Kopretina luční – symbol ženské síly

Lidový název kopretin, lučních květin z čeledi hvězdicovitých, otevírajících se s prvním sluncem, je slunéčko, svatojánská víla, rmenec, husarka nebo husička, čapí květ. Medonosné kopretiny milují včely, motýli a berušky sedmitečné. Kopretinám se také říká posvátné perly nebo slzy Margerity. Bílé okvětní lístky kopretin jsou symbolem ženské síly a také láskyplných slz Panny Marie, a dokonce i slunéčko sedmitečné (beruška pro štěstí) je symbolem Panny Marie. Bílá kopretina je symbolem jemnosti, čistoty, vnitřní krásy, skromnosti, trpělivosti, bezpečí, láskyplného domova, přátelství, optimismu, veselé a romantické nálady, nevinnosti, plodnosti, mateřství, nových začátků, znovuzrození.

Elementem těchto lučních květin je voda (emoce a city, ženská polarita). Koresponduje s energií Měsíce (novoluní a dorůstající Luna), s věštěním a vizionářskými náhledy do budoucnosti. Léčivou sílu kopretiny můžeme propojit s křížovou, sakrální čakrou, druhou čakrou energetického systému fyzického těla. Léčí zármutek a pomáhá nastolit duševní rovnováhu.

Letní kytice kopretin

Kopretiny přináší do našich pozemských příbytků energii světla, pozitivní energii radosti a jasné mysli, ve váze krásně a kouzelně působí s listy kapradin, (kopretinám ve váze dáváme každý den čerstvou vodu). Květ kopretiny připnutý na tričku nebo batůžku romantického cestovatele přináší rozvahu a ochranu na cestách. Věnec z květů kopretin připevněných ve vlasech je symbolem vnitřního štěstí, posvátné víry v čistou lásku, v lásku k přírodě, je symbolem lučních víl. Nádhernou energii vykouzlí svatební kytice svázaná z lučních květů s převahou kopretin, Mariiných květin. Čerstvé květy kopretin přidáváme do letních koupelí, jemné esence okvětních lístků kopretin dekorativně obohatí letní ovocné zákusky a dortíky. Žlutý střed kopretin můžeme usušit a přidávat do sušených směsí pro vykuřování.

Základní korespondence pro kopretiny

Kopretina je zasvěcena měsíčním bohyním: Diana, Artemis, Freya, Venuše, Selené. Z drahých kamenů koresponduje s fluoritem, selenitem, křišťálem. Z tarotových karet koresponduje s kartou Císařovny.

Císařovna – Nuit – Isis – Marie

Bohyně nebe Nuit není bohyní v pravém slova smyslu – ona je NEBESKOU KLENBOU, je bránou Nebes. Tělo bohyně Nuit je denní i noční oblohou, její nejvyšší spiritualita je přijímána pouze ve světě, kde i noční obloha je viděná jako modrá. Nahé tělo božské Nuit zdobí zlaté hvězdy. Každý člověk má na obloze svou hvězdu – po mnoho životů formované „jedinečné“ informační pole. Nuit je symbolem znovuzrození – na svém těle nese tisíc duší…, pokrývá oblohu, ochraňuje své „hvězdy“.

ONA je tou silou, která večer pohltí zemi a ráno ji v sluneční záři opět porodí. ONA je milenkou i matkou Slunce. ONA je stvořitelkou „bohů“. ONA s láskou v okamžiku smrti objímá tělo i duši. ONA je bohyní matkou, dračí bohyní – vše, co jest, vytváří spirální energií. ONA je nekonečná, nebeský hrom je její smích, déšť jsou její slzy. Duše člověka pobývá během dne (bdělé vědomí) mimo tělo bohyně Nuit, za noci (spánek, podvědomí, sny) pobývá v těle božské Nuit. ONA je portálem z nevědomí do VĚDOMÍ.

Korespondencí pro bohyni Nuit je pavouk. Nuit, stvořitelka denního i nočního nebe, je zobrazována v podobě pavoučí tkadleny jemnými pavoučími vlákny tkající vesmír.

Pokud se vám naskytne takovýto pohled, například si lehnete na louku a klidným zrakem se zahledíte do prostoru, kde se rozkvetlá louka s květy kopretin propojí s horizontálou modré letní oblohy, potom můžete k Panně Marii vznést svou modlitbu nebo projevit vděčnost.

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?