Imbolc – svátek světla a svící

Imbolc – svátek světla a ohně, naděje, očištění a nových začátků oslavujeme s blížícím se koncem zimy, obvykle druhého února. Křesťané převzali tento svátek, který známe dnes pod názvem: Hromnice. Zima je pomalu na ústupu, a odkládá masku v podobě moudré stařeny, přichází krásná panenská bohyně Brigid, aby napomohla tmě a temnotě ke světlu. Imbolc je svátkem světel uprostřed času mezi zimním slunovratem a jarní rovnodenností. Světlo svící symbolizuje teplo a světlo vracejícího se Slunce. Ohně se toho dne uhasínají a opět slavnostně, obřadně zapalují, tím se posvětí nové začátky. Na hromnice se odstraňuje vánoční výzdoba. Je to svátek zemědělství, mléka, ovcí a rodících se jehňat.

Imbolc - svátek světla a svící

Tradiční oslavy  pohanského svátku Imbolc začínají se západem Slunce posledního ledna, končí se západem Slunce druhého února

  • Tradiční průvod koledníků se v předvečer svátku ohně, v čele s pluhem ozdobeným barevnými pentlemi (bílá, stříbrná, žlutá), vydává dům od domu.
  • Nosí se slaměné panenky, symbolické nevěsty Slunce v podobě panenské bohyně, oblečené v bílých šatech.
  • Děti v maskách si vykoledují nějaký ten dárek.
  • V kovárnách se žehná posvátnému ohni.
  • Na polích se rozhazují kousky jídla – obětiny pro přírodní duchy.
  • Potom následuje tanec a hostina, na které nesmějí chybět speciální koláče, domácí chléb a keltská medovina.
  • Věští se z vodní hladiny, lesklých předmětů, barevných kamínků.
  • Zapalují se bílé svíce požehnané svěcenou vodou, nebo pramenitou vodou z lesní studánky.
  • Provádí se očištění těla a mysli: ponořením se do svého nitra, bylinkovými koupelemi, zpěvem a tancem.
  • Provádí se očištění prostoru domova: vykuřováním kadidlem, zapalováním svící a vonných tyčinek.

Zapalujeme lichý počet svíček. Svícen používáme se třemi, sedmi nebo devíti rameny. Sedmiramenný svícen představuje sedm světel čili sedm hvězd zvěrokruhu, sedm základních ,,plamenných“ center v lidském těle (čakry).

Uctívané rostliny jsou především první jarní květiny a zelené listy, sněženky, bledule, fialky, podběl, vřes, andělika, bazalka, vlaštovičník, myrha, jeřáb. Lidé v dávných, pohanských dobách věří, že bílý vřes přináší štěstí a ochraňuje člověka před energií temných sil, pokud jej nosíme stále u sebe v plátěném váčku.

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Velkým tématem tohoto svátku jsou svíce – hromničky

Ženy je po celou zimu vyrábějí a na Hromnice je nechávají posvětit. Hromničky se zasvěcují pohanské patronce druidů Brigidě. Po celý rok potom chrání před bouří, bleskem, vichřicemi a jinými rozmary počasí. Staví se do oken spolu s čerstvým chlebem, nebo se svíčka staví přímo na sváteční pecen chleba.

Svíce představuje světlo Slunce, světlo Ducha, pozitivní kosmickou energii. Světlo je nejčistším vyjádřením života, radosti a lásky. Hořící svíce je symbolem magického a harmonického prostoupení ducha a hmoty. Trpělivým soustředěním se na plamínek svíčky snáze dokážeme koncentrovat svou mysl a napojit se tak na vesmírnou energii. Plamen světla svíce probudí oči duše, potom se napojíme na světlo spirituální.

Imbolc - svátek světla a svící

Irská, keltská bohyně Brigid

Brigid znamená ,,Vznešená“. Irská bohyně Brigid se uctívá jako panenská nevěsta, čekající na vracejícího se boha Slunce. Podle legendy povstává z temnoty, nahá tančí ve vlnách moře, kolem jejích boků se ovíjí had, z jejich spojení vzniká svět. Na jaře ohnivý had vylézá z podzemí a způsobuje oblevu. Nastává čas očisty těla i duše. Brigid nosí na svém srdci křišťál, na znamení vnitřní očisty. Konají se ženské rituály na oslavu bohyně přírody, plodnosti a životadárného Slunce. Její posvátnou rostlinou je podběl, který se v jarním čase, v době oblevy, počíná skromně vyhřívat na slunci. Na počest bohyně se na konci léta pletou slaměné kříže, pro zimní ochranu a bezpečí všech bytostí a domovů, během roku ochraňují stavení, chlévy a úrodu.

Květomluva podle pohanských tradic

Bohyně Brigid je ochránkyní básníků, bardů a druidů, kovářů a uměleckých řemesel

Je léčitelkou, obdarovává léčivou mocí nejeden vodní prameny a všechna vodní mystéria. Brigid pomáhá ženám v těhotenství a při porodech. Dříve se keltským opevněným sídlům nebo pevnostem říkalo Briga. Pohanské svátky představují životní principy. Pozorováním přírody docházíme k poznání, že to, co se odehrává v přírodě, odehrává se pravidelně i v nás. Alchymistická transmutace světla – kvalitativní proměna hmoty bývá ve spisech dávných alchymistů označována jako ,,svatba“. Proces posvátné mentální alchymie probíhá především v mágově mysli.

Související článek: Magie svíček – spirituální světlo

Imbolc - svátek světla a svící

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.