Vzývání planetárních energií

solar-639582_1280Pro ten který rituál vybereme jednu z planet. Pomocí její povahy a příslušných korespondencí určíme, která planeta bude mít na předem promyšlený cíl nejlepší vliv. Podle daného záměru vybereme odpovídající souvztažnosti, které korespondují s povahou a zářením té které planety (barvy, kovy, drahé kameny, rostliny, vůně, den). Během rituálu můžeme například vyrobit ochranný amulet či talisman a zasvětit jej některé z planet, podle toho, jakou energii potřebujeme získat nebo v sobě probudit. Nejlepší je vzývat planety při magických rituálech v čase vládnutí, pomocí astrologie určíme přesnou hodinu v tom kterém dni. U jednotlivých planet uvádím vhodný den pro rituál v základních korespondencích platných pro tu kterou planetu.

Planetární rituály provádíme nejlépe venku, kde nejsnáze proběhne vzájemný energetický přenos. A kde se jaksi sama od sebe prohloubí naše víra v magické umění.

Planetární energii vzýváme především za účelem vlastního psychického a duchovního rozvoje. Posilujeme koncentrování se na jednotlivé archetypy. Při tvoření konkrétních zaříkadel se fantazii meze nekladou. Vzývání může proběhnout naprosto jednoduše nebo více ceremoniálně, zaříkání je možné dokonce zazpívat. Tím vzdáváme úctu jakémukoliv vzývanému elementu. Na konci rituálu nikdy nezapomeneme poděkovat.

Vzývání planety (bohyně) Venuše

Vzývání planetárních energií

Naslouchej mému hlasu,
tebe volám bohyně lásky,
krásná Venuše.
Přijmi vůni růží,
světlo tvé nechť ozáří
můj ochranný kruh.
Vejdi v dobrém
do mého kruhu
a přines mi poznání.
Žádám tvou vůli
o radu a požehnání,
štěstí a harmonii.
Budiž učiněno

Samotný rituál je vlastně docela zábavná hra, kterou ale nesmíme podceňovat. V každém případě je jasné, že k jakémukoliv rituálu přistupujeme pouze v dobré náladě. Nikdy nepřistupujeme k rituálu v záplavě smutku, vzteku, žárlivosti či jakékoliv jiné špatné nálady! Nelze pozitivně tvořit (na kvantové úrovni), pokud se nacházíme pod palbou vlastních negativních emocí. Potřebnou éterickou energii vyvoláváme tancem, bubnováním, zpěvem, hrou na flétnu, případně dalším osobitým způsobem. Do rituálního kruhu nemá nikdo nepovolaný za žádných okolností vstup povolen. Jakýkoliv rituál provádíme naprosto nerušeni, nic nesmí rušit naše soustředění. Snad pouze vlastníme-li kočku, dovolíme jí klidně pobývat v kruhu nebo jej libovolně přecházet, jelikož ony magickou energii přitahují a během rituálu projevují roztomilou zvědavost a tichou náklonnost.

Vzývání planetárních energií

Vzývání a evokace

Do rituálního kruhu vzýváme energie planet, andělské bytosti, bohy a bohyně, elementární bytosti. Krom toho, podle potřeby do kruhu vzýváme všechny čtyři přírodní živly nebo pouze jeden, to záleží na tom, s jakou energií potřebujeme pracovat. Pokud vzýváme jeden nebo dva přírodní živly, počínáme vytvářet kruh na straně náležející příslušnému živlu.

Budeme-li do kruhu vzývat všechny čtyři živly, zvýrazníme světové strany v kruhu svíčkou v příslušné barvě a symbolickým předmětem – rezonátorem.

Pro živel vody to může být mušle. Pro živel vzduchu zvonek. Pro živel ohně rudý květ. Pro živel země přírodní plod (tři lískové oříšky).

Předem si připravíme magické zaříkadlo, zvážíme sílu každého použitého slova

Slova jsou energie – představují moc a sílu. Zaříkadlo má vyjádřit a příznivě ovlivnit naše přání, plány a cíle. Zaříkadlem vyjádříme záměr nebo učiníme ochranu před nepřízní negativních energií. Přivoláme štěstí, zdraví, lásku, inspiraci nebo finance. Pokud tvoříme formule veršované budou mít větší sílu, budou prostoupeny námi vynaloženou energií při jejich tvoření. Námi vytvořené zaříkadlo ztělesňuje naše momentální emoce, proto každou přípravu na rituál učiníme vždy jen v dobré náladě a v soustředění se jen na optimismus. Každá kouzelná formule se při samotném rituálu opakuje nahlas nejméně třikrát. Případně ji několikrát opíšeme.

pen-631321_1280Zaměříte-li se na magii slova, začněte tím, že během rituálu v kruhu budete psát dopis božstvům nebo jiným astrálním bytostem, které si zvolíte. Pečlivě zvažte každé slovo, piště vše, čeho se chcete zbavit nebo vše, co potřebujete do života přitáhnout. Nikdy ale nesměšujte tyto dvě činnosti dohromady. Nikdy se nezaměřujte jmenovitě negativně proti jiné osobě. V podstatě piště cokoliv, můžete se vypovídat ze všeho, co vás tíží. Pokládejte otázky, na které potřebujete znát odpověď. Můžete psát (pozitivní) vzkazy komukoliv, kdo je od vás fyzicky nebo mentálně vzdálen, případně spřízněným duším na onen svět. Na konci rituálu dopis vždy obřadně spálíte, tím uvolníte soustředěnou energii, magický kouř odnese ji přímo k bohům. Vše v celém vesmíru disponuje určitou, specifickou energií. Někdy se potřebujeme na konkrétní energii kvantových polí napojit, například za účelem poznání, získání informací, rady, pomoci nebo posílení životní energie. Za tímto účelem vzýváme energie planet, astrálních bytostí, přírodních duchů, animálních bytostí, andělů, mytologických postav, bohů a bohyň, rostlin, stromů a kamenů. Případně vzýváme energie Slunce, Měsíce a přírodních živlů.

Na začátku rituálu se postavíme doprostřed rituálního kruhu. Jednoduchou formulí, pozdravem nebo přímým oslovením, kontaktujeme planetu, kterou vzýváme, energie božstev, přírodních živlů, elementálních bytostí, andělů… V přírodě vzýváme energie stromů, duchy kamene, skály, řeky… Stojíme uvolněně, v dokonalém soustředění, ruce máme doširoka rozevřené, dlaně směřují vzhůru a pronášíme jednoduchou nebo složitější, případně veršovanou formulku, jíž oslovujeme energii vzývaného elementu. Ať už se obracíme na jakoukoliv energii, vždy máme na paměti, že se obracíme pokaždé na Universum. Objevme proto své (skryté) ideály a následujme je.

Objevme v sobě svatý grál moudrosti

Z magického lektvaru skrytých vědomostí upíjejme po doušcích, nenechme se svést na scestí. O nová vědění se podělme s každým, kdo projeví touhu po poznání. Nikdy nikomu nic nevnucujme, transformace vědomí je věcí čistě individuální. Nezapomínejme, že všechno souvisí se vším, všechny energie jsou vzájemně prostoupeny. Ve vesmíru není nejdůležitější hmota ale procesy, akce a reakce, neustálé změny a proměny, tak se musíme dívat nejen na své životy. Vzýváním přírodních bytostí urychlíme proces učení, vlastní transformaci, pochopíme, že vše, čeho se energií slov dotkneme se mění, vlastní vůlí tak aktivujeme proces změny. Beztak to děláme neustále, pouze však nevědomě.

candle-744477_1280Evokace: jde o výraz pro rituální vzývání či vyvolávání elementárních bytostí, pokud je například žádáme o konkrétní pomoc či radu. Tyto síly vyvoláváme zaříkáním, modlitbou, rituálními gesty. Většinou uvnitř rituálního kruhu, často také uprostřed přírody, u vodních toků, na horách, před vchodem do jeskyně… Nepokoušíme se však vzývat negativní bytosti nebo démony, to je velmi nebezpečné, přestože se někdy mohou vyvolávat k pozitivním účelům. Mág v takovém případě stojí uvnitř složitého trojitého kruhu.

Evokací vzývá elementární bytosti do magického trojúhelníku, který se nalézá mimo kruh, tím se chrání před nežádoucími vlivy. Tento mág si musí být dobře vědom toho, co dělá!

Zobrazit všechny eKnihy

Invokace: je také vzývání astrálních energií, ovšem v tomto případě zaříkává mág tyto energie přímo sám na sebe. Na určitou dobu tak získá geniální schopnosti či nadpřirozenou sílu. Invokace jsou ale nebezpečné. Stejně tak zahrávání si s ,,černou magií“ se nemusí vyplatit, vzývá-li démony například moderní satanista. Nejeden ,,rádoby“ mág může ve finále dopadnout jako legendární Faust, pokud na oplátku démonům nabídne za jejich sílu vlastní duši. Potom se neomylně dočká dne, kdy si pro něj přijde ,,nebezpečný džin skrytý v jeho nevědomí“.

Při vzývání nadpozemských energií používáme různá kuřidla

Například myrhu, šafrán, šalvěj, bobkový list, muškátový oříšek a mnohé další. V kadidelnici necháme kouřit například vůni oblíbenou nebo hodící se k příslušnému elementu. Je důležité používat pro konkrétní element stále stejné, osvědčené zaříkadlo, květiny a vůni. Za tímto účelem si pořídíme osobní ,,knihu stínů“, kam budeme zapisovat používané korespondence a vlastní zaříkání, modlitby nebo afirmace. Pokud se soustředíme při vzývání toho kterého elementu na stále stejné zaříkání, urychlíme kontakt a snáze navážeme přátelská spojení. Jinak oslovujeme planetu Venuši, jinak Mars, různé bohyně nebo živly, tím dáme rituálům potřebný řád, energie bude při každém dalším setkání rychleji proudit.

Pokračování: Planety a jejich duše

composite-717916_1280

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.