Kometa Neowise – přináší poselství o proměnách lidského vnímání?

V čase, kdy se kometa Neowise přiblížila do zorného úhlu Země, kdy jsme o jejím putování k Zemi neměli téměř žádné povědomí, nás její energie již v zimních a jarních měsících ovlivňovala způsobem, kdy jsme mohli upadat do energetického útlumu. Mohli jsme pociťovat zvýšenou únavu, větší potřebu spánku, nechuť cokoliv dělat nebo začínat něco nového, mohli jsme prožívat ztrátu inspirace. V některých případech mohlo docházet až k „tvůrčímu vyhoření“. Jak se bude kometa vzdalovat z energetické zóny Země a vliv její (nadčasové) energie slábnout vrátí se nám vnitřní síla a tvůrčí aktivita. Mohli bychom říci, že nás její přítomnost nepozorovaně přivedla k potřebnému klidu a odpočinku a zároveň nás nabíjela a osvěžila novou energií, kterou budeme moci postupně využít, pokud si poradíme s její očistnou silou.

Kometa Neowise – přináší poselství o proměnách lidského vnímání?

Aura komety Neowise, s účinkem na širokou oblast lidského počínání, nás bude ještě dlouho ovlivňovat, její energetická síla, která přesahuje rozměry lidského vnímání, nás vybudí k Nové Aktivitě

Energie zářivé komety Neowise bude mít dlouhodobější vliv také na zemskou noosféru. Usnadní nám, lidem, zbavení noosféry od tíživých usazenin, od všeho nepotřebného, podpoří rozpuštění zastaralých paradigmat. Její energie ovlivní dění na Zemi nejen po zbytek roku, ale promítne se i do jednadvacátého roku nového milénia.

Uvědomme si, že šance pozorovat kometu pouhým okem se nám nenabízí často, naposledy se podobné nebeské představení odehrálo v roce 1997 – 1998 (viz významné události tohoto roku). Komety, které jsou součástí sluneční soustavy, určitým způsobem svým putováním narušují zaběhnutý řád kosmických těles planetárního systému. Některé vlasatice, které periodicky přicházejí z velkých dálek, předznamenávají velké změny. Přináší s sebou energie ze vzdálených míst, kterými na své cestě putují a jako nebeští poutníci zvěstují převratné události. Včetně „splácení úroků“ vyplývajících z temných, nekalých, ale i nerozumných činností jednotlivce i civilizace jako celku.

Energii komety Neowise, kterou jsem si sama pro sebe pojmenovala „Sophia“, přiblížím v bodech tak, jak se mi ji podařilo vnímat a intuitivně načíst. (Sophia znamená řecky moudrost.)

  • Název komety Neowise souvisí s družicí, která kometu objevila, tento název je tedy shodný s názvem družice Neowise. Nabízí se vnímat tento název jako „Nová Vize“ nebo „Nová Moudrost“. Moudrost usilující o syntézu vědy, umění, psychologie, mystických, metafyzických a duchovních znalostí. Moudrost nespočívá jenom ve schopnosti moudrým být, ale také v umění tvořit moudrost – skrze poznání harmonizovat svět.
  • Kometa Neowise mi nepřipadá nikterak záhadná, spíše působí vznešeně. Její pohled není odmítavý, zato je přísný a výhružný, a přitom tak klidný a vstřícný, až se vám po tomto uvědomění podlomí kolena. Její energie nevzbuzuje strach a obavy. Spíše vyzařuje naději. Její dvojitý závoj, planoucí ve svitu Slunce, působí hladivě, laskavě, ale zároveň i káravě a přísně, což jistě souvisí s polaritou, dualitou, s významem čísla 2, s podvojným vnímáním a podobně. Neowise nám říká, že pokud máme ve vínku svých vlastností vznešenost, na svět se díváme očima vznešenosti, nedíváme se my, ale VZNEŠENOST sama. A s nadhledem nám pokládá otázku: „Jak často promlouváme k hvězdnatému nebi?“
  • Začátkem července kometa Neowise prolétla blízko Slunce. Její elipsovitá oběžná dráha kolem Slunce je přibližně 6800 let. Na své cestě vesmírem se od Slunce postupně zase vzdálí na více než sto miliard kilometrů, než se za nějakých 6800 let opět vrátí. Přestože se v této tisícileté periodě přiblížila ke Slunci a Zemi zřejmě vícekrát, přesto tato kometa působí svěže a „mladistvě“.

Kometa Neowise – přináší poselství o proměnách lidského vnímání?

  • Blízkost komety Neowise, kdy je lidskému oku na dohled její podmanivá silueta, působí hluboko do lidského nitra, její energie se dotýká lidských duší, které mohou zatoužit sdílet putování kosmickými dálavami s tajemnou vlasaticí. Kometa, které věnujeme mimořádnou pozornost, odhalí vše, co nebylo dříve vidět, podpoří intuitivní vnímání.
  • Energetické vyzařování komety Neowise se propojilo s energií Země díky dohledové blízkosti, podobně jako se propojuje vyzařování aury lidí, kteří se setkávají a navzájem se ovlivňují. Její bezprostřední dotek bude mít vliv nejen na mentální jádro člověka, ovlivní také mentální atmosféru planety Země, a také mentální atmosféru ostatních planet sluneční soustavy. Ovlivní osobní a kolektivní hodnoty, iracionalitu a intuici, podpoří fraktální vnímání a fraktální mysl, ovlivní nové vnímání času, přinese nové vzplanutí „renesance alchymie“, nejednomu z nás přinese nebývalé vybuzení k různorodé aktivitě, podpoří nás k návratu ke skutečným (nehraným, neúčelovým) prožitkům.
  • Kometa Neowise byla v uplynulých dnech (po červencovém úplňku) dobře pozorovatelná, svůj podíl na tom měl ubývající a dorůstající Měsíc, který ji svým světlem nezastiňoval. Kometa nyní ztrácí jas vlivem síly světla nové plnosti dorůstajícího Měsíce (úplněk ve Vodnáři 3.8.). Mějme nyní každý den na paměti, že její energie se zřejmě propojí s energií temné Luny, která nás bude ovlivňovat od poloviny srpna do začátku září.
  • Viditelnost komety Neowise byla patrná především na severní polokouli. Zrakem jsme ji mohli sledovat na severozápadě, nízko nad obzorem. Sever, který souvisí se zemským živlem, máme spojený s chladem, severním větrem, mrazem a ledovými krůpějemi. Pohyb komety a její vyzářené teplo, které procházelo noosférou přináší tání vnitřních „ledových usazenin“, přináší podněty k potřebným změnám. Bude důležité zaměřit se na vše negativní, co nás ovlivňuje, na jízlivost, na nepřátelské projevy ironie, neboť například zlé úmysly nebude jednoduché skrývat. Jsme nabádáni orientovat se na odhalení a zbavení se příčin různých nervozit a depresí, zlozvyků, různých osobních „neřestí“, nadbytečných negativních emocí, strachu a žárlivosti. Zkoumáme-li následek (čehokoliv), je dobré prozkoumat také příčinu. Soustředíme se na důležitá věcná rozhodnutí, střízlivé uvažování. Západ je spojován s chladem a vlhkostí, není tedy divu, že letošní léto je chladné a bohaté na déšť, neobvykle časté jsou také letní mlhy. Západ je symbolem plodnosti a (realizace) novostí všeho druhu. Západ souvisí s živlem vody, vlhkost a déšť znamená osvěžení. Takže zde máme dvojitou výzvu k soustředění se na léčení, na obnovu vitality, na plodnost a tvořivost, ukončujeme, rekapitulujeme, vzdáváme se zlozvyků, nemocí, únavy. Velmi důležité je také poznávat, vnímat a podporovat princip ženské energie a s ní související „srdeční tep vesmíru“.

Kometa Neowise – přináší poselství o proměnách lidského vnímání?

  • Kometa Neowise byla nejlépe viditelná kolem jedenácté večerní hodiny do jedné hodiny ráno. Číslo 11 souvisí mimo jiné s citlivostí, s vyjadřováním hlubších citů, s nejistotou a přecitlivělostí. Skládá se ze dvou jedniček, kdy jednička je sama o sobě zdrojem aktuální síly, znamená nové příležitosti, objevení tvůrčí energie v lidském nitru. Číslo 11 nás mimo další souvislosti s mystikou, metafyzikou a tajemnem, odkazuje také k méně známé jedenácté čakře. Připomíná nám, že dokonalosti dosáhneme spojením základních sedmi čaker se zbývajícími čakrami, energetickými body kosmických rozměrů – pokud vezmeme na vědomí, že celkový počet základních energetických center je dvanáct. (Devátou čakru aktivuje vědomí planety Země. Desátou čakru aktivuje vědomí Měsíce. Jedenáctou čakru aktivuje vědomí Slunce. Dvanáctou čakru aktivuje galaktické vědomí. Dvanáctka je po mysteriózní jedenáctce dokonalé mystické číslo.) Číslo jedenáct je liché číslo, které může přinést nepříjemnosti, odkazuje nás k řešení problémů, které jsou dlouhodobě ponechány ladem, k disciplíně, pečlivosti, hloubavosti a cílevědomosti. Číslo jedenáct, pokud vezmeme v úvahu tarotovou kartu Spravedlnost, nám zvěstuje zvýšený zájem o justici, různé úřady a instituce, zvěstuje nám zvýšenou pozornost k falši, manipulaci, zlomyslnosti, nečestnosti, nadřazenosti, zaujatosti, zneužívání moci a podobně. Odkazuje nás k odvaze, k pravdě a objektivitě, rovnováze a vyváženosti. A nemůžeme přehlédnout ani to, že číslo jedenáct souvisí s lidskou spiritualitou a se znamením Vodnáře, které je jedenáctým (předposledním) znamením zvěrokruhu. Zde máme jasný odkaz na všechny aspekty související s nadcházejícím věkem Vodnáře.
  • Na obloze jsme kometu Neowise mohli hledat pod „souhvězdím“ Velký vůz. Jedná se o sedm nejjasnějších hvězd (sedm mudrců), nazývaných Velký vůz, v souhvězdí Velké medvědice. Toto významné souhvězdí obdivoval již Homér nebo Shakespeare. Velký vůz slouží, kromě Polárky, jako výchozí bod k orientaci na hvězdné obloze. Nepřímo nás odkazuje k prostudování významu tarotové karty Vůz. Nabádá nás také k racionální i neracionální (intuitivní) orientaci v informacích. Především v informacích na internetu. Je to vlastně poprvé, kdy můžeme blízkost komety v energetické zóně Země online sledovat prostřednictvím různých medií na internetu. Informace nás formují, internet představuje především interpretované informace-, na tento fakt nesmíme zapomínat. Další odkaz se skrývá ve skutečnosti, že souhvězdí Velké medvědice leží poměrně daleko od pásu Mléčné dráhy, je domovem pro mnoho galaxií a také pro mnoho planet, které nazýváme exoplanetami. Zde se nabízí realizace novostí souvisejících s věkem Vodnáře a s informacemi, které nás připravují na realizaci vizí souvisejících s tématy „galaktického člověka“. Dále není bez zajímavosti, že v českém překladu Bible je toto souhvězdí uváděno jako LEV-, zde se nabízí nepřímý odkaz na energetické otevírání Lví Brány, které je charakteristické právě pro toto roční období.

Zobrazit eKnihy a tištěné knihy Psychologie chaosu

Střed světa je vždy tam, kde právě jsme, a to nejen v bdělém stavu, ale také v okamžicích spánkového snění. Být znamená uvádět vesmír do pohybu. Často zvedáme hlavu k obloze a možná nás ani nenapadne, že obraz nebe je vždy originální, nikdy předtím neviděný, nikdy se neopakuje. Podobné je to se stavem lidského vědomí, s dokonalým stavem lidské mysli, jenž spočívá v umění být schopni úžasu, vnímat vtipnost okamžiku, milovat překvapení, užívat si radost a ctít vděčnost. Esence bytí spočívá ve schopnosti člověka být ze srdce rád na světě a ze srdce se často smát. Užívat si dokonalosti skrývající se v okamžiku tady a teď. Možná je jednou z podivných vlastností času činit překvapení, a překvapení samo o sobě je dost možná dokonce pánem času…

Kdykoliv jsem se zamýšlela nad názvem komety Neowise, vždy jsem si vzpomněla na hlavního hrdinu filmu Matrix, jímž byl Neo. A teprve teď mi to došlo: otočíme-li písmeno W obráceně, co se nám ukáže?

Neo-Mise – Neova Mise…🙂

(Poznámka: V roce 1997/98 to byla kometa Hale-Bopp, kterou bylo možné pozorovat na hvězdné obloze. V roce 1998 se odehrály Zimní olympijské hry v japonském Naganu. Také v letošním roce se měly odehrát Letní olympijské hry v japonském Tokiu… Další významné události roku 1998 najdete například zde.)

Související články: Energie myšlenek, emocí, energetická kyvadla a zemská noosféra, Superhologram a fraktální vzorce – holografický model světa

Kometa Neowise – přináší poselství o proměnách lidského vnímání?

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?