Hieroglyf – Nilský kříž – tvarový zářič

ank-1215064_1920Magický kříž Ankh, zvaný Klíč Nilu je symbolem egyptského orákula. Vyjadřuje existenci prasíly, věčného života a nesmrtelnosti, je klíčem k tajemství podsvětí, k nalezení všeho trvalého a hodnotného. Celkově tvar nilského kříže představuje člověka, kdy horní slza symbolizuje hlavu, svislé rameno kříže páteř a horizontální ramena kříže rozpažené ruce. Dále je horní slza znamením budoucnosti a také Slunce, ramena představují přítomnost a pohled na zemský horizont. Ankh symbolizuje Slunce vycházející nad křížem hmoty. Dolní část kříže značí minulost a propojuje nebe se Zemí. V jeho symbolice lze spatřit též princip nesmrtelnosti (energie hadí síly), podstatu pohlavního aktu, spojení mužského a ženského energetického potenciálu, regeneraci a znovuzrození. Zápis znaku Ankh v podobě hieroglyfu znamenal „život“.

Ankh držíme v aktivní ruce za horní slzu tak, aby dlouhé rameno kříže směřovalo vždy k zemi

egypt-484691_1280Nikdy jej nenosíme na řetízku na krku, nepřikládáme k hlavě a nenosíme v blízkosti srdce. Jeho energie je velmi silná, při správném používání působí jako ochranný zářič. Krátkodobě jej můžeme nosit v kapse na straně aktivní ruky – té, kterou píšeme. Nikdy dlouhým ramenem kříže nemíříme na jinou osobu! Kříž nenecháváme ležet na pracovním stole nebo nočním stolku tak, aby dlouhé rameno směřovalo proti nám. Horní slza energii přijímá a dlouhé rameno ji vysílá. Ať už energii vesmírnou, během meditace, nebo energii myšlenek produkovaných vědomím osoby, která nilský kříž používá. Slza a horizontální ramena disponují energií kladnou, dlouhé rameno energií zápornou. Je nutné vědět, jak s těmito skrytými silami pracovat, aby jejich vyzařování bylo za každých okolností harmonické.

Čím větší talisman v podobě nilského kříže používáme, tím silnější je energie, kterou vysílá do svého okolí

Pokud Nilský kříž správně používáme, dodá nám životní sílu a energii, a ochrání nás před negativními vlivy. Není výjimkou, že tento hieroglyf vidíme vytetovaný v podobě kérky přímo na kůži nějakého člověka. Nezbývá než doufat, že dotyčný přesně ví, co dělá. Uvědomme si, že energie symbolů vytetovaných na kůži nějaké osoby se přenáší do okolí, na další osoby, se kterými je dotyčný v častém kontaktu. Někdy můžeme pod vlivem vyzařování magických symbolů celou noc spát, pokud je má náš partner vytetované na těle! Většina lidí význam magických symbolů bere na lehkou váhu, v horším případě si jejich pravou podstatu téměř vůbec neuvědomuje.

Nilský kříž používáme během meditace k načerpání energie

137317f096_90971121_o2Dále k léčení, k odebrání negativní energie usazené jak v těle fyzickém, tak astrálním, tak dojde k pročištění aury. Po použití kříž očistíme trochou soli nebo pod proudem tekoucí vody. Odkládáme jej na chráněné místo ve svislé poloze, například jej pověsíme na zeď, aby dlouhé rameno směřovalo k zemi. Dbáme na to, aby se našeho amuletu nedotýkala jiná osoba, a nepřenášela tak do něj vlastní energetické vibrace. Stejné vyzařování bude mít pouhý obrázek nebo fotografie tohoto magického, hermetického klíče, stejně tak například pentagramu.

egypt-1197824_1920        egypt-1197817_1920


Nilský a keltský kříž v souvislosti s Atlantidou

cross-498618_1920V knize „Atlantida od A do Z“ je uvedeno: „Plán města pořízený podle Platónova popisu má při pohledu shora tvar tzv. atlantského kříže, tvořeného koncentrickými kruhy pevniny, které protínají kanály. Svislé břemeno tohoto kříže zřetelně tvoří široký kanál, který vedl z Atlantidy do moře. Tento kříž byl nalezen v prehistorických megalitických kamenných kruzích i na vztyčených kamenech a oltářích po celé Evropě. Říká se, že vyrývání tohoto symbolu bylo způsobem, jak udržet naživu legendu o Atlantidě a o minulosti lidstva. Navíc tento případ není jediným, kde vidíme kruhy ve vzoru kříže. Velmi podobný, ne-li identický tvar má egyptský ankh, a také mnohé keltské kříže vykazují nápadnou podobnost s tímto symbolem. Kromě toho se atlantský kříž spojuje s Rajskou zahradou. Podle některých názorů představuje v tomto případě kříž v kruzích čtyři řeky tekoucí do Edenu ze čtyř hlavních světových stran. To je případné, protože popis města je sám o sobě vylíčením fantazie. Je tedy tohle původním významem kříže odkazujícího k našim počátkům v dávné historii? Pochází z místa, kde se člověk poprvé zbavil okovů barbarství a stal se skutečně civilizovaným? Odkazuje na první město, první zemi, kde se nám dařilo a kde jsme žili jako v ráji? Určitě je to lákavá myšlenka.“ (Citace od autorů: Simon Cox a Mark Foster)


Víte, že: čtyři písmena na Šalamounově pečeti skrývají jména čtyř řek zahrady Eden? Jedná se o řeky Píson, Gihon, Hiddekel, Eufrates.

Vesmírný internet – 3D realita

Hieroglyf - Nilský kříž - tvarový zářič

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.