Anexe a svobodná vůle v partnerských vztazích

Pojem konexe označuje vlivná spojení, společenské styky, důležité kontakty, výhodné známosti. Zdravé konexe představují rovnovážné vztahy, pravdivost, maximální důvěru, čestnost a spolupráci. Tam, kde je spolupráce narušena, tam, kde vznikne nezdravá touha mít vše pod přísnou kontrolou, tam je dán prostor pro anexi. S anexí souvisí především přivlastnění, omezení svobody, ztráta integrity, čestnosti, poctivosti, pravdivosti, etiky a dodržování morálních zásad. Pojem anexe nesouvisí pouze s násilným obsazením cizího území. Je součástí běžného života, jak na viditelné úrovni, tak i na podvědomé úrovni, je součástí mezilidské komunikační sítě propojené s vibracemi a frekvencemi, s energiemi, které jsou součástí životního prostoru lidského společenství. Dokonce je součástí vesmíru. Ačkoliv má vesmír pevný řád, přesto dochází k „nenormálním“ odchylkám, které dávají vzniknout různým nerovnovážným stavům na úrovni jemnohmotných, hmotných i živých systémů. Pokud je pojem anexe častou součástí osobních, lidských životů, potom je na energetické úrovni zrcadlení do společenského dění pojem anexe projektován různými způsoby a stává se sice nechtěnou, přesto tolerovanou společenskou normou.

Anexe a svobodná vůle v partnerských vztazích

Svobodná vůle je podceňovaným darem v našem soukromém životě

Sféra negativního programu vlastnění (anektování) něčeho nebo někoho se prolíná se sférou manipulace, nejde však pouze o nakládání s majetkem hmotných věcí. Neuznáním svobodné vůle a svobody v rozhodování druhého člověka se podílíme na anektování, násilném rozhodování o životě druhých. Kde je manipulace, tam nemohou být rovnovážné vztahy, společné rozhodování je omezené nebo nefunguje vůbec. Často se lidem stává, že ani své nejbližší nepovažují za rovnocenné bytosti. Obzvlášť pokud je člověk despota a jede v (záporném energetickém) programu: mít vždy poslední slovo. Přivlastňuje si druhé osoby ve jménu lásky, ani si nemusí uvědomovat, jakým způsobem omezuje svobodu svých nejbližších, jak omezuje jejich životní cestu a osobní životní prostor. Člověk tak druhým odebírá energii a sám ztrácí velké množství energie a dostává se do začarovaného kruhu nezdravého, chorobného až patologického získávání energie ze svého okolí. Takový člověk hraje se svým okolím různé hry a neuvědomuje si okamžik, kdy u něj na tomto hráčství, založeném na zosobněném právu omezovat a vlastnit, vznikla (temná) energetická závislost.

Ve jménu lásky a partnerských vztahů často přehlížíme pocit, že z nás blízká osoba pomalu a jistě vysává duši a sama – vědomě – prostupuje naším tělem, naší myslí, a nakonec i osobní svobodou v rozhodování. Proč vědomě? Protože energie manipulace a ovládání je promyšlenou strategií, je vědomě modulovanou (magickou) energií. Pokud je mysl člověka manipulativně ovládána, nemusí si včas uvědomit, že ve vztahu není něco v pořádku, přehlíží pocity, které nedokáže pravdivě pojmenovat. Přizpůsobí se vztahové manipulaci. Vzdá se svých zájmů, svých přátel, vlastních názorů a přesvědčení, vzdá se věcí, které měl do nedávna rád, a nakonec ztratí sám sebe. Vztahy jsou složité, ale bez složitosti by ve vztazích i v životě byla nuda a ztratili bychom schopnost růst a vyvíjet se. Ve vztazích ale nesmí chybět obezřetnost a opatrnost abychom se nenechali pohltit energií druhého člověka. Uvědomovat si, zda se společně rovnovážně rozvíjíme, co máme společného, co nás vnitřně naplňuje. Uvědomovat si, zda je nám dovoleno vyjadřovat vlastní myšlenky a prožívat osobité emoce. Zda jeden druhého podporujeme, jakým způsobem partnerský vztah prohlubujeme, jak jeden druhého obohacujeme, ať už jde o lásku nebo přátelství.

Žijete-li ve vztahu s manipulátorem, jednoho dne si uvědomíte, že se vás a vašeho života dotýká něco, co není z vašeho světa

Máte klapky na očích, chcete se probudit, ale nejde to. Životem vás doprovází stále stejné zápletky, vše se kolem dokola opakuje. Přesto si uvědomujete jakési „zatmění mozku“ v obtížné situaci, pokud nevíte, jak se z ní dostat ven. Vrcholem uvědomění je pocit vykořeněnosti, nejistota a úzkost, krize identity, pocit, že už si nemůžeme být jistí nikým a ničím, ani sami sebou. Indicie jsou jasné, přesto nám nedochází podstatné souvislosti. Jakmile začneme mít podezření, že žijeme ve lži a je s námi v neharmonickém vztahu manipulováno, jakmile začneme vnímat obrovský temný stín nad naším životem, je třeba se vrátit na začátek vztahu. Pozorně zapřemýšlet o tom, jak se k nám dotyčný partner choval na začátku vztahu, jakým způsobem a jak rychle se jeho chování proměnilo a jak se k nám chová v současné době. Důkladně zapřemýšlet o tom, jak jsme se proměnili my sami. Co se stalo s naší životní, psychickou, tělesnou a duchovní energií. Kam zmizela naše svoboda v rozhodování, co se stalo se svobodou vlastního názorového myšlení, kdo stanovuje pravidla pro náš „pestrobarevný“ život. Někdy můžeme mít dokonce pocit nesvobody na každém kroku, pocit, že naše mysl, naše vědomí i podvědomí je energeticky ovlivňované na dálku, dokonce i ve spánku.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

V takovém případě je dobré domyslet tato varovná fakta ve vztahu k živému či životnímu obrazu budoucnosti a položit si pár otázek: Kam život v nesvobodě povede, jak může vztah ovládaný manipulací, vlastněním a nepravdivostí pokračovat? Nakolik si sám sebe vážím, jaké je mé sebehodnocení? Jsem sama sebou, nebo jsem majetek někoho druhého? Mám svůj život pod kontrolou – mentální, psychickou, duševní? Kam zmizela má osobní svoboda, proč si připadám jako v nedobrovolné izolaci? Kdy jsem sám sobě přestal upírat touhu po vlastním, osobitém životě? Z čeho nebo z koho mám strach? Mám strach sám ze sebe? Co je smysluplnou náplní mého života, který mi den za dnem uniká ve své plnosti a celistvosti? Kam zmizelo vše, co jsem měl dosud rád, mé koníčky, moje přání a životní představy? Čí vůle a myšlenky ulpívají v mé mysli, v mém podvědomí, v mém každodenním životě, jenž se stal dalece vzdálený osobní svobodě?

Důležité kroky k opětovné osobní svobodě jsou: Procitnutí z iluzí a hluboké uvědomění osobní situace. Nespadnout do záporné energie viny a obviňování. Nespadnout do podřadné role oběti. Odpovědné rozhodnutí a sebevědomé odhodlání – po malých krůčcích, pozorně – v roli vědomého pozorovatele – vzít svůj život pevně do vlastních rukou.

Související články: Jak poznáte, že vás partner psychicky ovládá? Je možné zbavit se strachu, obav a úzkosti?, Laskavá a vědomá péče o duši je nejlepší ochranou osobního energetického pole

Anexe a svobodná vůle v partnerských vztazích

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.