Magické jméno nikdy neprozrazujeme

V hermetickém mysticismu a v magické praxi, spojené s duchovní vyspělostí, dodržujeme neměnné zásady. Přesto je to obor velmi tvůrčí, jenž vyžaduje samostatnost, schopnost vytvářet rituály přímo sobě na tělo, kdy profitujeme ze svých schopností a hlavně osobních zkušeností. Mezi nejdůležitější zásady patří neustálé zdokonalování vědomostí, teoreticky i prakticky, prohlubování vnitřního klidu a odvahy. V tom spočívá nikdy nekončící práce mágova na zdokonalování sebe sama. Jedna z důležitých zásad v magické praxi zní: ,,Dodržuj pravidlo mlčenlivosti!“

Jména disponují skrytou osobní energií

Znáte-li něčí jméno, máte nad dotyčným určitou moc. Zná-li někdo vaše jméno, může mít moc nad vámi. Znalost jména, ať už osoby nebo věci, dává moc nad pojmenovaným. Jméno dává sílu uvědomění si sebe sama.Tajná jména neprozrazujeme! Zamezíme tak zneužití síly proti naší osobě někým nepovolaným. Adept magie vybere sobě nové, pracovní jméno, které bude znát jen on (ona). Čemukoliv dáte jméno, to ožívá (figurka, amulet a talisman, přírodní bytost, oblíbený strom, kámen, uragán…). To znamená, že je nám více či méně zpřístupněna cesta do vědomí dané věci, jevu či bytosti. Ale ožívají i zhmotnělé emoce, námi mentálně stvořené bytosti na plazmatické úrovni, jakési larvy negativních energií, závislé na energii myšlenek. Ožívají přímo před očima, aniž bychom je zahlédli. Zrovna tak nadpozemské bytosti stvořené pozitivní energií – mohou pro nás pracovat a tvořit, chránit nás a přinášet informace.

Magické jméno nikdy neprozrazujeme

Vezmete-li nový styl života vážně, pořiďte sobě nové, magické a tajné jméno. Nikdy je nikomu nesdělujte, vždy musí zůstat ryze osobním tajemstvím. Vlastním magickým jménem se při rituálech představujeme vzývaným energiím – v podobě bohů, bohyň, andělů a jiných astrálních entit. Tak mezi námi, vyššími světy a vzývaným elementem vzniká osobní magické spojení.

Pokud například čarodějka či bohyně přírody zvolí sobě nové, magické jméno, může jím oslovovat osobní vyšší Já. Snadněji potom komunikuje sama se sebou a s přírodními elementy.

Změníme-li uvážlivě křestní jméno za pomoci numerologie, (vždy v souladu s astrologickým rozborem), můžeme energie ovlivňující náš životní osud naladit pozitivním směrem. Jsme pod vlivem astrologického hvězdného pozadí od okamžiku narození, ale i pod vlivem vibrace našeho jména. Jméno je vlastně něco jako mantra, při vyslovení rezonuje a vzniká určitý, specifický zvuk.

Rezonance zvuku jména, společně s ostatními aspekty spoluvytvářejícími naší osobnost, ovlivňuje naše bytí více než si myslíme. S osobním astrologickým rozborem souvisí i jméno místa narození.

Jméno musí rezonovat a být v harmonii s tělem i duší člověka

To neznamená, že naše rodné jméno nutně musí být s námi v nesouladu. Ale někdy intuitivně vnímáme, že s energií našeho jména je cosi v nepořádku. Nejsme s křestním jménem spokojeni, nelíbí se nám, na podvědomé úrovni s ním máme spojené nepříjemné pocity, vybavují se nám nepříjemné asociace. To platí též o přezdívkách, ke kterým jsme přišli náhodně anebo je sami bez hluší rozvahy zvolili. Stejně tak, zvolíme-li po sňatku nové příjmení, může se naše osobní energie nápadně změnit – někdy s pozitivním, někdy se záporným dopadem na náš život. Totéž musíme vzít v úvahu, pokud se častěji stěhujeme. Někdy se přihodí, že se nezharmonizujeme s daným místem, s jeho jménem, historickou pamětí, dávnými legendami, se společenskou karmou daného místa a tak podobně. A naopak, někdy nám nové prostředí energeticky velmi sedí, netušíme proč, přesto se v novém prostředí cítíme jako ryba ve vodě. Energetický vliv má dokonce číslo domu, v kterém bydlíme.

Jména byla důležitá už ve starověkém světě

Vzpomeňme na indiány: s přibývajícím věkem, tak, jak se osobnost vyvíjí, od dětství až do stáří, mění svá jména. Podle toho, jak se mění osobnost jedince a podle toho, co v životě dokázal. Staré jméno se později nesmí vyslovovat. Indiáni uvážlivě volí jména pro své děti. Indiáni jsou velmi moudří. Víte, že indiánská čelenka je symbolem koncentrovaného myšlení?

Podobně to fungovalo ve starém Egyptě. Faraon nosil čelenku s vyobrazením hadí hlavy, posvátné kobry, ta spočívala, kde jinde, než na místě třetího oka. Egypťané běžně užívali dvě jména, druhé jméno uchovávali přísně v tajnosti, pro ochranu osobnosti. Pokud se člověk provinil proti daným společenským pravidlům, bylo mu za trest pozměněno a v nejhorším případě odebráno jméno. Zůstat bezejmenným, bývalo považováno za nesmírnou potupu. Ani čínská tradice není v tomto ohledu pozadu. Rodiče dávají dítěti falešné jméno na prvních sto dní života, chrání tak své potomky před negativní energií astrálních duchů. Teprve potom díte dostane pravé jméno.

Jméno představuje určitou energii, vzhledem k tomu, že každé písmeno má vlastní význam, účinnou moc, vnitřní podstatu. Jedno písmeno rezonuje s druhým, správnou kombinací vzniká potřebný silový energetický proud. V magické praxi se používají tajná jména vyvolených: ,,bohů všemohoucích“.

Tato jména jsou však nevyslovitelná, jsou velmi mocná, jsou nekonečná. Nikdo z nepovolaných je nedokáže správně vyslovit. Proto se nevyslovitelná jména nahrazují magickými znaky, symboly a hieroglyfy, které představují ideu Absolutna, univerzální vesmírné fluidum. Substanci, která dává vzniknout hmotě, přírodním zákonům a pramenům života. V magii dvojnásob platí pořekadlo:

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

,,Nevyslovuj Boží jméno nadarmo!“

Symbol nekonečného jména jsoucí vesmírné energie používáme na talismanech a amuletech. Například v podobě pentagramu nebo hexagramu. V praxi se tyto a mnohé další symboly a znaky cíleně kombinují a propojují, případně se doplňují například hebrejskými písmeny. Mnohá tajná boží jména najdeme především v kabale. Vzpomeňme na Golema: oživen byl pomocí kabalistických formulí a tajemného šému. Tajemství šému spočívalo v tom, že se jednalo o nevyslovitelné jméno boží, vložené Golemovi do úst. Šém znamená hebrejsky jméno. Znamená esoterické vyjádření: ,,Já jsem“ nebo ,,Jsem zde“.

hieroglyph-597658_1280

            Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?