Podvědomí a šestý smysl

head-172351_1280Podvědomí – to, co dočasně nevím. Žít skutečně vědomě je možné, je-li naše sebeuvědomění v souladu s podvědomím, které je naší opomíjenou součástí. Jsme-li v souladu, potom vznikne duševní vědomí. Podvědomí obsahuje informace uložené v záloze, jež se nám vybaví kdykoli to budeme potřebovat a na podvědomí se napojíme. Právě ono je v neustálém kontaktu s veškerou moudrostí, uloženou ve starobylém chrámu, v tajemné knihovně moudrého krále Šalamouna. Skrze podvědomí lze překládat poselství starověkých pergamenových svitků… Samozřejmě vždy za předpokladu, že přestaneme odmítat paralelní existenci našeho vnitřního mikrokosmu s makrokosmem.

Šalamounova Píseň písní je podle kabalistů kryptogramem tajemství Velkého Díla alchymistů (tajemství hadí síly).

Podvědomí zná a ví, co je to telepatie, intuice, mimosmyslové vnímání, je v neustálém kontaktu s šestým smyslem. Zná tajemství zrcadlení vodní hladiny spojené s tajemnou Lunou. Podvědomí každého člověka, bez výjimky, rezonuje s vesmírnou energií, s kolektivním nevědomím, se všemi informacemi o minulých životech, zná tajemství života a smrti. Všechny informace ze všech našich životů – tím jsou myšleny všechny naše činy a především veškerá moudrost, jsou zaznamenány v podvědomé paměti, ač si je vždy paradoxně neuvědomujeme. Často jsou zakódované v různých symbolech a obrazech.

mary-pickford-391111_1280Podvědomí lze definovat jako hluboko v lidské duši uložené nevědomé vrstvy

Ale není v nás uzavřeno, kdykoliv je napojeno na vesmírné informační pole. Podvědomí obsahuje informace, které jsou momentálně mimo vědomí, v určitý okamžik se nám vybaví, stanou se tak vědomími. Podvědomí člověka ovlivňuje, aniž by si toho byl v tom kterém okamžiku vědom. Hovoří k nám skrze sny, pomocí intuice, náhlými vzpomínkami na hluboko uložené a do pozadí odsunuté zážitky či bolestné zkušenosti, a také projevenou duchovní silou. Podvědomí je nezničitelnou ale ovlivnitelnou kronikou všech našich zdánlivě zapomenutých vzpomínek.

Skrze podvědomí se projevují vzdálené vzpomínky na minulé životy

Případně skrze něj ,,hovoříme“ s bytostmi z jiných světů. Někdy se náhle projeví například schopnost automatického psaní. Jindy míváme vnitřní pocit, jakýsi nepatrný okamžik, smyslový zážitek Dejá vu – překvapení zobrazující nám ,,již viděné“. V okamžiku jakési podivné iluze máme silný dojem, že právě viděné dobře známe, ačkoliv to ve skutečnosti vidíme poprvé, a nelze to rozumově dokázat. Nebo právě prožívanou událost, jako bychom zdánlivě již někdy naprosto stejně prožili, ačkoliv tomu tak není (na úrovni současného života). Podvědomí nás dokonce může včas varovat před nežádoucími událostmi z budoucnosti.

(Opak Dejá vu se nazývá: Jamais vu, výskyt tohoto jevu je řidší. Člověk má při něm pocit, že danou situaci nikdy neviděl, ačkoli rozumově lze dokázat, že ji prožil. Fenomén může být zaměněn s krátkodobou ztrátou paměti, vykazuje však jisté rozdíly. Například Jamais vu vzniká bez příčiny a zcela nahodile, zatímco se ztrátou paměti stojí vždy nějaké trauma, šok, nehoda, má zkrátka jasnou fyziologickou příčinu. Jamais vu patří stejně jako Dejá vu k jevům, které vědci zatím neumějí vysvětlit. Někteří neurofyziologové se domnívají, že jsou spojeny s nesrovnalostmi v interakci části mozku odpovědných za paměť a příjem informací.)

Základní rovnice života zní: informace – energie – hmota

Chceme-li podvědomí vnuknout myšlenku pozitivní, ať už se týká čehokoliv, k tomu nám poslouží cílená autosugesce. Mějme ale na paměti, že podvědomí nerozlišuje skutečnost od smyšleného, nezná lež ani ironii. Cokoliv myslíme jako žert, může podvědomí přijmout jako fakt, v závislosti na častém opakování. Z toho vyplývá, že přijímá informace tak, jak jsou mu podány, je samostatné, neovlivnitelné, nepřetvařuje se, nelže, a nelze jej přechytračit. V tomto ohledu se na podvědomí můžeme značně spolehnout, ale musíme si dávat pozor, co do svého podvědomí ukládáme, a to většinou nevědomě. Podvědomí je jen částečně ovládáno vůlí. Budeme-li sami sobě pravidelně lhát, nebo se často zabývat stresujícími myšlenkami strachu z onemocnění, podvědomí vezme naše představy vážně a jinak zdravé tělo skutečně onemocní – na základě negativní autosugesce.

roses-428086_1280Nejlépe přijímáme autosugesci před usnutím a těsně po probuzení nebo v meditaci

Před spaním si můžeme vsugerovat myšlenku, že se ráno probudíme a budeme znát odpověď na neřešitelný problém. Musíme si ale dát pozor na formulaci takové myšlenky, vždy ji formujeme pozitivně, jako bychom odpověď již znali. Rozhodně nepoužijeme výraz: neřešitelný problém! Podvědomí to takto přijme za své a bude náš problém i nadále považovat za neřešitelný. Zvolíme například tuto formulaci: ,,Odpověď, kterou potřebuji znát, je jednoduchá. Vše, co potřebuji vědět, již vím. Právě včas se rozpomenu.“

Ke zdánlivě nepřístupné oblasti podvědomí se lze dostat také pomocí meditativních rituálů, kdy sladíme mysl s přítomným okamžikem. Naladíme se například na barvy, vůně nebo hudbu. Mysl vyladíme na konkrétní vizuální obraz nebo jen na jediné slovo či jasnou formulaci našeho přání nebo dotazu, tím se dostaneme do hlubokého rozpoložení. Případně se naladíme na fotografii jako na pomocný rezonátor. Vědomě se snažíme o synchronní napojení, toto je důležité při přípravě rituálů i při rituálech samotných.

Podvědomí spadá do oblasti kreativní poloviny mozku (pravé hemisféry)

Sem spadá celistvé holistické vnímání světa. Pravá hemisféra souvisí s tím, co je pravé, pravdivé, přímé, bez oklik. Ovládá pocity, představivost, podprahové vjemy, intuitivní a tvůrčí činnost. Podvědomí společně s pravou hemisférou si neuvědomuje čas a není omezeno časem ani prostorem. Zaznamenává všechny naše zkušenosti, včetně těch, na které jsme už dávno zapomněli. Proto nám může naservírovat v ten správný okamžik mysteriózní tajemství v podobě duchovních pokladů rovnou pod nos, tajemství čistá, obnažená a zahalená pouze v pravdě. Má to však jeden háček: ze všech esoterických tajemství, která jsou před námi skrytá, se dozvíme jen tolik, kolik si zasloužíme Stupeň duševní zralosti určuje, kolik nám bude během života postupně odkryto z oněch vyšších světů, z obyčejně nepoznatelné kosmické perspektivy. Bezbřehý vesmír, kde neexistuje nahoře ani dole, vlevo ani vpravo, teď ani potom, je nekonečně větší, než nám naše spoutané vědomí za ,,normálních“ okolností dovoluje poznat.

Podvědomé vnímání – placebo a nocebo efekt

PLACEBO EFEKT (žádoucí efekt) – pozitivní programování, vsugerování úspěchu.
Placebo: očekávání zlepšení zdravotního stavu (léky, myšlenky, emoce). Placebo je založeno na pozitivním dopadu léků (nebo energie) na zdravotní stav, na duševní zdraví, na kvalitní spánek a podobně. Vše je založeno na psychologii, na sugesci nebo autosugesci, na pozitivním ovlivňování vědomí člověka/pacienta. Dokonce byl popsán gen související s placebo efektem. Nejde jen o konkrétní léky, také ovlivňování zdravotního stavu myšlenkou, vírou, přesvědčením, působením na podvědomí, funguje naprosto stejně, pokud uvěříme, že to funguje: „Víra tvá tě uzdravila.“

NOCEBO EFEKT (nežádoucí efekt) – negativní programování, vsugerování neúspěchu, bezmoci, strachu. Nocebo je založeno na opačném postupu, na očekávání zhoršení zdravotního stavu (myšlenky, emoce). Jde o negativní účinek například různých předpovědí, reklam a podobně. Nocebo efekt používáme nevědomky docela běžně, například: „Jakmile se ochladí, okamžitě dostanu rýmu.“ A skutečně ji dostanu, a pokud je to pravidlem, na vině patrně nebude změna počasí, ale vnitřní přesvědčení – PROGRAM.

Ukázka ke stažení, e-kniha PSYCHOLOGIE chaosu

magie

Diskuze

error: Obsah je chráněn autorským zákonem.