Kruhy a spirály života

archeology-711572_1920Neustále je kladen důraz na: energii slov, myšlenek a emocí. Ale jak to vlastně funguje? Proč se nám občas přes veškerou snahu nedaří tímto způsobem TVOŘIT? Pokusím se to vysvětlit obyčejnými slovy, zapojte tedy během čtení představivost.

Představte si myšlenky a emoce jako sendvič. První část sendviče je emoce, náplň tvoří myšlenka, a druhý díl sendviče je zase emoce. Toustový sendvič sníte a žaludek jej zpracuje – přemění potravu v energii (teplo). Myšlenkový sendvič, zabalený do emocí, pošlete do éteru a vesmír jej zpracuje.

Pokud je toustový sendvič z kvalitních potravin, přispívá to vašemu zdraví. Pokud je myšlenkový sendvič z pozitivních emocí a slov, přispíváte do své budoucnosti, do spirály času vlastního vývoje. Pociťujete-li emoci, vydáváte ze sebe energii – teplo. Například v rozčilení, nebo pokud se stydíte, vydáváte energii (teplo) – zčervená vám obličej, zpotí se vám ruce. Je to stejné jako když sportujete – vydáte ze sebe energii – teplo. Student občas řekne: „Celou noc jsem se učil, až se mi z toho zavařil mozek.“ Učením (přemýšlením) vydáte spoustu energie (tepla). Lidské tělo je složeno převážně z vody. Studená voda má určitou klidovou energii. Pokud vodu zahřejete, energie se dá do pohybu, energie začne proudit, voda se promění v páru, která stoupá k obloze. Naše myšlenky, nesené na vlnách emocí, také stoupají k obloze – k modré barvě nebe, kde existuje „virtuální úložiště dat“, námi vyprodukovaných. Podle kvality těchto dat, se zpět k nám vrací tato energie někdy v podobě očistných bouří – pokud nedokážeme své emoce dobře zpracovat.

Emoce nás vyčerpávají, protože vydáme spoustu energie

Kruhy a spirály životaTo ale neznamená, že emoce máme v sobě dusit nebo potlačovat, musíme je umět zpracovat. Život bez negativních emocí není možný. Pokud je někdo rozčilený, nervózní, nebo prožívá psychické vypětí, často se stává, že se dotyčnému o pár stupňů zvýší tělesná teplota. Pokud si přeji, aby se něco uskutečnilo, nějaký čas na tom pracuji (myšlenky, vizualizace, meditace, emoce), a ono se to stále neděje, ztrácím trpělivost – energii. V tu chvíli se dostaví „negativní“ emoce, a moje přání je negováno, proces uskutečnění se může výrazně zpomalit. Proč je důležitá meditace nebo koncentrace? V hluboké meditaci, kdy je tělo a mysl v maximálním klidu, nevydáváme téměř žádnou energii. Tato energie se tím pádem může KONCENTROVAT do TVOŘENÍ (představou, myšlenkou, pozitivní emocí). S tím souvisí, že mysl a myšlenky mají co do činění s živlovou energií ohně.

Pokud budete POUZE říkat, nebo si pouze myslet: miluji své bližní, miluji svět, miluji svůj život, tak to nemá ten správný efekt. Pokud k vašim slovům nepřidáte energii v podobě UPŘÍMNÝCH emocí, pokud z vás LÁSKA přímo „nesálá“ – tak to „není pravda“. Stejné je to během tvoření – pokud k myšlence nebo vizualizaci nepřidáte tu správnou POHYBOVOU energii v podobě emoce – není to pravda. Podobně nefungují afirmace nebo modlitba. Můžeme si odříkávat stokrát za sebou afirmaci, ale pokud v těle vnímáme pnutí, a v pozadí afirmace je pocit – stejně se to nepovede – potom není afirmace pravdivá.

Kruhy a spirály života

Život je také takový sendvič, složený z kruhů a spirál. Kruhy a spirály života jsou od sebe neodlučitelné, avšak nemají stejný význam. Ve vývoji nám brání kruhy nepochopení. Pochopení znamená, že se kruh promění ve spirálu. Představte si obrazně, jak chodíte stále v kruhu, řešíte jeden a ten samý problém, chodíte kolem dokola, dokud nesplynete s problémem a nevyřešíte jej. V tom okamžiku vyjdete z kruhu a pokračujete ve spirále, váš život se posouvá vpřed. V dalším (životním) bodě se na spirále času opět zastavíte, zde je pro vás připravena další „smyčka“ poznání, vnitřního sebe-obohacení. Jak dlouho v tomto bodě na časové ose zůstanete, jak dlouho budete opět chodit v kruhu, než situaci přijmete a pochopíte, než vyjdete a posunete se zase po spirále dál, záleží na vašem uvědomění, na schopnosti transformovat se.

Kruhy a spirály života

Kruh vytváří hranice, ale téměř každou hranici je možné překonat. Vždy je možné najít ty správné „dveře“, následně kruh otevřít a učinit další spirálovitý pohyb. Dveře na hranici kruhu znamenají poznání, uvědomění, proto je musíte vždy OTEVŘÍT. Pokud se vám nebude chtít otevřít tyto pomyslné dveře na obvodu kruhu, a opakovaně si usnadníte cestu tím, že kruh jen tak překročíte, nedokončíte důležitý životní cyklus. Sice se posunete po spirále o kousek výš, ale dříve či později vstoupíte zpět do toho samého kruhu. Kruh má vlastnosti stromu poznání, spirála má vlastnosti stromu života. Strom poznání a strom života také není úplně jedno a totéž.

beyond-1087922_1280Kruh má více významů, je také symbolem brány nebo průchodu do jiné dimenze, spirála je symbolem pohybu vícedimenzionálním prostorem. Přechod z jedné reality do druhé je možný pouze po spirále. Jeden pozemský život je součástí vesmírných cyklů, kdy narozením vstupujeme „středem kruhu“, tedy pomyslnou životní bránou zapomnění, do kruhu života, a v okamžiku smrti z tohoto kruhu opět jeho středem vystupujeme. STŘED KRUHU je brána zrození a smrti, kterou nemáme sílu ovlivnit.

Ovlivňovat můžeme malé životní epizody nebo velké životní cykly, transformační procesy, jejichž hranice, a dveře pro vstup a výstup, jsou na okraji (po obvodu) oněch menších, pomyslných životních kruhů poznání, vztahujících se k jednomu pozemskému vtělení. Ať už jde o velké kruhy života a smrti, nebo o malé kruhy pozemských životních cyklů, vše se odehrává na časové ose, kolem které se otáčí spirála (symbol hole ovinuté hadem). Hůl představuje časovou osu, spirála (had) představuje pohyb prostorem po časové ose. Aby to nebylo tak jednoduché, můžeme si představit, že nekonečný prostor je tímto hadem, nekonečnou spirálou, která se ovíjí (jako had) kolem hmotných předmětů (vesmírných těles, včetně člověka, naše těla jsou také svým způsobem taková malá vesmírná tělesa).

Spirála má také více významů, je symbolem vesmírné transformace

triskelion-52542_1920Spirála je silným tvarovým zářičem, její síla vychází z kruhu života, z jednoho centrálního bodu. Představuje nekonečno, věčnost, neustále se opakující cyklické děje ve vesmíru, na planetě, v přírodě. Stejně tak v životě člověka představuje symbol cesty do vlastního nitra, symbol naplnění sebe sama, aktivního (sexuálního) probuzení. Je také symbolem reinkarnace, ducha a hmoty, duchovního úspěchu a životního naplnění, představuje vývoj vědomí. Od dávnověku je považována za symbol přírody, představuje růst, smrt, znovuzrození a obnovu. Jako amulet (ochranný zářič) má zachytit nebo odrážet negativní energie. V nejedné přírodní spirále se skrývá Zlatý řez. Pravotočivá spirála působí energií „pozitivní“ a slouží k dobíjení. Levotočivá spirála značí „zápornou“ energii a slouží k vybíjení či odebrání energie.

Emoce jsou skutečně nesmírně důležité, není to jen fráze. Teď už určitě víte, proč je nutné v lidech neustále udržovat strach. Emoci, která nás obírá o energii, a zároveň je velice výživnou potravou pro „negativní kvantová pole“ (pro shluky energií, kterým se jinak říká – egregor).

Zobrazit všechny eKnihy

Vše ve vesmíru podléhá pomíjivosti (entropie), kromě energie, v tom spočívá genialita transformačních procesů. Myšlenky a emoce se pohybují vesmírem v podobě energie (vyzářeného tepla), okamžitě se šíří prostorem v podobě informace. V morfických polích se myšlenky každého z nás seskupují na základě fraktálnosti – sobě si podobné myšlenky vytvářejí energetická pole kvantového Vědomí vesmíru, kde se shlukují myšlenky s podobnou vibrací. Zpětně se k nám jejich energie vrací v závislosti na kritickém množství (bod zlomu) a vzhledem k vesmírnému zákonu o příčině a následku.

Související článek: Energie negativních emocí

Kruhy a spirály života

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.