Zvířecí energie – kočka a pes

Zvířecí energie - kočka a pesTalismanům v podobě zvířat jsou od pradávna přiřazovány magické vlastnosti, dokazují to prastaré malby v jeskyních a spousta různých mýtů, bájí a pohádek. Zvířata ztělesňují nemálo lidských povahových rysů. Komunikují se světem svým vlastním způsobem, mnohému nás mohou naučit. Šamani přírodních kmenů se dokáží ve změněném stavu vědomí napojit na zvířecí energii, a s její pomocí čerpají informace z Universa. Člověk se v meditaci dostává na hladinu alfa, pro zvíře je tento duševní stav naprostou přirozeností. Často vycítí přicházející nebezpečí, především blížící se přírodní katastrofy, na které umí včas upozornit. Svým chováním na tyto jevy některá zvířata s předstihem upozorňují, ale my tomu nevěnujeme přílišnou pozornost.

Magická symbolika v podobě zvířecí energie – silové zvíře

Zvířecí energie, pochopíme-li její sílu, nám napomůže odhalit tajemství mezi fyzickým a duchovním světem, existujícím paralelně a ve vzájemné shodě, ač je nám tento fakt na první pohled odepřen. Studujte a uvážlivě si vybírejte silové zvíře v podobě talismanu, jehož energii právě postrádáte, nebo takové, které vám nejvíc imponuje. Také při tvorbě dárečků pro štěstí se fantazii meze nekladou, necháte-li se inspirovat láskou.

Kočka je osobnost mající velké sebevědomí

cat-598410_1280Jistě všichni známe z pohádek čarodějky hodné, moudré a starostlivé léčitelky s kočkou na rameni. Kočka ovládá tajemství magie, je velmi intuitivní, má nadpřirozené schopnosti, přináší štěstí a oživuje ospalé magické síly. Je znamením nezávislosti, svobodomyslnosti, rezervovanosti a samostatnosti. Nenechá si do ničeho mluvit. Dokáže nás varovat před nebezpečím. Je léčitelkou, dodává nám energii, respektive odčerpává z nás energii negativní. Kočka se dokáže přizpůsobit naší momentální náladě.

Již staří Egypťané uctívali kočky jako přírodní božstvo, jejich zabití se v Egyptě trestalo smrtí. V soužití s člověkem měla kočka výsostné postavení. Kočky chránily panovníky před vlivem zla a přinášely požehnání. Nejposvátnější bývaly kočky černé. Těla zemřelých koček byla obřadně balzamována se stejnou důstojností jako těla lidská.

Magie kočičího předení

Jestliže trvá intensivní předení dostatečně dlouho, vyrovnává levou a pravou hemisféru (pokud kočku chováte nebo vám leží na polštáři). Frekvence vln kočičího předení je podobné theta vlnám, to znamená, že po určité době nastane vnitřní synchronické napojení na tyto vlny. Podobně je lidský mozek naladěn na theta vlny například v meditaci. Kočičí předení je samo o sobě léčivé. Rezonanční energie vyvolaná předením proniká do naší aury a harmonizuje její vyzařování. Je jen pouhá náhoda, že ve starém Egyptě byla kočka zbožně uctívaná?

cat-418116_1280Ovšem později, v nechvalně známém středověku se postavení koček radikálně změnilo. V době, kdy vznikl uměle vyvolaný hon na čarodějnice, středověká inkvizice systematicky likvidovala tato nebohá stvoření vražděním. Kočky byly upalovány na hranicích spolu s ,,nepohodlnými čarodějnicemi“ a řadou dalších nevinných, bezbranných lidí. Staly se obětmi hrůzného zla, vinou účelně smyšlených přikázání! Vrcholný středověk, plný zla a krutého násilí, vytvořil z kočky stvoření posedlé ďáblem a zlými duchy, mající v očích pekelný oheň. Staly se symbolem zla při nesmyslných, mocensky organizovaných čarodějnických procesech.

Dodnes přetrvává v lidech určitá nejistota co se koček týče: jedni je buď bezmezně milují a druzí je odmítavě nesnášejí

wolves-1400819_1920Ve všem pozemském lze nalézt skrytou i očividnou polaritu kladných a negativních energií. Netvrdím, že někteří mágové, čarodějnice nebo šamani se nezabývali tak zvanou černou magií, jistě se to děje i dnes, ovšem středověk vyvraždil stovky naprosto nevinných lidí. Z čehož paradoxně vyplývá, že největšího, hromadného a zrůdného zla, za používání neskutečně krutého mučení, se dopouštěli právě církevní hodnostáři – odvolávajíce se ve jménu jediného spravedlivého Boha – patriarchálního vládce veškerého světa.

Pes je odedávna přítel člověka, jeho energie je kamarádská a ochranitelská 

huskies-273409_1280Pes je symbolem přeměny nezkrocených a nevědomých myšlenek ve vědomé a usměrněné. Protože vlk je symbolem nezkrocených myšlenek, ale pokud dojde k transformaci vědomí, potom za pomoci vůle a odpovědnosti vlk uvnitř člověka stává se zkroceným psem. Pes je bojovníkem za spravedlnost a je symbolem věrnosti až za hrob! Nese v sobě jak ducha tolerance, tak ducha bojovníka. Pejskové mají schopnost vidět duchy, jejichž přítomnost nemají rádi, proto mohou být někdy zdánlivě nepochopitelně nervózní.

Už v dávných dobách starověkých Asyřanů, více než před dvěma tisíci lety, byl pes ochráncem domova. Asyřané vyráběli malé terakotové pejsky, které zakopávali pod práh dveří svých obydlí. Každá soška psíka měla své jméno a ochraňovala obyvatele domů před zlými duchy a negativními energiemi.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT


Z knihy Normóza, Roberto Grema: „Jedna stará indiánka rozmlouvala se svým vnukem: „V mém srdci jsou dva vlci, chlapče. Jeden je zuřivý, krutý, ničivý, egocentrický. Ten druhý je jemný, milý, soucitný, mírumilovný. Zápasí mezi sebou v mém srdci.“ Vnuk se zeptal: „Který z nich tu bitvu vyhraje?“ A ta moudrá žena odpověděla: „Ten, kterého budu živit.“

„Není těžké rozpoznat, že v nitru každého z nás jsou dvě bytosti. Jedna je milá a vznešená, je to princ, princezna. Ta druhá je necitlivá, perverzní, bandita, ztracenec. Bitvu vyhraje ta, která bude živena naší pozorností a naší péčí. Záleží to na naší zodpovědnosti a je to také tajemství naší svobody. My se stáváme tím, co v sobě živíme.“

Související článek: Kočky vrní na frekvenci 24 cyklů za minutu

Zvířecí energie - kočka a pes

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.