Zamyšlení na téma skupinové hromadné meditace 🤨

Hromadná meditace, jakožto vlivný mentální nástroj (skryté aspekty psychologie davu), vyžaduje také obezřetnost a osobní ochranu, nejde pouze o to, co v tu chvíli (v dobré víře) vysíláme, ale také o to, co můžeme ve stavu „otevřeného vědomí či změněného stavu vědomí“ (nepozorovaně) přijmout.

Bez vědomé ochrany se mohou našeho osobního energetického pole dotknout i nechtěné energie a informace, včetně informací negativních – pocházející z nám „neznámých“ skupinových energetických polí. Takto intenzivní propojení s nadvědomím, nebo s podvědomím různých skupin či jednotlivců může ovlivnit naše osobní energetické pole, může aktivovat informace „zasunuté v podvědomí“, se kterými si následně nemusíme vědět rady.

Zamyšlení na téma skupinové hromadné meditace 🤨

Nikdy nemůžeme vědět kdo hromadných meditací, konajících se v přesně daném čase, magicky zneužije, nepochybuji o tom, že existuje spousta magických technik, kterých je možné během podobných hromadných akcí zneužít a podprahově mentálně působit na velký počet účastníků meditace.

Nehledě na „nebezpečí“ související s energiemi „skupinové karmické očisty“, kde může působit vliv náhle „probuzených“ nežádoucích energetických (karmických) vazeb z minulosti.

Jedná se také o nebezpečí vlivu uměle vytvořených „duchovních zákonů“, nebo „vychýlených postojů“ různých skupin či jednotlivců. Jde o nežádoucí vliv propojení se skupinami, které „ztratily motivaci k životu“ (hromadný vzestup, útěk od reality) a tak podobně.

V neviditelném energetickém pozadí záporných duchovních energií může také docházet k „odsávání“ životní energie…

Jde v podstatě o nemožnost rozpoznat identitu skryté „druhé strany“. Může jít také o podprahově vnucené odpoutání od reality a hmotné roviny, což je ve smyslu akce, která je někým řízená na dálku, přestože v záměru může být, ale také nemusí „dobrý úmysl“, obtížně kontrolovatelné – na mnoha energetických úrovní a podúrovní. Nemluvě o trvalém, nechtěném a nezpozorovaném napojení na negativní astrální entity…

NEPOPÍRÁM POZITIVNÍ VLIV HROMADNÝCH MEDITACÍ, ale uvědomuji si i možný vliv záporný – obzvlášť v současné době – bez vědomé energetické ochrany jednotlivce. Vše, co se dotýká pozitivních i negativních energií, se vzhledem k velkému počtu zúčastněných násobí… Těch aspektů, proč nemusí hromadné meditace mít žádaný efekt, ale mohou mít také efekty skryté, je mnoho. Osobně bych se společné meditace neúčastnila – můj názor 🙂

Smysluplné je také osobní vnitřní energetické působení, obrátit svou pozornost dovnitř a kdykoliv během dne „nezištně“ energeticky působit…

… a přitom umět odfiltrovat nejen externí nežádoucí vlivy a motivy, ale také osobní vnitřní (zištné) vlivy a motivy… Jinými slovy: zrevidovat své osobní hodnoty.

Nechat proběhnout Generální úklid v sobě, ve vztazích, v přírodě (zemská noosféra) a nakonec i v samotném Systému. Probíhající Regeneraci Osobních Hodnot se nevyhne nikdo z nás.

Co pro nás znamená regenerace?

Regenerace
Re – opakované nahlížení do vlastního nitra, až do úplného porozumění sobě samému
Gen – pozvolné „genetické“ přenastavení
Generální úklid napříč generacemi

Tak jako nyní probíhá regenerace v přírodě, tak i my jsme nabádáni nechat proběhnout generální úklid v sobě, ve vztazích, v přírodě (zemská noosféra) a nakonec i v samotném Systému.

🙂🙂🙂

Zamyšlení na téma skupinové hromadné meditace 🤨

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?