Výroba svěcené vody

sugar-324778_1280Svěcená voda by měla být pro každého adepta magie samozřejmostí. Mágové v dávné historii, respektive alchymisté, dokonce získávají svěcenou vodu ze soli, velmi složitě destilované z dřevěného popela, což je proces starodávný, mystický, velmi pracný a časově náročný. Sůl si vždy zachová svou podstatu, ať už v popelu nebo rozpuštěná ve vodě. Sůl má krystalickou podobu, dá se snadno nabíjet, má vynikající vázací schopnosti, stejně tak voda. Sůl v rituálním spojení s vodou a se živlem vody vytvoří vodu svěcenou. Svěcená voda se používá k posvěcení, pokropení a očištění rituálních předmětů, místností, oltáře a různých pomůcek, amuletů a talismanů. Používá se také během křtu, nebo během provádění rituálu zaměřeném na exorcismus.

Výroba svěcené vody

Výroba svěcené vody je jednoduchá, pokud možno pracujeme přímo na oltáři. Připravíme si misku s pramenitou nebo dešťovou vodou, případně vodou destilovanou. Nemáme-li dřevěný pentakl s vypáleným ornamentem pentagramu, nakreslíme pentagram na bílý papír. Na něj nasypeme připravenou sůl a proneseme zaříkadlo. Sůl poté dáme do misky s vodou, misku postavíme opět na obrázek pentagramu. Nad miskou podržíme projektivní ruku a vizualizujeme si světlo – energii vycházející z ruky a opět proneseme zaříkadlo. Svěcenou vodu uchováme v neprodyšně uzavřené tmavé lahvi, potom neztratí magickou sílu.

amphores-411440_1280Magickou energií sama o sobě působí voda z kouzelných pramenů a posvátných studánek. Naberete-li z posvátné studánky vodu beze slov a v tichosti ji donesete domů, neztratí své kouzlo. Taková voda se nazývá ,,voda mlčavá“.

Vzácná je voda z pramenu nebo studánky nacházející se na místě, kde se setkávají tři hranice, jde o magickou vodu ,,trojhraniční“.

Léčivá je voda, která odtéká nazpět z mlýnského kola, ta se nazývá ,,voda zpátková“.

Za nejsvěcenější vodu je v dávných časech považována voda dovezená z magické řeky Jordán. Voda sama o sobě vstřebává okolní éterickou energii, uchovává v sobě informace.

Očistný rituál pomocí svěcené vody

Do svěcené vody ponoříme svazek bylin, čerstvých nebo sušených, aktivovaných potřebnou myšlenkovou energií, a následně pokropíme (posvětíme) rohy všech místností v obydlí. Vždy začínáme na východní straně bytu a v jednotlivých místnostech se pohybujeme po směru Slunce.

Rituální koupel se svěcenou vodou čistí auru (například před meditací).

Zobrazit všechny eKnihy

Pentakl: jde o rituální pomůcku ozdobenou pentagramem neboli čarodějnou muří nohou, případně jiným magickým symbolem. Pořídíme si kulatou dřevěnou desku, na níž pentagram vyryjeme nebo vypálíme. Desku si pořídíme jen tak velkou, abychom na ní mohli pohodlně vysvěcovat potřebné pomůcky, talismany a amulety. Desku zdobenou pentagramem před sebe stavíme zásadně jedním cípem hvězdy směřujícím vzhůru, nikdy ne obráceně. Věhlasní mágové používají pentakl vykládaný polodrahokamy.

Výroba svěcené vody

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?