Hexagram – symbol Slunce

meditation-697879_1280Hexagram je jedním z magických symbolů, které můžeme odvodit z energetických projevů přírody. Hexagram je z esoterického pohledu spojován se Sluncem a s planetou Merkurem (stejně jako Venuši bychom jej mohli pozorovat za úsvitu nebo při soumraku, ale vzhledem k tomu, že Merkur je nejblíže ke Slunci, není pouhým okem dobře viditelný). Nicméně putuje po obloze podobně jako Venuše. Merkurův astronomický pohyb po obloze vytváří uvnitř zvěrokruhu hexagram. Šalamounovu hvězdu tvořenou dvěma vzájemně se prolínajícími trojúhelníky.

Šalamoun znamená: ,,Sluneční muž“. Merkur opisuje na obloze během své pouti vesmírem tuto šesticípou hvězdu, naznačuje tak spříznění s galaktickým a dále centrálním Vědomím vesmíru.

Magický šestiúhelník

Propojíme-li šest vrcholů hexagramu (symbolu Slunce) po jeho obvodu, vznikne magický šestiúhelník. Šestiúhelník, svou geometrickou dokonalostí, se přímo magicky zviditelňuje v trojrozměrném prostoru, ve viditelném hmotném světě. Šestiúhelník najdeme v dokonalosti přírody, tento geometrický obrazec představuje základ hmoty. Vnitřní struktura diamantu je tvořena na principu šestiúhelníku. Pokožka lidského těla se skládá z plochých šestihranných útvarů. Lidské buňky obsahují šestiboké otvory, které fungují jako mezibuněčné záklopky.

bees-352206_1280

Veškerá moudrost pochází z pozorování přírody. Příroda je živoucím archívem božské geometrie. Například voskové voštiny v medových plástvích jsou přírodním šestiúhelníkovým útvarem, který znázorňuje princip vyplňování prostoru na základě fraktálnosti. V zemské atmosféře mají své důležité postavení jakési šestiboké destičky, na nichž se lámou světelné paprsky. Podobné útvary se nacházejí na povrchu Slunce. Sněhová vločka vzniká na základě šestiúhelníku, detailní záběr sněhové vločky je více než fascinující v jejím libozvučném tvaru.

S tím vším souvisí, že hmota v prostoru, neboli časoprostor v celé své nekonečnosti, je uspořádán fraktálně. PROSTOR = DATABÁZE INFORMACÍ. Od mnohosti tvarů Země až po galaxie. Fraktálně jsou v morfických polích uspořádány také veškeré informace o historii vzniku života, o vývoji civilizací na planetě Zemi, o životě každé duše, která kdy pobývala ve hmotě, v těle člověka. Každý bod časoprostoru, každá událost je navždy zaznamenána ve fraktálním uspořádání vesmíru, který je v součtu všech informací v PROSTORU uložených také holografický.

Šestistěn je podle Platóna symbolem elementu země. Podobně jako krychle představuje materiální svět. Krychle je prostorový útvar a šestiúhelník je její dvourozměrná podoba. Symboliku krychle můžeme najít v architektuře a božské geometrii starověkých katedrál. Též svatyně svatých v Šalamounově chrámu měla tvar krychle. Šestiúhelník koresponduje s číslem šest. Šestka je číslem knihy Genesis. Šestého dne byl stvořen člověk. Symbolem šestky je lidské srdce a sebeuvědomění, také sexualita. Číslo šest rezonuje s omamnou vůní kadidla a magickou barvou indigo. Šestistěn symbolizuje prazáklad hmoty. Základním prvkem důležitým k životu je uhlík. Molekuly uhlíku jsou tvořeny šesti atomy, vytvářejí prostorový útvar podobný útvaru, jenž tvoří medový plást – tedy šestiúhelník. Šalamounova hvězda – HEXAGRAM – je symbolem makrokosmu, universálního Vědomí vesmíru.

Hexagram je esoterickým symbolem probuzené hadí síly

grid-965415_1280Je symbolem prvotní materie, mužské a ženské energie. Tvoří jej dva vzájemně se prolínající rovnoramenné trojúhelníky. Trojúhelník s vrcholem směřujícím nahoru představuje ohňový mužský princip. Trojúhelník s vrcholem směřujícím dolů představuje vodní ženský princip. S tím souvisí jedinečnost čísla šest, které je také číslem sexu a životní energie. Hledání kamene mudrců, přeměna neušlechtilého kamene ve zlato, symbolizuje otevření hadí síly. Pokud se černý kámen (bohyně Měsíce) aktivuje světlem (bůh Slunce) dojde k přeměně ve zlato. Dojde ke křestu ohněm, k probuzení životní síly (symbolické zrození Slunce z temnoty).

Talisman v podobě hexagramu ochraňuje před negativními vnějšími vlivy, podporuje moudrost, intuici a bystrý úsudek. Přináší důvěru v sebe, klid a soustředění na přítomný okamžik. Posiluje životní energii, napomáhá spirituálnímu a duchovnímu rozvoji.

Křest ohněm, krví a vodou nelze brát doslova

Oheň zde poukazuje na aktivní mužskou energii, voda představuje aktivní ženskou energii, a krev symbolizuje probuzenou hadí sílu, spící v první čakře, jíž je připisována červená barva. Při rituálech používáme svíčky, ty představují páteř člověka, hořící plamínek svíce symbolizuje zažehnutí vnitřního ohně. V alchymii, magii, legendách ale i v pohádkách je skryto mnoho jinotajů. Pokud bychom dokázali správně číst mezi řádky, transformace vědomí by probíhala účelněji, rychleji a na vyšší (energetické) úrovni.

Šesticípá hvězda v souvislosti s čakrami a duševním vývojem

Energetické vibrace lidského těla – na úrovni čaker – souvisí s úrovní duševní vyspělosti, s úrovní vnímání světa hlasem srdce. A podle této vyspělosti vyjadřujeme své dočasné bytí ve světě hmoty.

V lidském těle pracuje sedm energetických center. Spodní tři čakry (pod bránicí) vytvářejí energetický trojúhelník v souvislosti s čakrou kořenovou, sakrální a čakrou solar plexu. Čtvrtá čakra srdeční je duchovní spojnicí, vyvažujícím těžištěm mezi tělem a duchem, je středobodem harmonie. Horní tři čakry (nad bránicí), krční čakra, třetí oko, korunní čakra, vytvářejí vyšší trojúhelník.

Pokud se člověk povznese ve svém duchovním vývoji, kdy dojde k plnému uvědomění si vyššího Já, nižší a vyšší trojúhelníky se vzájemně propojí a vytvoří šesticípou hvězdu. V samém středu hvězdy, kde se nachází centrum vnímání a šíření Lásky, které úzce souvisí s léčivou energií odpuštění, se lidská bytost ocitá jedině v plném napojení na energii srdeční čakry.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Související článek: Magická geometrie vesmíru

Hexagram - symbol Slunce

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.