Vzdušné znamení: Vodnář – velkorysost, nezávislost

Tomuto slunečnímu znamení vládne planeta Uran, jejíž duchovní moc je neobyčejně silná. Uran je mystickým archetypem výrazných změn, zvratů a nepředvídatelnosti, podporuje hlavně změny v zastaralém a dogmatickém myšlení. Živoucí energie znamení Vodnáře, umocněná vzdušným principem, mívá sílu spojovat neslučitelné a to za pomoci vnitřní moudrosti a schopnosti vidět svět jako celek. Lpění na osobní svobodě, včetně svobodě názorové, schopnost prosadit za každých okolností vlastní přesvědčení nebo originální nápady, umění překvapit či dokonce šokovat své okolí. Smysl pro humanitní vědy a sociální cítění, bystrost, upřímnost, občas i výstřednost, smysl pro humor – takové může být toto zlehka se pohybující vzdušné znamení Vodnáře. Pouze co se týče zručnosti, tam může být toto znamení trochu nesvé, možná proto, že nevydrží dlouho na jednom místě a nevyniká trpělivostí.

Vodnář: pevné znamení, živel vzduch, vládnoucí planeta Uran

Vodnář bývá na jedné straně individualista, nestranný pozorovatel s mimosmyslovými schopnostmi, který nevyhledává davy, přesto nemá rád samotu. Je celou svou duší kamarádský a společenský, rád se pohybuje ve společnosti přátel a všude tam, kde se děje něco zajímavého. Přesto pokud se s Vodnářem setkáte poprvé, budete mít dojem, že se znáte odjakživa. Osobní kouzlo, myšlenková, organizátorská a novátorská tvořivost bývá výsadou sebevědomého Vodnáře. Potřebujete-li rychle poradit nebo nečekanou, náhlou pomoc, a máte-li ve své blízkosti nesobeckého Vodnáře, bez obav jej oslovte, docela určitě a z vlastní vnitřní iniciativy, lidskosti a zásadovosti vás neodmítne.

Každý zrozenec ve znamení Vodnáře nemusí nutně mít vzpurnou povahu

Ani nemusí být rebelantem, to záleží na postavení dalších vesmírných těles v okamžiku jeho narození v jeho osobním horoskopu. Přesto může být Vodnář rozeným bojovníkem za pravdu, ochotným samaritánem, výborným organizátorem, co má rád změny související s kolektivním vědomím celku. Jinak je toto znamení přátelské, kamarádské, družné, ochotné pomoci, obyčejně nepatří mezi škarohlídy. Naopak, Vodnář má vytříbený smysl pro humor a rád se směje a mívá optimistickou, pozitivní mysl. Neustále potřebuje v kolektivu, ve kterém se pohybuje, sdílet svoje myšlenky a leckdy i originální nápady a názory. Pouze v okamžicích, kdy se odhodlaně vydává bojovat za něčí práva, může na okamžik propadnout zatemnění mysli, může se s kuráží sobě vlastní zachovat nepředvídatelně a odvážně, sám sebe a ostatní může dokonce i šokovat.

Může se stát, pokud je Vodnář Vodnářem každým coulem, že si připadá osamocený, poněkud odlišný než většina, a skupinovou většinou nepochopený a také nenapodobitelný. Je to dáno tím, že Vodnářova mysl je originální a nekonvenční, na konvence si toto znamení skutečně většinou nepotrpí. Toto vzdušné znamení, vzhledem ke své nebojácnosti a originalitě, se může ve svém životě nejednou projevit jako nečekaná vichřice či dokonce uragán, obzvlášť v mladším věku. Vodnář potřebuje ke svému životu spoustu prostoru, jasného světla a čerstvého vzduchu. Potřebuje se realizovat ve světě svých vizí, případně vizí novátorských, celospolečenských. Ve vztazích je toto vzdušné znamení svobodomyslné, nesnáší příkazy, zákazy, žárlivost, závislost a jakákoliv pevná připoutání. Vodnář bytostně nerad odkrývá svoje slabá a zranitelná místa.

Pod vlivem planety Uran si občas komplikuje vlastní cestu životem osobní nepoddajností, nebo snahou vyniknout za každou cenu. Opačnou polaritou znamení Vodnáře může být nezvladatelnost vlastní průbojné energie, přehnané rebelantství, arogance, nestálost a nespolehlivost, případně sklon k hádavosti při uplatňování svých názorů za každou cenu. V tom lepším případě se Vodnář sice hlasitě nehádá, ale na svých názorech si stojí nekompromisně. Příkazy, zákazy a podobná omezení rád ignoruje. Vodnáři nemají rádi, pokud jsou na ně kladeny úkoly, kdy nemají možnost se samostatně a progresivně realizovat a svobodně uplatnit svou novátorskou mysl. A naopak, pokud má toto znamení oslabené vodnářské energetické pole, ztrácí sebeúctu, bývá roztržitý, nepozorný, nesamostatný, stává se snílkem s hlavou v oblacích. Potom se může ztrácet v neviditelných nebeských pustinách a nekonečných prosbách o kapku štěstí, směřovaných k andělům či jiným vesmírným bytostem. Případně se stává závislým na společnosti, v které se zrovna pohybuje, ať už je to rodina, různé skupiny či spolky. Oslabeného Vodnáře, který sám sebe podceňuje, rozesmutní a vyvede z míry každý okamžik, kdy má třeba jen neopodstatněný pocit, že je pro své okolí nepotřebný a neužitečný.

Možným úkolem Vodnáře na duchovní úrovni může být osobní proměna s větší tolerantností k druhým, vědomě se stát tichým a moudrým pozorovatelem, se zaměřením na empatii a citlivé vciťování se do druhých osob, bez přehánění a ukvapených povrchních soudů. Ačkoliv intuitivní Vodnář obyčejně empatický bývá, na své okolí může působit chladně a odtažitě. Potřebuje se soustředit na mírnost a vnitřní klid, více se soustředit na meditace vhledu do svého nitra. Uvědomovat si, bez ukvapeného jednání, s vlídností a pokorou, že život může být neustálým procesem nekonečných změn i bez divokých bouří. Důvěřovat tichému hlasu vlastní duše, která se v podobě intuice začne projevovat stále zářivější a sebevědomější energií. Odvážné hvězdné pozadí vodnářské prozřetelnosti poté uplatní novátorské, duchovní vizionářské vhledy na osobní i společenské úrovni. A to v kouzelném okamžiku prozření, kdy moudrý a svým způsobem i šibalský Vodnář objeví vlastní hodnotu: láskyplnou duchovní podstatu svého vyššího Já a spjatost s energiemi a moudrostí Universa.

Duchovní lásku bez hranic, která jej povede ke schopnosti vnímat celek z hlediska globálního vědomí. Pocítit spjatost se stvořením znamená vidět sebe (základní vesmírnou energii) ve všem, a současně vnímat veškeré stvoření uvnitř sebe, vnímat rytmus toku vesmírné materie, která nás spojuje se vším, aniž bychom ve všem viděli pouze objekt oddělený od subjektu. Nepociťovat tuto spjatost se vším znamená odpoutávat se od pravdivých pocitů propojených s intuitivním vnímáním. Ztráta intuitivního vnímání může mít na svědomí nezdravou posedlost v touze být za každých okolností vždy alespoň krok před vlastním „osudem“, což spočívá například v přehnané mánii kdy člověk, než cokoliv udělá, než se pro cokoliv rozhodne, radí se s kartami, s hvězdami, s kyvadlem a tím upozaďuje schopnost jednat přirozeně intuitivně, být vědomě v přítomnosti a sledovat všechny životní, na sebe navazující synchronizace.

Majákem na duchovní cestě tohoto vzdušného znamení a ukazatelem na cestě do ztraceného ráje je sebeláska, která jej zbaví vnitřních konfliktů. Sebeláska proměněná v nepodmíněnou lásku k životu a všemu jsoucímu. Absolutno se v srdci Vodnáře projeví přívalem v podobě zlatého deště soucitu a pochopení. Vodnářské vědro se až po okraj naplní hvězdnou září v podobě slov porozumění a květy lásky v podobě svěžího duchovního deště přinesou splnění těch nejodvážnějších snů a vizí. Jejich snům a novátorským vizím budou lidé rozumět tím více, čím více se jako celek posuneme na cestě transformace vědomí, která souvisí právě s Věkem Vodnáře a s celospolečenskými změnami v mnoha sférách lidského bytí.

Vodnář narozený v lednu, ovlivněný číslem měsíce narození 1

Tento Vodnář je velký individualista, potřebuje spoustu volnosti, v mnoha ohledech je velmi samostatný, je nepoddajný a k ničemu se nenechá jen tak bez odporu donutit. Dokáže bojovat sám za sebe i za ostatní, v životě si jde svou vlastí cestou, je neústupný a nepotřebuje vodit za ruku, má vlastní ideály. Svou energii se musí naučit usměrňovat, aby nedocházelo k vnitřním rozkolům, což může vést k neurotickým potížím. Spoléhá se na svou intuici, na schopnost vidět do vnitřní podstaty všech věcí, je odvážný, neodmítá pomoc druhým. Mívá vzletné nápady, ale dokáže stát nohama na zemi, je snílkem, který své sny dokáže díky své inteligenci a ctižádosti také realizovat.

Vodnář narozený v únoru, ovlivněný číslem měsíce narození 2

tento Vodnář plně spoléhá na svou intuici a naslouchá vnitřnímu hlasu, je laskavý, snášenlivý a velmi vnímavý, záleží mu na osobním vztahu k druhým lidem. V životě uplatňuje vytříbenou schopnost jednat diplomaticky a přitom otevřeně. Je empatický, rád navazuje nová přátelství, rád komunikuje. Zajímá se také o nevšední a tajemné stránky života, snaží se porozumět životu ve všech jeho polarizovaných podobách a rád o těchto věcech filozofuje. Potřebuje pobývat v harmonickém prostředí, stres jej ruší od potřeby vnitřního klidu a odvádí od soustředění. Touží potkat svou spřízněnou duši, je rodinný typ. Záměrně nikomu neubližuje.

Vodnář a tarot: duchovní a filozofický význam tohoto slunečního znamení vystihuje karta Hvězda.

Sluneční znamení Vodnář dítě – velkorysost, nezávislost

Základní charakteristikou malého Vodnáře je nápaditost, nezávislost a originalita. Právě v těchto liniích je dobré tyto děti rozvíjet a učit je moudrým cestám originality a nezávislosti. Do vínku je jim dána sebejistota, umí být přátelské a romantické, ale rádi také lenoší a odevzdávají se sladkému snění a nicnedělání. Občas potřebují popostrčit, proto by v prostředí, kde se malý Vodnář pohybuje, měly zaznívat věty jako „Řekni, co bys chtěl?“ či „Udělej to po svém“ nebo „Pověz nám, jak se cítíš“. Pokud jim toto umožníte, zjistíte, že jejich mysl je jen zřídka klidná, spíše bude divoká jako z vysokých skal padající vodopád. Zde se jejich vzdušný živel snoubí se živlem vody. Symbolem Vodnáře je přece vědro či džbán – naplněný nápady a neobyčejnými myšlenkami, které dostávají křídla, aby mohly vzlétnout do oblak a jako zlatý déšť se vracet zpátky na zem. Dítě Vodnář, přestože je velmi přátelské a velkorysé, může mít problémy s vyjadřováním vřelých emocí. Rodiče mají za úkol svým příkladem ukazovat, jak vypadá citová vřelost, jak správně emoce zpracovat a nezadržovat je v sobě. Snadno se tomuto dítěti stane, že energie, týkající se také vyzařování lidí kolem něj, vtahuje dovnitř sebe a ve svém nitru si s nimi neví rady.

Rodiče malého Vodnáře mohou překvapit případné jasnovidné schopnosti u jejich dítěte

Tyto děti často nevědí, jak si se svými vizemi nebo s viděním propojeným s nadsmyslovými schopnostmi, které se jim odehrává jako by přímo před očima, sami poradit. Mohou vám vyprávět své denní i noční sny a vy je můžete neprávem považovat za blouznivce, nebo jim přisuzovat velkou fantazii, která podle vás nemá nic společného se skutečností. Zde mohou platit obě varianty, vzájemnou komunikací je možné hledat v těchto záležitostech hlubší smysl. V případě porozumění to pro zrozence ve Vodnáři může být požehnáním, v opačném případě někdy až prokletím. V dospívání mohou trpět vnitřní nevyrovnaností nebo i depresemi, mohou být odtrženi od skutečné reality. Jejich mysl je abstraktní, což nemusí být vždy praktické, potřebují najít rovnováhu mezi hmotným a jemnohmotným světem. Podporu věnujte citům a emocím. Pro rodiče není jednoduché rozpoznat, zda je malý Vodnář v pořádku, jak je na tom jeho emoční tělo, zda uvnitř sebe neskrývá smutek či bolest, přestože navenek může působit klidně. Harmonizujte vše související s komunikací. Je důležité všímat si, zda se nechová chladně a odtažitě, neodmítat jej, pokud se potřebuje vypovídat a s něčím se svěřit. Jinak se uzavře ve svém osobitém vnitřním světě.

(Tato základní charakteristika slunečních znamení je pouze obecná, může se v některých aspektech odlišovat od osobního astrologického rozboru, vypočítaného podle přesného data narození.)

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Vládnoucí planeta Uran: Nekompromisní učitel, to je planeta Uran

Neustále nás nabádá vyhýbat se všemu temnému, falešnému, podlému a nebezpečnému. Učí nás čemu se vyhnout a co na základě osobních zkušeností již neopakovat. Prohlubuje spirituální vědomí, přináší svobodu ducha. Je planetou osudových změn a náhlých událostí, originality, nezávislosti. Ovládá touhy po změnách a po svobodě. Je inspirací pro geniální nápady. Nabádá k osvobození se od jakýchkoliv omezení, zvyků a otrokářských řádů. Nejen v osobních životech, ale také ve všem, co utváří kolektivní vědomí lidstva. Zákon o zpětné vazbě přináší nečekané změny, převraty a revoluce. Pokud dobře míněné rady Uranu nebereme vážně a jsme-li přespříliš svobodomyslní, potom má moc ovlivnit život nepříjemnými a náhlými změnami, které nás dříve či později neomylně dovedou k poctivému zamyšlení se nad smyslem života. Síla Uranu může rozbít i ty nejjistější hodnoty, přesně ví, kdy a proč zasáhnout. Ač se nám jeho aktivita může jevit jako nesmyslná a přespříliš přísná, jeho razantní zásah, ať už je jakkoliv bolestný, pokud si to uvědomíme, může být správným ukazatelem ze zdánlivě bezvýchodné situace, z chaosu a všeobecného zmatku.

Souhvězdí Vodnáře (Aguarius)

Jinak zvaný „vodonoš nebo také vodník“ se nachází mezi souhvězdím Kozoroha a Ryb, v blízkosti souhvězdí Pegase, Koníčka, Orla, Delfína, Jižní ryby a Velryby. Souhvězdí se skládá ze slabě zářících hvězd. Nejjasnější hvězda a hvězdný veleobr nese název Sadalmelek (šťastná hvězda krále nebo nejšťastnější ze šťastných). Jiná hvězda Sadan Suud také znamená „nejšťastnější hvězda“. Planeta Neptun byla objevena v roce 1846 v blízkosti hvězdy Aguaria. Souhvězdí Vodnáře obsahuje dvojhvězdy a vícenásobné hvězdy, centrum tří meteorických rojů, kulové hvězdokupy, planetární mlhoviny, jedna z nich nese název Mlhovina Saturn, její vzhled se podobá Saturnu. Vodnář je jedním z nejstarších pozorovaných souhvězdí, už na babylónských kamenech byl zobrazován jako klečící muž s nádobou na vodu na rameně. Egypťané spojovali Vodnáře se záplavami kolem řeky Nil v období dešťů. Aztékové do tohoto souhvězdí vložili představu boha Quetzalcoatla. V řeckém mýtu souvisí s příběhem o potopě světa, kterou na zem seslal Zeus. Vodnář je spojován s vodou, deštěm, záplavami mořem a také vínem.

Související články: Citlivá dětská duše a sluneční znamení, Vodnář – láska a erotika

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com (Darkmoon_Art)

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?