Hermes Trismegistos

library-489740_1280Za kolébku hermetismu a spirituality je pokládán starověký Egypt. Staří Egypťané považovali Zlatý řez za základní konstantu vesmíru. Egypťané malovali na stěny posvátných chrámů přesně geometricky znázorněné lidské postavy pomocí Zlatého řezu. Božský princip je zobrazen v podobě boha Thovta, v proporcích jeho těla malovaných na zdech chrámů. Je velká škoda, že papyrus, na který učenci starého Egypta zaznamenávali své poznatky, byl velmi křehký, mnoho důležitých děl se tak nepodařilo zachovat pro současnost, která je mnohdy nebezpečně izolovaná od (posvátné) přírody.

Hermes Trismegistos

Pokud se na hermetismus, který je úzce spjat s esoterikou všech dob, podíváme z pohledu mytologie, tak Egypťané uctívali Thovta – boha moudrosti, učení a magie. Měl lidské tělo a hlavu ptáka Ibise.

Thovt hermvynalezl hieroglyfy, byl znalcem alchymie, astronomie, lékařství, matematiky a geometrie, a dokonce rozuměl řeči zvířat a zpěvu ptáků.

Knihovna egyptského mága obsahovala tajemství pozemská i nebeská. Světu odkázal mysteriózní dědictví v podobě jedinečných spisů, které se pro mnoho dalších učenců staly základním stavebním kamenem veškerého poznání. Starověkým spojením egyptského boha Thovta a řeckého boha Herma patrně vzniklo tajuplné jméno bájného alchymisty, mýtického krále a učence – Hermes Trismegistos.

Smaragdová deska – manifest hermetismu

Hermův nadčasový magický odkaz pro lidstvo je zaznamenán na legendární Smaragdové desce (Tabula smaragdina). Tajemný, magický text je vytesán do kamene. Smaragdová deska je kámen – jak jinak, než s tajemným šestibokým sloupcovým krystalem, zde shledáváme podobnost s magickým hexagramem. Smaragd je kámen zelené barvy přírody a neustále se obnovujícího života. Smaragdově zelená barva je rezonanční barvou bohyně Venuše. Polodrahokam smaragd sám o sobě je kamenem, skrývajícím v sobě tajemství podstaty života. Tento drahokam podporuje schopnost vnímat a vstřebávat kinetické a duchovní energie.

Nejstarší dochovaný latinský text Smaragdové desky je rukopis, pocházející pravděpodobně ze dvanáctého století. Tento rukopis je uložený v Národní knihovně v Paříži. Citace Smaragdové desky se různí, ale v zásadě si jsou podobné. Autorem prvního překladu je anglický mnich Hortulan, který snad jako první sepsal ke Smaragdové desce komentář. V podstatě jde o tajemný alchymistický text se skrytým významem. Autorem následující překladu textu Smaragdové desky je P. Lasenic.

deska 1

Hermes Trismegistos – planeta Merkur – archanděl Michael

Nikdo však neví, zda tento učenec, pán Měsíce, pán času, strážce prahu mezi světem živých a světem duchů, nositel vědění lidstva, skutečně kdy existoval. Hermes je spojován s planetou Merkurem a archandělem Michaelem. Merkur je symbolem transformace prapůvodní vesmírné hmoty v životadárné látky. Stejně tak Hermes je označován za stvořitele pozemské krajiny, darované člověku k životu. Jelikož přetvořil povrch Země na posvátný prostor – produchovnil hmotu. Archanděl Michael je svým postavením nejblíže k bohu, rezonuje se sluneční energií. Stejně tak planeta Merkur je nejblíže k Slunci. Merkur, v podobě božského Herma, se tak stal během času patronem poutních míst, hranic a stezek, strážcem mezery mezi světy.

hieroglyphs-148785_1280Pokud se bůh Hermes doopravdy rozzlobil, objevila se na obloze jako neblahé znamení takzvaná ,,zelená kometa“ – Hermova kometa. Jako jediná z komet bývala zjevením neštěstí, katastrof a nenadálých událostí.

Právě Hermes přinesl světu známá rčení:

,,Co je nahoře, je i dole.“ ,,Vše, co existuje, je jen jinou formou toho, co není.“ ,,Mikrokosmos je zároveň makrokosmem.“ Zde je kulantně skryto například, že jde o hadí sílu, jedinou všeprostupující energii, která je nahoře i dole, v člověku i ve ve vesmíru, je všechno ve všem.

Hermes je v podstatě symbolem slunečního božství, představuje aktivní sílu Slunce, světla a ohně, tedy životní energie. Podobně jako ve východní filozofii Buddha a v křesťanství Ježíš.

Světlo, stejně jako život, je zrozeno ze tmy

,,Budiž světlo“ je psáno také v Bibli.

Panna (černý kámen nebo také černá bohyně) je oplodněna Duchem, poté následuje zrození Světla, mužské energie. Černý kámen v hermetice symbolizuje prvotní vesmírnou substanci. Vesmírný třesk (výron božského semene) představuje zažehnutí nukleární energie, zrození světla (Slunce).

Prvotní a všeprostupující energie je v hermetismu chápána jako energie principiálně ženská. Proto lze zrození mužského principu definovat jako: tma, v lůně bohyně, oplodněná světlem.

Díky této starověké symbolice, v níž je nemálo dvojsmyslů, slovních hříček a zašifrovaně skrytých významů, vznikaly posvátné příběhy, v pozdější době lidského vývoje včetně těch křesťanských.

Zobrazit všechny eKnihy

Hermes Trismegistos

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.