Důvody ztuhlé šíje: TVRDO-ŠÍJNOST

Důvody ztuhlé šíje: TVRDO-ŠÍJNOSTHodně lidí často, někdo dokonce chronicky, trpí bolestmi krční páteře, ztuhlou šíjí, častým bolením v krku, občasnou ztrátou hlasu, nebo trpí potížemi spojenými se štítnou žlázou. Pokud jste jedním z nich, možná vám pomůže, a to nejen od ztuhlé šíje, bolestí zad a psychických potíží, odpovědět si na několik důležitých osobních otázek.

Ztuhlá šíje souvisí především s odpovědí na otázky: Co vše chcete mít stále a tvrdo-šíjně pod kontrolou? Co ve vás způsobuje vnitřní neklid? Jste často vyčerpaní, skleslí a bez dobré nálady? Člověk, který se stále kontroluje: aby se nevyjádřil nesprávně, aby na své okolí zapůsobil, aby neprojevoval přehnané emoce, aby se nenechal unést hněvem, může mít problémy nejen s krční páteří. Ztuhlá šíje může zrcadlit vnitřní strach ze ztráty kontroly sebe sama. Člověk je neklidný – pokud sám sebe stále kontroluje, ať už vědomě či podvědomě. Vnitřní neklid z důvodu osobní strnulosti se projeví ztuhnutím šíje, případně bolestmi zad. Další aspekt, který vede ke ztuhnutí šíje je tvrdohlavost, nepřístupnost, nepružnost, umíněnost, neústupnost, netolerance, netrpělivost. To jsou však záležitosti, které si jen neradi přiznáváme, jen málokdy vnímáme, že lidé kolem nás nám svým chováním, které se nám ale nemusí líbit, často zrcadlí naše vlastní nedostatky.

Další důvody na psychické úrovni si můžete uvědomit, pokud si přiznáte, že se snažíte tvrdo-šíjně dosáhnout nějakého cíle a zapomínáte přitom na odpočinek. Uvědomujete si včas, že jedete nadoraz, a že vaše fyzické tělo, a někdy i emoční tělo, je nucené čerpat z energetických rezerv? Jak často se vám do něčeho nechce, a kolikrát za den si řeknete: MUSÍM! NEMOHU PŘESTAT! MUSÍM TO VYDRŽET! Co děláte sami pro sebe, a kdy jednáte z důvodu: MUSÍM všem dokázat, že to zvládnu? Máte silnou potřebu ukázat ostatním, co všechno zvládnete, jak jste dokonalí? Není tato potřeba skrytá v zážitcích z dětství, kdy na vás rodiče kladli příliš vysoké nároky? Nebo toužíte být za každou cenu oblíbený? Cítíte se být nepostradatelní? Není to jeden z důvodů vašeho vnitřního napětí, případně fyzického či psychického vyčerpání? Cítíte se být „uštvaní“? Nežádáte sami od sebe příliš mnoho? Potlačujete v sobě zlost, vztek, agresivitu, pokud se vám něco nedaří, pokud se nedokážete prosadit? Odmítáte vnímat vlastní pocity? Kam a proč stále spěcháte?

Pokud odpovíte ano na více než jednu otázku, bezodkladně uberte plyn, zpomalte, zaměřte se na opakované vzorce chování a ovládací životní dramata, související s tím, co máte uloženo v podvědomí. Tyto záležitosti se týkají minulosti a otázek souvisejících s „vnitřním dítětem“. Uvědomte si vlastní strnulý stav pohotovosti –  „připravenost k boji“, ke konfrontacím. Nejde přece o život. Uvolněte neprojevenou vnitřní aktivitu – odpočinkem, a přemýšlením o tom, co je vlastně důležité, a co není podstatné. Hledejte duševní klid, udělejte si čas jen a jen na sebe, nechtějte být ve všem dokonalí. Udělejte si čas ŽÍT.

Problémy s krční páteří a ztuhlou šíjí se mohou opakovat, pokud se bráníme životním lekcím, které nás mají nasměrovat k odhalení duševní „nepohyblivosti“

Souvisí s otázkou: Co si ve svém životě nechcete připustit? K jakým záležitostem, týkajících se vašich vztahů, především těch intimních, se točíte zády, a děláte, že nevidíte a neslyšíte? Ve které záležitosti vidíte jen líc a odmítáte podívat se také na rub? V jaké záležitosti stagnujete a odmítáte vidět možná řešení, která se opakovaně nabízí? Kde vynakládáte spoustu úsilí s minimálními výsledky? Máte strach z důležité životní změny? Nebráníte se novým informacím, nutným změnám, které vás mohou posunout směrem k lepším zítřkům? Pár odpovědí možná najdete v souvisejícím článku: Přesouvání v realitě nejen ve vztazích.

Důvody ztuhlé šíje: TVRDO-ŠÍJNOST

Bolesti zad většinou prozrazují životní nestabilitu

Páteř je nosnou oporou člověka, stabilita kostry vyžaduje pohyblivost, pevné kosti a neochablé svaly. Páteř představuje „pevnost“ člověka i na duševní úrovni. Pokud vás často bolí záda, pokuste se najít odpovědi v těchto a podobných otázkách:

Co nesete na bedrech a nemůžete to již unést? Kde jste zkostnatělí, v jakých názorech nejste pevní? Jaké záležitosti řešíte s křečovitou napjatostí? Pro jakou záležitost se dokážete nadchnout a vzápětí vaše nadšení ochabne, z důvodu nevíry v sebe, ze strachu z neúspěchu? V čem marně hledáte stabilitu? V jaké záležitosti nečekaně brzo ztrácíte, nebo nedokážete vyvinout dostatečnou pohyblivost? Hledáte příliš často oporu u druhých? Nedokážete sám/sama v klidu regulovat stav vnitřního, psychického napětí, potřebujete k tomu duševní útěchu od nejbližšího okolí? Netrápíte se neodbytným pocitem, že kvůli vám, kvůli vašim koníčkům a tužbám, někdo jiný tiše či hlasitě trpí? Do jaké míry dokážete tiše a beze slov odezírat co se kolem vás děje, a soustředit se také na obyčejnou lidskou blízkost, doteky a neverbální komunikaci?

S oblastí šíje souvisí nejen krční páteř, ale také hrdlo – centrum pro hlas

HLAS člověka mnohé prozradí, promlouvá-li k nám někdo například zastřeným hlasem, zřejmě má strach něco důležitého sdělit, může mít strach z přítomné osoby, z právě probíhající události, nebo z události z minulosti, která mu „uvízla v krku“, ze které se odmítá vypovídat. Prožije-li člověk velmi silné emoce, například z nečekané (ohromující) události, může dojít k chrapotu, nebo dokonce k dočasné ztrátě hlasu. Podobně jako ve vypjatých situacích „ztratíme řeč“, během šokující události „oněmíme“ překvapením, hrůzou, leknutím. Někdy může být ztráta hlasu upozorněním shůry, že máme více poslouchat své okolí, během ztráty hlasu totiž nemůžeme mluvit a nic jiného, než poslouchat nám nezbývá. Můžeme si uvědomovat, co se kolem nás i v nás vlastně děje. Příroda a nejrůznější okolnosti, které nechceme přijmout, nám říkají: snaž se pochopit, co se stalo. A PROČ se to stalo. Co „hořkého“ jsi musel, ČLOVĚČE, poslední dobou „spolknout“? Proč máš mlčet, proč jsi ztratil schopnost mluvit, v jakých oblastech na osobní úrovni nejsi schopen vyjádřit to, co skutečně cítíš? Kdo, pro tebe důležitý, tě neposlouchá a PROČ? V jaké situaci jsi měl raději mlčet a neplést se do záležitosti druhých? Z čeho máš strach – z jaké konfrontace? Kdy a jak často cítíš vinu, nebo potlačuješ hněv?

Podobné je to s hlubokým a chraplavým hlasem, s chrapotem a bolestí v krku, s častým odkašláváním během rozhovoru, se zíváním během rozhovoru. Nabízí se otázka: Čeho (koho) mám skutečně „až po krk“? Kdy mám strach mluvit, co v sobě potlačuji, včetně hněvu? Strach a hněv je kombinace, která se často projevuje na úrovni fyzického těla. Před kým se cítím být nepochopený, kdo mě odmítá? Co ve svém životě nedokážu spolknout? Polykám vlastní slova a raději mlčím? Proč se bojím mluvit, vyjádřit se? Pokud trpíte bolestmi v krku často, je dobré si na tyto otázky upřímně odpovědět. Tak se můžete sám sobě stát laskavým terapeutem, možná budete překvapeni, jak nakonec s lehkostí, pokud budete k sobě upřímní, dokážete pomoci sami sobě, bez spoléhání se na pomoc druhých.

Schopnost vyjadřovat se slovy a činy souvisí také se štítnou žlázou

Důvody ztuhlé šíje: TVRDO-ŠÍJNOSTProblémy se štítnou žlázou často souvisejí, na psychosomatické úrovni, s neschopností vyjádřit vlastní potřeby, vlastní pravdu, se strachem někomu důvěřovat, otevřít se. Souvisí s touhou ukázat, že vím a nebojím se, ale zůstávám pouze u touhy a nedovedu se projevit. Řešení se může skrývat v odpovědi na otázku: Kde je skutečná podstata mého strachu a obav?

Dalším aspektem pro vznik potíží se štítnou žlázou jsou v podvědomí uložené pocity viny, nebo pocity, že mě nikdo nechápe, že to, co si přeji, nikdy nedokážu ani vyslovit, natož uskutečnit.

To vše vede ke stavům psychického vyčerpání a duševní skleslosti. Za problémy se štítnou žlázou může být neschopnost rázně se ozvat ve vypjatých situacích. Nedůvěra v sebe vede k napětí, k neustálé připravenosti – ze strachu – se „preventivně“ bránit. Vzniká skličující pocit nepochopení či ponížení, vnitřní hněv, nedocenění sebe sama, pocit, že jsem neustále přehlížen.

Další souvislosti s problémy šíje, krční páteře a zad

Nenaplněné touhy dělat to, co by si člověk nejvíce přál – nesplněné sny. Nevyslovené vnitřní tajemství, které nejsem schopen nikomu říct – svěřit se. Pocit, že cokoliv udělám, vše je marné, myšlenky na beznaděj, vzdání se osudu, vzdání se potřebám druhých, pocity smutku doprovázené silnými emocemi. Zadržovaný pláč, strach vyplakat se, případně se vykřičet. Neschopnost vyjádřit své přání a časté podvolování se vůli druhých. Neschopnost říci svou pravdu, protože je jiná, než názor druhého, souvisí s nízkou sebedůvěrou, s neschopností být autentičtí. Popíráme sami sebe, pokud říkáme něco jiného, než skutečně cítíme, jen proto, aby nevznikla nepříjemná konfrontace. Marná touha s někým se sblížit a neschopnost překonat jeho/její uzavřenost, neschopnost vzdát se této potřeby (být někomu stále nablízku, přestože o to dotyčný nestojí). Schopnost překonat, že nás někdo konkrétní odmítá poslouchat. To vše, včetně pocitů bezmoci, vede k fyzické únavě, ke které nelze najít jinou tělesnou příčinu. To vše vede k nevyrovnanosti a k různým vztahovým disharmoniím, především pokud potřebujeme maskovat vlastní nejistotu ze sebe sama, nejistotu z druhého člověka, nebo potlačit skrývaný smutek, myšlenky týkající se starostí, o kterých se bojíme otevřeně mluvit.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Potíže s krční páteří často doprovází nepříjemné bolesti hlavy. Krk musí nést hlavu, (nejlépe zpříma), a s ní nese i starosti, obavy a myšlenky, které se nám neustále honí hlavou, a od kterých se nedokážeme odpoutat. Úleva přichází, pokud dokážeme věci řešit více srdcem – uvolněněji a laskavěji, než pouze hlavou – strnule nebo tvrdo-šíjně. První krok, k pochopení sebe sama, můžete udělat tak, že se zaměříte na způsob své chůze. Jak držíte hlavu během chůze? Držíte hlavu zpříma a díváte se kolem sebe? Nebo jdete s hlavou skloněnou, díváte se k zemi před sebe a nevnímáte okolí? Anebo se ke všemu ještě hrbíte? Nastartujte své sebevědomí tím, že během chůze budete dbát na vzpřímenou páteř. Časem se to stane vaší samozřejmostí, a uvědomíte si, že impulsy myšlenkového napětí potom volněji proudí atmosférou, a vámi zas volně proudí životní energie. (Víte, že pokud se při chůzi, hlavně v přírodě, se vzpřímenou hlavou uvolněně díváte DO DÁLKY, posilujete tak svůj zrak?)

Možná namítnete, že v tomto článku je více otázek, než odpovědí, důvod spočívá v tom, že odpovědi musí nalézt každý sám v sobě. Nicméně některé odpovědi, i na jiné vaše otázky, můžete najít ve zvýrazněných odkazech na související články (například: Příběh o zlomeném kotníku a sebelásce).

V součtu všeho výše uvedeného se jedná především o opakované vzorce chování, jednání a myšlení, které nám zabraňuje odpoutat se od nechtěného a posunout se vpřed.

Související: Objevte v sobě schopnost TVOŘITSíla vnitřního hlasu a meditace tónování

Důvody ztuhlé šíje: TVRDO-ŠÍJNOST

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.