Zajímavosti vody a ohně – hrátky se slovy

Základem změny nebo pohyblivosti, neboť změna je pohyb, je něco, co dává a podporuje život. Na hmotné úrovni je to voda, pralátka (pozemského) života, vývoje a změny. Jednou ze zajímavých schopností vody je jímat – uchopovat či přijímat a uchovávat informace. Voda zaujímá neboli zabírá obsáhlý prostor zemského povrchu i podzemí, je obsažena v rostlinách, ve dřevě i kameni, v lidském těle zaujímá roli nezbytné podmínky pro život.

Voda souvisí s krajinou, s vodním prostředím krajiny, s lidskou činností, například jímání vody znamená odebírat podzemní nebo povrchovou vodu, pomocí study nebo jímky na dešťovou vodu. Pokud krajina ztratí schopnost jímat vodu, potom dešťové vodě nezbývá nic jiného, než jímat – zachvacovat či zmocňovat se krajiny původně patřící přírodě, krajiny špatně obhospodařené, krajiny spoutané do vlastnictví člověka bez schopnosti předjímat, předvídat neboli anticipovat, tušit či očekávat, že přírodu není možné opanovat, aniž bychom se poctivě zajímali o následky neuváženého jednání. (Umění správně hospodařit souvisí s předpokladem, že se nám v životě bude dařit.)

Voda souvisí s emocemi, emoce souvisí s uchováváním informací „mezi molekulami vody“

My rozhodujeme o svých emocích, sebezraňování emocemi, které neumíme přijmout a zadržujeme je v sobě, souvisí s vodním prostředím hmotného těla. Ať už jsou emoce jakékoli, ať už se nad něčím dojímáme nebo nás jímá „posvátná hrůza“, máme k nim zaujímat postoj související s přijetím, se schopností nahlédnout do vlastního nitra a vnímat informace, které s emocemi úzce souvisí. Nezpracované emoce mají tendenci jímat – zmocňovat se informací uložených v podvědomí, nebo zachvacovat mysl proudem negativních myšlenek.

S ohněm je to podobné, také má v sobě sílu pohybu a změny, také se dokáže zmocňovat krajiny, nezpracovaný vnitřní oheň má schopnost zmocnit se lidské mysli i duše člověka. Oheň musí být usměrňován, nekontrolované vzplanutí (žhavého) ohně za sebou zanechává prázdno. Oheň sám je bez tvaru, avšak to, co má tvar spaluje a roztavuje – transformuje, zároveň to, co má tvar osvětluje a zahřívá. Ovládnout oheň a vodu znamená ovládat zákony hmoty, zákony duše a těla. Zajímavé je slovo křest, například v křesťanském pojetí, může jít o způsob, jak z člověka vykřesat maximum, například vzhledem k oddanosti k božím zákonům.

Příroda dokáže vykřesat oheň ze „samovolně vzniklé jiskry“, člověk dokáže vykřesat jiskru třením dvou dřívek o sebe a rozdělat oheň

Také dokáže ze svého nitra vykřesat jiskru slibné naděje, vykřesat radost ze života. Slovo vykřesat také znamená – uzdravit, vyléčit, zotavit se, vyváznout. Co dokážeme ze sebe vykřesat? Píle a zápal pro věc dokáže z nadaného člověka vykřesat malíře, cestovatele, léčitele lidských srdcí. Vykřesat ze sebe to nejlepší, vykřesat (zažehnout) sebevědomí, geniální nápad, pádný argument. Ze strachu vykřesat odvahu, vykřesat i z „nečekaného pádu na kolena“ nový smysl života, v neštěstí ze sebe vykřesat jiskry lidství, z mála vykřesat bohatství, z obyčejné věci vykřesat drahokam. Vykřesat to podstatné z nepříjemností, vykřesat ze sebe, ze své lidské podstaty, ze smyslu života to, co je opravdu důležité a podstatné… ♥

Související články: Neviditelně přítomný oheň – strážce přírody, strážce slova a životní jiskry, Tajemství ,,obyčejné“ vody – voda je vodivá, Médium voda, modrá barva nebe a „nebeský internet“, Podmíněná energetická pole transformace a oheň ničím nepodmíněné svobody

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?