Vztahy pod drobnohledem – Jupiter ve Štíru

10. října 2017 vstoupí Jupiter do Štíra, pro následující čas, až do 8. listopadu 2018 to znamená, že cokoliv vystihuje charakteristika hvězdného Štíra, bude podporováno a zároveň kontrolováno Jupiterem, z astrologického pohledu králem planet naší sluneční soustavy. Na úspěšný rok, na nové vztahy a splněné sny, pokud své síly nepřecení a budou k sobě upřímní, se mohou těšit především zrozenci ve Štíru, ale i pro nás pro všechny bude Jupiter ve Štíru jedinečným učitelem a rádcem, kterého se pro vlastní dobro vyplatí poslouchat. Pokud se například ponoříme do svého nitra, do podvědomí, a shledáme sami sebe v nejrůznějších vnitřních vizích, obrazech a prožitcích, Jupiter bude nad námi držet ochrannou ruku, jeho kosmické vědomí nám dá pocítit rozdíl mezi moudrostí a inteligencí dříve, než se pro něco rozhodneme, dříve, než uděláme první odvážné kroky ke změně. Jupiter, mocný vesmírný učitel, planeta prosperity, štěstí a hojnosti, může vyvolávat silné kosmické energie, které se mohou dotknout všech nevědomých a podvědomých oblastí souvisejících nejen s plánem duše, ale i se všemi aspekty vnitřní síly, které vyjadřují, čím jsme v hmotném těle. Planeta štěstí dohlíží na expanzi ve vývoji a na všeobecný růst. Je pozemským i nadpozemským (duchovním) vládcem přírodních zákonů a kosmické harmonie. Do života nám přináší tolik štěstí, tolik transformujících změn, kolik si jen dovolíme přijmout, veselou mysl, optimismus, dlouhodobou prosperitu, probouzí v nás vše, co je milé našemu srdci.

Expanzivní energie Jupitera je pozitivní, ohleduplná a přívětivá

Přesto nás nabádá znát správnou míru, nebýt sebestřední, přistupovat k životu filozoficky, nesobecky, upřednostňovat duševní úroveň nad hmotou, uvědomovat si své posedlosti, připoutanosti, samolibosti. Nabádá nás chránit si své soukromí, zbytečně se nepředvádět. Může nás rázně a výchovně upozorňovat na přehnané moralizování, na sklon ke konzervatismu, přílišný idealismus nebo domýšlivost, na nadmíru tolerance nebo benevolence, na nezodpovědné jednání. Jupiter bude podporovat železnou vůli Štíra, dobrý úsudek, výbornou paměť. Právě ve spojení se Štírem, jehož energie podporuje nepovrchní zájem o vše tajemné a mystické, o  léčitelství a mimosmyslové vnímání, půjde v oblasti mystiky o pravdu: vědět kým jsem, a o víru v sebe.

V oblasti vztahů půjde o pravdu: vědět kým jsme spolu navzájem, a o víru v trvalé vztahy a kvalitní partnerství. Štír ovlivňuje také sexualitu a náruživé prožívání citů. Jupiter nabádá city, pocity a emoce uvolněně vyjadřovat a přitom si hlídat vše, co vyjadřujeme sami za sebe a jak se ve světě projevujeme. Emoce je posel duše, je znamením, jemným šťouchnutím, emoce je něco, co se hýbe, emoce je energií v pohybu, která nese důležitou orientační informaci vnitřkem těla. Rozum nemusí vždy zapůsobit tak silně jako bezprostřední emoce. Emoce motivují k činu, pomáhají nám zpracovat nejedno důležité téma životního okamžiku. Emoce nám pomáhají vyrovnat se s neočekávanou situací. Jupiter bude mí pod drobnohledem všechny přednosti i slabosti Štíra, především ty vztahující se k vodnímu aspektu, vše související se vztahy a emocemi bude Jupiterem podporováno, hodnoceno, kontrolováno a mírněno. Půjde především o uvědomování si životních záležitostí jako důležitých zkušeností, půjde o nalézání smyslu ve všem, co se nám a kolem nás děje, a zda chápeme sled životních synchronizací.

Naproti tomu energie Štíra ovlivní schopnost vcítit se, ovlivní, jak uvidíme do věcí, zda pronikneme hluboko do lidí i událostí

Štír si všímá nenápadných detailů a jednotlivostí, je odborníkem na vnímání řeči těla, odhalí, co říkáme svému okolí beze slov pouze očním kontaktem, rozpozná, jak zní tón hlasu člověka, který námi pohrdá, a jak zní tón hlasu člověka, který nás má rád. Jupiter zas ocení pracovitost, nadšení, vytrvalost a odvahu. Podnítí naši mysl nesobecky hodnotit vše, co nalezneme nejen uvnitř našeho nitra, ale také uvnitř nitra našich blízkých, včas nás zastaví, pokud budeme plýtvat energií, pokud budeme cokoliv přehánět, zneužívat, nebo sobecky hodnotit pouze ze svého zorného pole, jednostranného subjektivního pohledu. Jupiter ve Štíru radí: zbytečně neutrácet, neplýtvat ničím, ani osobní energií, nezaměňovat duchovní hloubání s leností, včas zareagovat na nové příležitosti, uvědomovat si náruživosti, které nemáme pod kontrolou (jídlo, alkohol, sex, riskantní adrenalinové aktivity). V určitých chvílích bude důležité si uvědomovat, že je občas potřebné umět prohrávat, přitom nemyslet na pomstu a nepřitahovat tak do svého energetického pole temné energie. Tyto rady jsou důležité, protože jedním z aspektů Štíra je nebát se řešit složité životní zápletky, nezhroutit se ze životních dramat, osudových zkoušek, ale musíme si na druhou stranu dávat pozor, abychom nepřevrátili svůj život zcela naruby, abychom si složitá životní dramata do života nevědomky nepřivolávali, a případné těžkosti neřešili s neústupností, netolerantně, příliš impulsivně až cholericky, abychom se nezapletli v životních iluzích a klamech podněcovaných občas neřízenou touhou po adrenalinovém vzrušení.

Energie ve vztazích budou sice jiskřit, ale budeme-li následovat vedení moudrého Jupitera, zvládneme jak bláznivou zamilovanost, tak ukončování již nefunkčních vztahů v poklidu a bez zášti a nenávisti jeden k druhému. Ve vztazích si budeme uvědomovat například, jak nezdravé a sebezničující je stavět se do role oběti. Oběť je pocit, vnitřní přesvědčení, které souvisí s citovým neklidem a s představou, že se nám děje něco, co jsme si nikdy nepřáli, aby se nám stalo. Tento pocit je zastřen nevnímáním okolností, které si sami způsobujeme. Pokud dostatečně procítíme stísněnost nebo bolest, poté se můžeme zaměřit na myšlenky nebo představy, které pocitový neklid vyvolaly. Respektive ve vnějším světě vyvolaly děje související s bolestí, s dramaty, do kterých se můžeme zaplést jako do pavučiny. Lidské vědomí, bez citlivého náhledu do podvědomí, především v zamilovanosti nebo z důvodů chronické žárlivosti, nevidí vnitřní a vnější souvislosti se stavy, kdy se člověk v sebeobraně staví do role oběti. Nebo do jakékoliv jiné role, která nesouzní s jeho vnitřním přesvědčením, přírodním, kosmickým nastavením. Pochopení neleží nikde mimo naše nitro. Nitro může být na nějaký čas zjizvené, ale pokud si určité záležitosti nevyřešíme, nepřehodnotíme je s vazbou na okamžik tady a teď, a trápíme se nejrůznějšími pochybnostmi spojenými s minulostí, nedozvíme se, kam máme jít a vracíme se stále na stejné místo (přitahujeme k sobě stále stejné situace a stejné typy lidí, což můžeme mít skrytou vazbu až k jednomu z rodičů). Podobně budeme pracovat se žárlivostí, s připoutaností, a se vším, co naše vztahy spolehlivě ničí.

Pod vlivem Štíra a Jupitera budeme i nadále nalézat své vyšší Já, pravdy a důkazy o existenci vyššího světa, budeme poslouchat intuici a nalézat smysl života, nahlížet do vlastní psychiky, a nejen sami sebe motivovat, překvapovat, šokovat, chválit a oceňovat

Přitom ale nebudeme pro nikoho ani sami pro sebe nepředvídatelnými, vsadíme na svou přirozenost, na vnitřní nastavení, nebudeme se přetvařovat, nikomu a ničemu se (podlézavě) podbízet. Budeme si uvědomovat, kdy jednáme s nadhledem, od srdce, z pozice své duchovní podstaty a kdy naopak pouze vypočítavě, přehnaně intenzivně a provokativně, kdy nebezpečně experimentujeme. Necháme plynout čas, dovolíme, aby se protiklady spojovaly, odhalíme staré vzorce chování a myšlení, tak se staneme vědomími účastníky hluboké vnitřní transformace. Odpovědnost za vlastní život znamená, že cokoliv se nám přihodí, vše si dovedeme vysvětlit z více úhlů pohledu, objasnit a myšlenkově a emočně zpracovat, a bez připoutanosti uvolnit. Jedním z nepříjemných aspektů pro příští období může být, s ohledem na vliv Štíra, odhalení dlouhodobě maskovaných a skrývaných (osobních) tajemství, proto nám Jupiter doporučuje vyřešit si minulost, vyřešit vše usazené v podvědomí, přiznat si různé „pravdy“, které zamlčujeme nejen okolí ale také sami sobě.

Pod vlivem energie Jupitera budeme vnímat a bez unáhleného odporu přijímat důležité změny, budeme umět odpouštět a ovládat nízké emoce, budeme si uvědomovat, co v sobě potlačujeme, kdy nejednáme z pozice přítomného okamžiku, kdy se rozhodujeme z pozice: vše anebo nic. Kdy jsme zbytečně přísní a neústupní, kdy jsme nejistí, sentimentální, plaší a nezdravě pokorní, snadno ovladatelní. Rozpoznáme, kdo a jak se nás snaží ovládat, citově vydírat. To vše – z pozice přítomnosti – ovlivní naše (originální) vize budoucnosti podporované vnitřním uvědoměním a vnitřní silou, probudíme energii vlastního těla a staneme se mistry v jejím ovládání. Naučíme se vnímat potíže z více úhlů pohledu, odstraňovat je, vytvářet rovnováhu. Vytvořit rovnováhu lze, pokud opustíme pomyslnou dokonalost a přijmeme nerovnováhu – uvědomíme si ji, pojmenujeme ji – například jako disharmonii, a od tohoto bodu postupujeme v sebepoznání k vědomé rovnováze. V příštím čase vlivem těchto hvězdných konstelací bychom měli být více obklopeni kamarády, přáteli, měli bychom navazovat nové, kvalitní a dlouhodobé vztahy, nebudeme hledat pouze fyzickou krásu ale především souznění a porozumění, mnozí vsadí na kvalitní vztahy, věrnost a vzájemnou důvěru.

Uvědomíme si, jak motivující a ohromující je vědomé snění, zjistíme, že je volnější a tvořivější, než přísné sledování cíle pouze po hmotné racionální linii. Představivost a snění zabírá široký, otevřený prostor, snění a dění ve snění může být více iracionální, to znamená: více tvořivější. Vědomé snění propojené se zřením není srovnatelné s náhodným sněním bez promyšleného záměru. Sněním se lze soustředit naprosto na cokoliv, lze využít různé stupně fantazie a představivost. Ačkoliv jsou naše těla třídimenzionální, budeme si více uvědomovat vyšší dimenzionální frekvence, odlišné rozsahy frekvencí, na které se napojíme ve svých snech a také intuitivně. Popustit uzdu představivosti znamená umění snění a tvoření za použití životní energie. Energetický potenciál člověka lze dovést až ke stavu, kdy se rozvinutý potenciál stane fantazií v pohybu, což neznamená nic jiného, než že věci zdánlivě nadpřirozené se stanou odhalenými a pro život běžnými. To vše nás zbaví pocitu nudy, prázdnoty a nepotřebnosti, přinese nám to jiné vnímání času, nové prožitky a nová dobrodružství. Pod vlivem vodního Štíra si budeme uvědomovat, že život je občas jako divoká řeka, ale pod vlivem moudrého Jupitera si připomeneme, že máme nechat řeku života volně proudit, pokud se budeme snažit stavět si emoční, nesebevědomé či poraženecké přehrady, o to více energie budeme muset vynakládat na dodatečné úpravy a regulace toku životní energie.

Motto pro následující období: Poznat sami sebe, a tímto odvážným počinem vyčistit vztahy na všech mezilidských úrovních.

Zobrazit všechny eKnihy

Související: Štír – láska a erotikaCo skrývají slova: Mám tě strašně rád, Planety a jejich duše

             Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?