Pozitivní magie – cesta pravé ruky

Nic nám nebrání obnovit vnímání reality pomocí fantazie a nově si utvářet obsah vědomí, bez negativních postojů k jakýmkoliv názorům kohokoliv jiného. Zapojte unavený zrak do nového procesu vidění. Nemusíte udělat jediný magický rituál, pokud nebudete chtít. Přesto si díky studiu magie začnete dávat mnohé z viděného i neviděného do synchronních souvislostí. Nalezneme-li světlo v přírodních zákonech, obnovíme v sobě víru v tvořivou energii, proměněnou přesným zaměřením se na cíl a trpělivou koncentrací v hybnou sílu, umožňující nám ovlivnit životní události v náš prospěch.

Jedním z aspektů, který nám bude bránit ve studiu magie může být, pokud si čarodějnici spojíme s temnotou, pokud si ji představíme pouze jako osobu sestávající z lidového folkloru. Jako šerednou, strach vzbuzující strigu, hrbatou ježibabu či šklebící se bosorku s bradavicí na nose, která dokáže kouzelnou hůlku proměnit v hada. Nebo babu Jagu žijící v temném ústraní, ztělesňující zlo a temnotu. Nesmíme v pohádkové čarodějnici vidět pouze ohavnou a zlou osobu, žijící v hlubokém lese a létající noční tmou na čarodějném koštěti, a spojovat si ji s nejrůznějšími uměle vytvořenými dogmaty.

Moderní čarodějka není ,,negativním tvorem“, přinášející uhranutí a škodící lidem

Ani si nepředstavujme čaroděje jako černokněžníka z pohádky. Dokonce ani dřívější pohanští bohové a převážně démoni nemuseli nutně být pouze zlé a temné bytosti. K neblahému démonizování, v tom negativním smyslu, došlo v historii až díky církevním hodnostářům. Ve jménu jediného Boha dokonale vymysleli pekelnou hierarchii v čele se Satanem. Z magie – přírodního náboženství učinili smrtelný hřích. „Kouzla“ přejmenovali na ,,zázraky“. Tím ovšem netvrdím, že v minulosti a dokonce i v dnešní době neexistují osoby zabývající se takzvanou černou magií.

Mágové nebo okultisté, kteří se vydali negativní cestou poznání, takzvanou ,,levou stezkou“, se nazývají ,,bratři stínu“. Tato cesta je označována jako ,,cesta levé ruky“. Černá magie, kdy vzýváme zlé démony a užíváme démonické moci k nekalým účelům, je nebezpečná a zrádná. Černý mág je pod vlivem negativní energie, za určitých okolností může dokonce zešílet. Jeho osoby se mohou zmocnit negativní síly, které sám vyvolává nebo zhmotňuje a pokouší se je ovládnout. Jednoho dne se mu to ale může neblaze vymknout z rukou a síly temnot nad ním získají moc, dříve nebo později k tomu dojde.

Pravá cesta magického učení je cestou poznání

My se vydáme cestou poznání, jež nazývána je ,,pravou cestou“. Je cestou hledání a tvoření. Záhy si uvědomíme, že život v hmotném světě je někdy pouze iluze, trik světla, hra světla a stínu, dobra a zla. Ve všem musíme hledat dualitu, udržovat rovnováhu, sejmout roušku nevědomí, rozlišovat co je a co není smysluplné a uvědomit si, že vše je ,,Jedno“. V životě, ve kterém hledáme především harmonii, rozhodně není prostor pro černou magii. Magie není černá ani bílá, negativní ani pozitivní. Magie je vždy jenom jedna. Záleží jen na svědomí každého jedince a na jeho vůli, za jakým účelem bude zákony magie používat. Každý z nás jistě dokáže rozlišit pozitivní zaměření s očekáváním kladných výsledků, od zaměření negativního, kdy se jako bumerang vše vrátí, dříve nebo později, i s úroky zpět k odesilateli. Neboť vše, cokoli učiníme, vrátí se k nám s trojnásobnou silou zpět!

Nebudeme odsuzovat magii, pokud si uvědomíme, že negativně se může chovat kdokoliv z nás, aniž by měl o okultním učení jakékoliv znalosti. Nezapomínejme, v žádné životní situaci, že vesmír je jedním velkým zrcadlem, kde každá naše myšlenka i čin rezonují v patřičných energetických polích, odkud se k nám vše vrací zpět – dobro i zlo. Zlo a temnotu může přinášet kdokoliv, aniž by byl mágem.

Podstata spirituálního učení je stále stejná, jen se přizpůsobila moderní době, životu ve velkých městech, dalece vzdálených přírodě. Pokud jste dostatečně senzibilní, tedy máte-li vytříbenou emocionální citlivost, dostatečnou vnímavost ke zdánlivě nenápadným podnětům, k vnímání paranormálních skutečností, jistě se v krátkém čase snadno přizpůsobíte zásadám magického učení. Nepovažujte tedy vědy okultní za pouhé pověry. Experimentujte, je vám dáno téměř volné pole působnosti, tudíž si můžete různé rituály přizpůsobit přímo sobě na tělo. Nikde není psáno, že se musíme striktně držet všech stanovených postupů. Vlastní iniciativa, inspirace a tvořivost je důležitá a žádoucí, osobitým přičiněním aktivujete potřebnou energii. Osvojte si samotnou podstatu, na které přírodní magie stojí již několik tisíciletí.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Pokud se stanete čarodějkou nebo mágem, nebude na vás nejbližší okolí pohlížet s nepochopením? Nikdo to nemusí vědět, na čele to rozhodně mít napsané nebudete. Více než pravděpodobné je, že pozvolnou změnou dosavadního myšlení začnete kolem sebe vyzařovat ,,světlo“, hřejivou energii, pohodu a optimismus. A to jistě nikdo z vašich blízkých nepřehlédne. Může se stát, že si magie a její praktiky vaše sympatie a důvěru nezíská a některé myšlenky pro vás budou nepřijatelné, rozhodně se nesmíte do ničeho nutit.

S magií si nelze jen tak zahrávat

Oživíte-li si každodenní bytí pomocí respektování přírodních zákonů, nepočítejte s tím, že si vše potřebné osvojíte během několika dnů. To se patrně nestane. Magie je ve své podstatě vědou, takže vás poctivé studium, proměněné v praxi, nemine. S magií si nelze zahrávat! Většinou je tomu tak, že kdo jejímu kouzlu podlehne – a to v momentě, kdy se mu podaří pochopit její podstatu, stane se mu nakonec životním stylem. V jedné knize se dozvíte jen zlomek informací a osvojíte si jen část vědomostí. Veškerá moudrost, za tisíciletí nashromážděná, je zaznamenaná v tolika svazcích, že vám jeden život k jejich prostudování nepostačí.

Ponechte minulost minulostí, neprobouzejte již staré příčiny ze spánku, soustřeďte se jen na přítomnost, a od přítomného okamžiku odvíjející se budoucnost. Předně musíme pochopit, že magie se nedá jen tak ,,provozovat“, tak jednoduché to není. Pokud se staneme čarodějkou nebo mágem pracujícím výhradně s pozitivní energií, žádné nebezpečí nám zpětně nehrozí. Můžeme vyrábět talismany, ochranné amulety, studovat bylinky, věnovat se léčení přírodní cestou. Můžeme studovat magii slova, aniž bychom měli potřebu učinit složitější rituál.

Příroda je jedinečnou emanací Absolutna 

Nakonec nebude marností, pokud nás studium přírodního náboženství, a to magie rozhodně je, povede ,,pouze“ k lásce k přírodě. Nezapomínejme, že příroda – jsoucno, tvůrčí princip, původní harmonie – je něčím, co je samo od sebe, ačkoliv se nachází v časoprostorové realitě. A přímo nás nabádá sžít se s její jedinečností, proměnlivostí a pestrostí, nabádá nás tvořit s ohledem na její nesmírnou krásu. Komponovat si život dle jejího vzoru jednoduché dokonalosti. Říká nám, že není předmětem k dobytí a ovládnutí. Pokud toto nevezmeme na vědomí, pocítíme její sílu ve zpětné vazbě. A to není ,,zlomyslnost“, to je zákon, s ohledem k pokoře, vděčnosti, sounáležitosti a jednotě. Ať chceme nebo ne, také příroda má svoje vlastní práva, vlastní důstojnost, tajemství a posvátnost.

Vesmírný internet – 3D realita

Žádnou nauku nesmíme brát striktně jako neměnné dogma. Magie není dogma, které by muselo být akceptováno do poslední podrobnosti, různé poučky si můžeme osvojit a přizpůsobit, některé nepoužívat, další zdokonalit. Pozitivní magie má různé stupně složitosti nebo obtížnosti, sami si vymezíme hranice, které budeme nebo nebudeme chtít překonat. Ať už se rozhodneme pro cokoliv, naší prioritou bude soustředit se hlavně na osobní zkušenost a trpělivost. Můžeme za tímto účelem studovat různá božstva a starobylé mýty.

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?