děje. Temnota nám paradoxně dovoluje zbavit se všech skrytých strachů, negativních myšlenkových vzorců, především těch uložených v podvědomí, a ještě hlouběji v samotném nevědomí, stejně tak v kolektivním (ne)vědomí.

V okamžiku, během zatmění Měsíce, kdy stín Země vstoupí do energetického pole bohyně Luny, si můžeme uvědomit, že vlastní stíny nesmíme považovat pouze za temné, a že je nesmíme odmítat, přehlížet a ukládat do podvědomí. Jsou součástí naší osobnosti, vždycky byly a vždycky budou, jen se s těmito aspekty lidské hlubinné psychologie musíme naučit pracovat. Nesmíme tuto nevědomou součást nás samých odmítat. Každý projevený stín je poslem z nevědomí, soustředěním se na své nitro a přirozené aspekty lidské duše, můžeme každý (deformovaný) stín v sobě zpracovat například pomocí vědomých (lucidních) snů a obrazotvornosti. Otázkou zůstává, a na tu si musí odpovědět každý sám podle svého vědomí a svědomí, zda je principiálně ženská síla, která se navrací ze svého nuceného vyhnanství, hrozbou pro patriarchální společnost, a nebo zda je její znovuobjevenou nadějí. Bez harmonie obou polarit – ženské a mužské principiální energie, zůstane světové společenství v sebedestruktivní pasti. Co to znamená, vidíme všude kolem sebe.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Slunce vládne světlu (vědomí), Měsíc vládne noci (nevědomí). Ženská energie (je přítomna v každém muži) a mužská energie (je přítomna v každé ženě) jsou polarizované manifestace Jediné vesmírné síly. Pokud se setkají v průsečíku uvědomění, navrací se společně v harmonii ke svému Jedinému zdroji. Luna, stejně jako žena, je inspirativní múzou, vlastní dar propojovat všetvořící sluneční energii s láskyplnou energií zemskou.

Související článek: Ženská energie na výsluní v roce 2018

Christiane Northrup: „Každá žena, která uzdraví samu sebe, pomůže uzdravit rodovou linii žen, co přišly před ní a které přijdou po ní.“

 

Ženy bohyně a magický úplněk

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.