Narodil se drak

Nad krajinou zalitou sluncem se objevil drak, v jehož očích září ohnivá síla, v jeho šupinách jsou skryté všechny barvy světla

Narodil se ze země a ze světla. Narodil se, aby se jeho světlo, jehož proud je nekonečný, rozlilo v lidských srdcích. Je to světlo hojnosti, kterou nemusíme uzavírat pod zámky. Okamžik jeho zrození je zahalen tajemstvím ranních a večerních červánků. Přišel, aby přinesl smír do lidských srdcí. Je zmocněn energií kolektivního zasvěcení. Sděluje nám, že do světa přichází cosi mimořádného: zrychlení evoluce a rozpuštění kolektivní hypnózy. Nečekej na den, kdy nebudeš vědět, zda je den u konce, nebo přichází jitro. Sleduj a následuj paprsky světla vyzařující z jeho očí, dovedou tě tam, kde v zemi proudí dračí linie, energie prastarých moudrostí.

Pohlédni do očí draka rodícího se ze sluneční záře a nečekej, až se sedm vulkánů probudí ze spánku, až voda protká pouště, až sedm řek podemele mosty a sedm větrných růžic změní krajinu země, až sedm ohňů rozsvítí noční oblohu. Pak už bude pozdě na to chtít se ptát: A co život? Pak už bude pozdě litovat kdy a proč to všechno začalo. Pak už bude pozdě uvědomit si, že život je sám o sobě zpětnou vazbou. Podivné změny počasí. Posun ročních období. Příroda se chová jinak než obvykle. Stromy a rostliny vyzařují novou energii, jejich energetická pole nás volají k naslouchání přírodním zákonům, a k odpoutání se od absurdních pravidel, kterými je zamořen svět vezdejší. Duch doby je velmi neklidný. Také lidé se chovají jinak. Mnoho lidí je obdařeno pochopením. Ale stejně tak mnoho lidí je ovlivněno „duševním onemocněním“.

Nejsou to zvířata v přírodě, nejsou to zpěvní ptáci ani létající dravci. Nejsou to tvorové žijící v mořích a oceánech. Nejsou to mravenci, motýli ani včelky. Nejsou to stromy a květiny, kdo způsobuje zkázu na zemi. Nejsou to přírodní síly, které přichází, aby zemi očistily od negativních nánosů. Jsou to pomýlení lidé, (vyhnáni ze svého vnitřního domova), a jejich zaslepené a sobecké chování, jejich negativní mysl a destruktivní činy. Přišel čas nikoli jen žádat, ale začít rozdávat květiny andělům, za jejich nesmírnou trpělivost.

Není jiné mocnosti, než je sám Duch Přírody, jenž vládne skutečnou silou, která má přinutit člověka přestat si hrát na pány světa a vesmíru. Není před ní kam utéct, není kam se schovat. Nepoučeni padáme do prázdna. Ale stále není pozdě ptát se, co se bude dál v nás i kolem nás odehrávat. V jaké podobě se námi vystřelené bumerangy budou vracet zpět k našim nohám. Objevme v našich srdcích odvahu, mírnost a moudrost draka, jedině ta má sílu zdolat sedmihlavou saň. Můžeme poslouchat ozvěny vlastních slov a činů. Můžeme se zastydět, zamyslet a obrátit se na ústup, od boje, který vedeme proti přírodě. A tím také proti sobě.

Sedmihlavá saň, jejíž dech je ohnivý a jedovatý, připomíná, aby si člověk uvědomil sedm mocných destruktivních sil: malomyslnost, pýcha, hamižnost, závist, hněv, nestřídmost, touha po moci. A také nelítostná krutost, s jakou dokáže vztáhnout svou ruku člověk na člověka. Nabádá nás abychom nezapomínali na protipól, na sedm mocností (lidských ctností): pokora, štědrost, přejícnost, mírumilovnost, střídmost, odvaha a činorodost. Nebo víra, naděje a láska, provázená vděčností, velkorysostí, spravedlností, mírností a statečností.

Jsou to mocné energie, které pozorujeme v zrcadle, ale příliš často toto zrcadlo zakrýváme cárem černé, zmuchlané látky, utkané z vláken vnucených dogmat. Zároveň tak zakrýváme mocnou tvořivou sílu, je to kouzelná koruna na hlavě draka, složená ze sedmi světel sedmi zářivých hvězd. Sedmička je symbolem všech tajemství, iniciačních procesů a zasvěcení, představuje sedm božských paprsků, klíč k pochopení věcí a jevů mimo tento svět. Sedmé nebe je nekonečné kosmické moře, odkud vyvěrá světlo prvního dne stvoření. 

Sejmi ze zrcadla pravdy závoj neporozumění a posbírej střepy. Znovu je poskládej a zahleď se do nedozírné dálky, v které není nic pojmenováno. Dovol si být nepřítomný a nech promluvit kouzlo nevědomí. Mlč o své pravdě. Počítej do devíti a oddej se mlčení. Protože ve slovech je mnoho sebeklamu. A mnoho spekulací, senzací a falešného okouzlení. Nech být a neklaď odpor. Tak získáš svobodu.

Zapal sedm svíček v sedmi barvách duhy. Vnímej světlo, které se láme na nespočet tvořivých paprsků. Na chvilku odlož primát rozumu, rozjímej a žádej světlo, aby povzneslo tvé stíny. Žádej svého vnitřního draka o lásku, moudrost a bezelstnost. Následuj vášnivou touhu – vrátit se domů, do vnitřní zahrady, kde je zelená oáza a studánka s živou vodou, kde se světlo srdce odráží v kapkách rosy láskyplných emocí. Na tuto cestu nepotřebuješ sedmimílové boty. Stačí ponořit se do nitra, kde vítr vnitřního slunce čeří vlnky soucitu a porozumění.

Související články: Fenomén tvůrčí dračí energie aneb proč v sobě nesmíme zabít Draka, 2024 – rok štěstí, štědrosti, nečekaných překvapení i extrémů, rok dřevěného DrakaČlověk je kvantový generátor myšlenek a emocí

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?