Základní rituál živlu vzduchu

lake-1513196_1920Vytvořte rituální kruh. Poté zvolte pomůcky korespondující s živlem vzduchu. Zapalte tři žluté svíčky, nechte doutnat vonné tyčinky. Oddejte se koncentraci na váš problém, vizualizujte si splnění přání. Za stálé koncentrace na dané téma malujte na menší kousky papíru jednoduché obrázky vystihující vaše představy a přání. Namalujte tolik barevných obrázků – kolik energie chcete investovat na odstranění problému. Čím více lístečků, tím lépe. Na každý zvlášť napište konkrétní žádost, vždy stejnou, nemůžete plést větru hlavu několika žádostmi najednou. Každým obrázkem protáhněte provázek. Na konci rituálu zrušíte kruh, zhasnete svíce a necháte energii vzduchu pokojně odejít. Není vhodné zhasínat svíce fouknutím, použijte kovové zhasínátko. Nepovažujte podobné rituály za hloupé a naivní, jde o posilování rezonance myšlenek a o to jde především.

Druhý den za svítání dojdete k opuštěnému stromu a lístečky rozvěsíte v jeho koruně. Čím více obrázků, tím více energie, tím jistější výsledek. Zapíchněte do země tři vonné tyčinky, vnímejte jejich vonný kouř. Otočte se po směru, kterým vítr vane, ruce dejte volně před sebe s dlaněmi otočenými vzhůru.  Mentálně si představte, že stojíte v kruhu modrošedé a stříbřitě jiskřivé vzdušné energie. Představte si, jak proud této spirálovitě točené energie víří kolem vašeho těla a nahlas proneste zaříkání. Potom se posaďte do středu kruhu a meditujte, minimálně tak dlouho, než dohoří vonné tyčinky.

Proneste zaříkání

,,Vzývám vás jediné mocnosti vzdušného království.
Vítám vás v kruhu bez času a prostoru. V magickém kruhu, zde a nyní.
Přijměte poselství prosby jediné.
Zdvihněte do výše slova přání.
Přímo k bohům.
Tak se staň“

sky-68621_1280Nakonec poděkujete stromu i větru. Odejděte a již se neotáčejte. Až vítr sfoukne poslední papírový lístek, přání dojde naplnění – to může trvat více nebo méně dní, podle toho, jak silný ,,vítr“ vytvořila vaše mentální energie pro následující čas. Rituály rozvíjejte pomocí vlastní fantazie. Místo papírových lístečků koncentrujte všechnu pozitivní energii, vztahující se k vaší žádosti, do malého zvonku. Poté, co jej nabijete žádanou energií během rituálu, odneste za svítání jeden nebo více zvonků ke stromu. Zvonek opatřený barevnou stuhou přivažte do jeho koruny. Energie vzduchu, vánku nebo větru, bude postupně energii vašeho přání uvolňovat. Případně můžete napsat přání na barevné stuhy a zavěsit je do koruny stromu. Máte-li dostatek trpělivosti, můžete si dokonce počkat na ten správný vítr, vanoucí od příslušné světové strany.

Čas a místo pro rituální vzývání

web-278328_1280Živel vzduchu vzýváme za úsvitu nebo za soumraku. Světová strana je východ, představuje světlo a osvícení. Svítání je samo o sobě magické, je časem mezidobí, je časem bílé barvy, která představuje začátek a čistotu, rozednívání, bílý úsvit. Za svítání je tma na kratičký okamžik ve spojení se světlem, představuje se smrt a znovuzrození, věčný koloběh.

Černá ani bílá nejsou barvy. Bílá, která v sobě obsahuje všechny barvy, přebírá vládu od temné noci, od černé, která barvy pohlcuje. Černá a bíla vyrovnávají protiklady. Někdy se přidají podmanivé odstíny červánků, které se třpytí zlatem prvních, vznešených paprsků Slunce. Probleskující energie červánků symbolizuje božské Světlo. Vhodná Místa pro rituály jsou pláně, kopce, rozhledny, rozkvetlé louky, osamocené vzrostlé stromy, stromové aleje.

Meditujte v přírodě, staňte se vzduchem

Žádejte živel vzduchu o pomoc, ať k vám přivane moudrost. Během vizualizace využívejte energii vzduchu, myšlenky se mohou pohybovat rychlostí vánku nebo vichřice. Představujte si oblaka, nebe, vítr v oblacích, vánek třepotající listy stromů, jaro a vůně. K tomu patří všechny zvuky šířící se vzduchem. Požádejte o pomoc vzdušné víly a jiné bytosti vyskytující se v blízkosti stromů a na rozkvetlých loukách. Meditujte za pomoci hudby a šamanského bubnování. Pozitivně vás naladí zpěv a smích.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Živel vzduchu ovlivňuje skládání hudby, ze smyslů ovlivňuje sluch. Vhodná hudba povznáší ducha, je důležitá při rituálech a meditacích. Hudba a všechny ostatní zvuky korespondují s energií vzduchu. Jak je možné, že zpěv slavíků je čarovně krásný, melancholický a tolik nostalgický? Zpěv skřivana, který je melodický, radostný a bezstarostný dokáže rozechvívat naše nitro. Vzdušné okřídlené bytosti, pohybující se mezi nebem a zemí, slyší a vnímají hudbu vesmírných dálek a napodobují ji. Zpívají nám abychom se zastavili a zaposlouchali, abychom se nechali okouzlit čarovnými tóny přírody a naučili se je slyšet.

Energie nadpozemské hudby

Vše, na co se podíváme, včetně kamenů, skal, řek, květin a stromů, vydává určité akordy, které ve svém celku tvoří jakousi barevnou nadpozemskou hudbu. Hudbu, která vytváří harmonii a udržuje řád vesmíru a přírodní zákonitosti. Při troše fantazie si můžeme představit, že každá řeka má vlastní tóny, jinak zpívá klidné moře, jinak rozbouřený oceán. Proč právě hudba je tak podmanivá, inspirující, čarovná a uklidňující? Krásná hudba je božská jiskra, která nás povznáší nad obyčejnost světa. Vždyť také světlo, které dává za bílého dne všemu viděnému tvar, jas a barvy, je ve své podstatě velmi jemný, neslyšitelný zvuk.

Vílí hudba někdy přináší smích, jindy slzy, očarování ale i věčný spánek. Zpěv nadpozemských bytostí nebo vílí hra na harfu nás může natolik okouzlit, že nás svede do podsvětí. Harfa a lyra jsou symbolem nesmrtelnosti duše. Harfa je oblíbeným drnkacím nástrojem Keltů i Egypťanů. Je považována za oduševnělý nástroj, spojující naše vědomí s představou dokonalého světa, lásky a laskavosti. Hra na harfu je doprovázena pocity harmonie a štěstí, pocity podobající se blaženosti při návratu do ráje. Magické jsou také housle a tamburína. Za božského houslistu všech dob byl svého času považován Niccola Paganini, jeho talent byl označován dokonce za nadpřirozený. Hra jeho houslí doháněla muže k šílenství a ženy bezbranně omdlévaly. Pro osobní ochranu použijte zvonkohry zavěšené v okně, přivábí energie přírodních duchů.

Základní rituál živlu vzduchu

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.