11. 11. 2019 – energie planety Merkur a životně důležité informace

Lidské bytí je propojeno s planetárním systémem, se Sluncem a jeho oběžnicemi, a přesto si jen málo všímáme astronomických úkazů souvisejících s astrologií a s lidskými životy. Obloha nám během roku nabízí nejednu příležitost vnímat vzácné úkazy, jde o chvíle, kdy se můžeme napojit například na planetární energie. Jeden vzácný astronomický úkaz nastane 11. 11. 2019. V odpoledním čase, kdy se Slunce počne sklánět k západu, můžeme pozorovat přechod Merkuru před Sluncem. Úkaz je možný pozorovat od 13:20 (našeho času) do okamžiku západu Slunce 16:21 (našeho času).

Tento den, pokud se naladíme na „harmonii sfér“, můžeme pocitově a intuitivně vnímat energie Slunce (vědomí) a planety Merkur (intelekt, rozum)

Planeta Merkur souvisí se schopností učit se, používat slovo, souvisí se schopností pohybovat se (neustrnout na místě, předvídat) a navazovat kontakty. Bude dobré naladit se na přítomný okamžik a po celý den vnímat svou stále zaměstnanou mysl. Bude dobré zaměřit se na myšlenky, na kvalitu slov, která často používáme, na způsob komunikace, který je nám vlastní. Sledovat například i to, jak přijímáme a předáváme informace, jak formulujeme a vyjadřujeme myšlenky v běžné lidské komunikaci a jak se nám náš způsob komunikace vrací zpět. Máme jedinečnou možnost zjistit, jakým způsobem dochází k překroucení vjemů získaných z vnějšího prostředí. Patří sem také UVĚDOMĚNÍ jakým způsobem komunikujeme s dětmi, od těch nejmenších až po dospívající, uvědomění, co je svým chováním a způsobem komunikace (nevědomky) učíme, a zda je přirozeně a s láskou stimulujeme k přesvědčení, že jsou jedinečné, lásky hodné bytosti.

Můžeme se napojit na nejrůznější toky informací, různé informace vnímat velmi ostražitě, například si uvědomovat, co se skrývá v pozadí informace. Zajímavé zprávy, vhledy nebo nápady, které nás tento den velmi zaujmou, bude dobré zkoumat ze všech možných úhlů pohledu. Hledat souvislosti, informace věcně i intuitivně ověřovat, analyzovat, kombinovat možnosti, zjišťovat odlišnosti a až poté vyvozovat závěry.

Pokud budeme pozorní, může k nám přijít velmi důležitá životní zpráva nebo odpověď na otázku, kterou si často klademe. Už dnes bude přínosné, pokud si ujasníme, jakou informaci potřebujeme znát, jaká životní otázka je pro nás důležitá. A v pondělí 11. 11. ponecháme mysl maximálně uvolněnou, naladíme se na intuici a vnímání zajímavých zpráv, vhledů a inspirativních podnětů přicházejících k nám nejen z vnějšího světa, ale také prostřednictvím našeho vnitřního hlasu z tajemných krajin nevědomí.

Pokud propojíte vaše kroky s intuitivními vnitřními pocity (v rámci nějaké cesty), možná se tento den ocitnete ve správný čas na správném místě a potkáte ty správné spřízněné duše. Vnímejte, jak jste na tom s vaší schopností orientace, jaké okovy vás drží při zemi a nebojte se „okovy s těžkou koulí“ vyměnit za „okřídlené sandály“. Nebraňte se mladistvé zvídavosti a dychtivosti po vědění. A to po vzoru věčně mladého Merkura, posla (božských) snů a boha jazyka Herma (řecká mytologie).

Pozornost si také zaslouží zdvojená energie čísla 11, na místě je opatrnost a vnímání „skrytých zkoušek“, pokud se dostaví chuť riskovat. Není to den vhodný pro posouvání osobních hranic, nebo řešení problémů ve stylu: hlavou proti zdi. Pokud vás v tento den něco „rozpálí doběla“, nesnažte se v návalu emocí o razantní řešení, něž vyvodíte nějaké (nerozumné) závěry, raději si nejdřív dejte studenou sprchu.

Barvy pozdního podzimu připomínají, že nastal čas „umění odpočívat“, čas k rozjímání, vcítění, usebrání, čas k oddání se zvláštním stavům mysli, čas mlčení, lenošení a nicnedělání… Usebrání je darem pro duši, duše se brání, pokud občasným usebráním se, nedojdeme k vnitřnímu souladu s okolním světem…

Merkur je planetou SLOVA. Jeho síla spočívá ve schopnosti sjednotit a uvést v harmonii vědomí (Slunce), cit (Měsíc) a hmotu (Země). Dokážeme-li tuto sílu přijímat bez předsudků, potom dokážeme dění na Zemi vnímat novým, nepodmíněným způsobem. Merkur a Slunce odkazují k tajemnému LOGOS.

  • LOGOS čteno pozpátku SOGOL
  • Sogol je v perštině ženské jméno, znamená „nejkrásnější květina“
  • Květinou, která od nepaměti inspiruje lidského ducha je LOTOS

Silná energie Merkura, jeho metafyzická síla, je prostředníkem mezi duchem (nebem) a hmotou (zemí), jeho základními atributy jsou: logika, intelekt, myšlenkové procesy a mentální funkce. Základní logo Merkura je KOMUNIKACE, řečnické nadání, umění třídit informace, poznávat nové cesty, hledat nové možnosti.

Přesto musíme brát v potaz rozdíl ve vnímání slova logos a logika. Logos představuje oblast bytí, která není vypočitatelná, tak jako je universální Mysl v celé své šíři nedosažitelná. Oproti tomu logika představuje vypočitatelnost, odvozování, sledování posloupnosti logických kroků. Pokud ale propojíme logiku s intuicí v harmonickém souzvuku tak zjistíme, že i věci nelogické mohou být někdy pravdivé. Například tvrzení, že mentální povaha vesmíru platí jak na hmotné, tak na nehmotné úrovni. Nebo přesvědčení, že lidské vědomí je bezprostředním svědkem i tvůrcem lidského bytí.

ELEKTRONICKÉ KNIHY ke čtení ve vašem počítači, tabletu či mobilu

Současné lidstvo se považuje za výjimku ve vesmíru, za mistry vědění, myšlení a konání. Jen málo hledí zpět za hranice dávno ztraceného času, nejen desítek tisíc, ale možná i milionů let. Nevidí sebe jako „neměnný vzor ve své podstatě dokonalé bytosti“. Nevidí opakování vrcholů a pádů lidských civilizací. Nevidí proměny lidských společenství a dokonalost i nedokonalost kultur dávno zaniklých v předivu věčného koloběhu života.

Tak jako může mít jedinec omezující komplexy skryté v podvědomí, tak může i lidstvo jako celek mít skryté komplexy v kolektivním nevědomí. Merkur nás nabádá prolomit tuto psychickou bariéru, která stojí před otevřenou a velmi reálnou možností změnit svět k lepšímu, mít radost z bytí a užívat si materiálního světa.

Přestože je Merkur zastáncem individuální volby, přesto nám všem ukazuje cestu do čistého, ryzího a radostného stavu vědomí, ukazuje nám, jak se jako společnost přestat identifikovat s omezujícími paradigmaty a zvyky, s předsudky, s naučenými a vnucenými (zděděnými) vzory a programy.

Související články: Planety a jejich ,,duše“, Hermes Trismegistos, Planetární rezonance a vědomí

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?