Živel vody – podvědomí, intuice

sunset-414279_1280Voda je velice zvláštní, tajemná a do dnešních dnů ne zcela prozkoumaná hmota. Má neobvykle vysoké povrchové napětí, tím umožňuje proudění živin v rostlinách a stromech. Díky této vlastnosti voda proudí tělem rostlin, dostane se tak až do koruny stromu. Dokonce uvnitř stále zelených rostlin nezmrzne, zhruba při mrazech kolem mínus třiceti stupňů zhoustne, změní se v mazlavou hmotu, při mrazech ještě větších se dokonce stává sklovitou. To, že led zůstává na hladině a neklesne ke dnu, vzhledem k tomu, že tekutiny mají v pevném skupenství větší hmotnost, způsobenou vyšší hustotou, je také zvláštní. Další zvláštností je, že horká voda zmrzne rychleji než voda studená, ač to odporuje logice. Voda má ještě mnoho dalších podivných vlastností, včetně toho, že má paměť. Voda na zemi, včetně ledovců a v podobě vodní páry v atmosféře, tvoří přes 70% zemského povrchu.

Živel vody je studený a vlhký, ovládá podvědomí a intuici

woman-1589978_1920Základním magickým prvkem vody je kyslík. Voda je velmi tvárná, je pohyblivá, může zamrznout, plynout, vypařovat se. Voda je opačným principem ohně. Klidná vodní hladina je zrcadlem duše. Rozbouřená hladina je zrcadlem neklidného ega. K vodnímu živlu se vztahuje senzitivita, věčné hledání tajemství života a smrti. Voda je úzce spojena s podvědomím, psychikou a sněním, se svědomím, minulými životy. Někdy je spojována s neodhalenou temnotou vlastního nitra: na dno černé tůňky nedohlédneme, stejně jako na dno vlastních vnitřních hlubin. Voda může být mělká nebo nesmírně hluboká, čistá nebo kalná, stejně jako mysl člověka. Hlubiny oceánů jsou spojovány s hloubkou samotné lidské duše. Voda je symbolem zrcadlení, podívejte se na Měsíc zrcadlící se na hladině rybníka. Měsíc sám sebe vidí zrcadlit se na hladině nespočet jezer, rybníků, řek a moří. Celý život se koupeme v emocích. Někdy na klidných, jindy na rozbouřených vlnách radosti nebo smutku. A někdy se v tom pěkně mácháme!

Voda je život. Proto její pomoc při rituálech využíváme k odstranění problémů v rodinném zázemí a mezilidských vztazích. Energie vody léčí všechny emoční záležitosti, je spojena s přátelstvím, láskou, manželstvím, ovlivňuje plodnost, mateřství a porod, vztahuje se k dětem. Voda v přírodě silně uklidňuje, je spojena s meditací, duchovností, léčením, vizionářstvím, jasnozřením, telepatií a intuicí. Učí nás vnímavosti, pochopení snů, odpuštění a soucitu. Pokud nás živel vody, z astrologického hlediska, ovlivní negativně, může v nás vzbuzovat strach, přecitlivělost, přehnané emoce, smutek, prchavost, lhostejnost, lenost, nerozhodnost a proměnlivou náladovost. Zaměříme se také na spánek, vnitřní svět, očistu, zdraví, magické dovednosti, měsíční magii, vodní rostliny.

Voda má schopnost eliminovat zlé duchy a jakoukoliv negativní energii

girl-1478589_1920Čarodějky používají svěcenou vodu. Voda má silnou vázací schopnost, pohlcuje energie (informace) – podle potřeby jak negativní, tak pozitivní. Vodní výr vytváří spirálu. Voda padající s rachotem ve vodopádu v horách či skalách, symbolizuje magickou, nadpozemskou moc. Člověk může v proudu vodopádu očistit svou duši. Nesmírnou sílu vody pochopíme, pokud si uvědomíme, že dokáže obrousit kámen a ve skalách vyhloubit jeskyně. V nejedné jeskyni se nachází podzemní jezero, o některých z nich se dokonce traduje, že jsou bezedná. Prameny řek, přírodní prameny a studánky lidé uctívají po celá tisíciletí, přinášejí oběti a zasvěcují je různým bohům. Jednoduchý rituál provedeme například vhozením mince do kašny či studánky, koncentrujeme se při tom na splnění přání.

Pouštění ořechových lodiček se zapálenou svíčkou po vodě o vánocích, nebo lití olova do vody je také rituál pocházející z principu živlů. Kousek olova rozpustíme na lžíci nad plamenem svíčky a poté jej opatrně nalijeme do misky s vodou, v pozadí mysli udržujeme otázku, na kterou hledáme odpověď. Zchlazený kousek olova vytvoří ve vodě zvláštní, zajímavé tvary nebo figurky. Případně je vezmeme do ruky a podržíme na světle tak, aby tajemný olověný předmět vrhal stín. Vržený stín vytvoří obrázky, z kterých můžeme pomocí vlastní fantazie číst budoucnost. Stejně můžeme postupovat s rozpuštěným voskem, je to bezpečnější.

Živel vody - podvědomí, intuice

Namalujte na bílý papír barevnou spirálu, barvu zvolte podle povahy přání. Na druhou stranu napište stručně a výstižně váš cíl, potom papír složte. Přidejte energii vzduchu vlastním dechem, a takto připravené poselství vložte pod sklenici s pitnou vodou. Voda má paměť, schopnost koncentrovat energii, je magnetická. Ráno zmagnetizovanou vodu vypijte, pouze však v případě, že ji vaše poselství ovlivnilo jen optimismem a pozitivní energií. Pro silnější účinek můžete do sklenice přidat kousek čistého křišťálu, zmagnetizuje vodu léčivou energií. Rituál můžete opakovat dokud se kouzlo nesplní. Přání můžete vyjádřit v symbolech na menší kámen a vhodit jej do hluboké vody, nejlépe za magického úplňku. Měsíc má s vodou na Zemi hluboký vztah.

sea-660319_1280

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.