Hieroglyf – Nilský kříž – tvarový zářič

Magický kříž Ankh, zvaný Klíč Nilu je solárním symbolem egyptského orákula. Vyjadřuje existenci prasíly, věčného života a nesmrtelnosti. Spojuje nebe se zemí a je klíčem k tajemství nevědomí. Ankh symbolizuje Slunce vycházející nad křížem hmoty. Podíváme-li se na tento symbol, podstatné informace zachytíme už z jeho tvaru. Tvar Nilského kříže představuje také člověka, kdy horní slza symbolizuje hlavu, svislé rameno kříže páteř a horizontální ramena kříže rozpažené ruce. V jeho symbolice lze spatřit též princip regenerace a znovuzrození, transformace a nesmrtelnosti (životní energie, hadí síla). Podstatu a spojení protikladů – aktivního mužského (dolní část kříže) a pasivního ženského (horní část kříže) energetického potenciálu.

Zápis znaku ankh v podobě hieroglyfu znamená život pozemský i věčný – universální Život, skrytý ve všem stvořeném. V dávných časech zdobil magické hole egyptských kněží.
  • Horní slza odkazuje k budoucnosti. Symbolizuje Slunce na horizontu, koloběh života, nové počátky.
  • Ramena kříže představují přítomnost. Tvořivou sílu myšlenky a magického pohledu zaměřeného na zemský horizont. Vědomé zření, umění vnímat, cítit a vidět to, co má trvalou a vzácnou hodnotu.
  • Dolní část kříže značí minulost. Představuje vzpomínky duše zapsané v paměti hvězdné oblohy.
  • Střed kříže představuje vertikálu a horizontálu v harmonii, je bodem setkání ženského a mužského principu. Dále se zde obrazně setkává tep lidského srdce a pulsující energie Slunce.

Pokud neumíme s energií tohoto magického klíče pracovat, (jedná se o působení magických energií „shora dolů“ nebo „zdola nahoru“), nenosíme jej na řetízku na krku, nepřikládáme k hlavě a nenosíme v blízkosti srdce. Pokud zrovna neprovádíme žádný rituální, očistný nebo meditační úkon, klíč ankh držíme v aktivní ruce za horní slzu tak, aby dlouhé rameno kříže směřovalo vždy k zemi. Jeho energie je velmi silná, ovlivňuje změněné stavy vědomí, změny ve vnímání času, prohlubuje vnímání přírodních zákonů. Při správném používání působí jako ochranný zářič. Změněné stavy vědomí umožňují poznat (posvátné) reality nepřístupné našim základním smyslům, nepřístupné tomu, jak máme vnímání pomocí smyslů běžně nastavené. Krátkodobě jej můžeme nosit v kapse na straně aktivní ruky – té, kterou píšeme. Nikdy dlouhou spodní částí kříže nemíříme na jinou osobu. Člověk na člověka neboli na cizí vůli působí magií své vůle, ať už nevědomky, náhodně nebo vědomě zvoleným postupem, například cílenou manipulací. Klíč ankh má schopnost vstřebat působení záporných energií a odvádět je například mimo osobní energetickou zónu.

Nilský kříž nenecháváme ležet na pracovním stole nebo nočním stolku tak, aby jeho spodní část směřovala proti nám. Horní slza neboli „magická smyčka s kouzelnou mocí“ energii přijímá a spodní část ji vysílá nebo odvádí. Jedná se o prostorovou energii jednotného pole vesmírného Vědomí, na kterou se napojíme například během meditace. Nebo o energii myšlenek produkovaných vědomím osoby, která Nilský kříž používá. Je nutné vědět, jak s energiemi proudícími hmotným a astrálním světem pracovat, aby jejich vyzařování, přijímání nebo odvádění bylo za každých okolností rovnovážné a harmonické. V takovém případě je možné tento symbol užívat například v podobě znaku zobrazeném na magickém prstenu.

Energie magických symbolů se může vyprázdnit nesprávným používáním. Původní obraz nebo význačný rys určitého orákula se tak stane jen vyprázdněnou formou. Ztratí-li symbol svůj původní vhled nebo iniciaci, poté může být tentýž symbol naplněn libovolnou energií, která nepomáhá, ale naopak způsobuje těžkosti. Symboly, v nichž je skryto mystické vědění, ovlivňují magicky orientované myšlení, konání a potažmo i styl života.

Inspirace pro seberozvoj – elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Nilský kříž, pokud je používán vědomě, dodá životní sílu, podpoří vůli a rozhodnost, ochrání před negativními vlivy, zharmonizuje vztahy mezi lidmi. Nilský kříž používáme během meditace k načerpání energie, k pohroužení do nitra, k prohloubení intuice. Dále k léčení, k odebrání negativní energie usazené jak v těle fyzickém, tak astrálním, k pročištění aury. Očistný proces, (soustředěný například na prolomení nebo uvolnění bloků z minulosti, nebo k aktivaci existenční samostatnosti a stability), aktivujeme silou vůle, myšlenky a vědomého záměru. Po použití kříž očistíme trochou soli nebo pod proudem tekoucí vody. Odkládáme jej na chráněné místo ve svislé poloze, například jej pověsíme na zeď, aby dlouhé rameno směřovalo k zemi. Dbáme na to, aby se jej nedotýkala jiná osoba, a nepřenášela tak do něj vlastní energetické vibrace, myšlenky, záměry. Podobné vyzařování bude mít obrázek nebo fotografie tohoto hermetického klíče. Podobně jako je tomu u pentagramu, hexagramu a dalších symbolů s magickou energií nesoucí v sobě otisk transformace vědomí, otisk energií zapsaných v časoprostorových liniích spadajících do hluboké minulosti lidského rodu.

Související články: Mystický symbol pouště, písčité pláže a cesta věčného poutníka k tajemnému horizontu, Božská geometrie, Universum a posvátné místo v lidském srdci

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

                Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?