Pohanské rituály plodnosti

Pohanské rituály oslavují magické spojení energií země a Slunce. Nebo mystickou svatbu Slunce a Měsíce, mají ve své podstatě sexuální podtext, ačkoli hlavním tématem je převážně plodnost a úrodnost země, a uctívání měsíčních bohyní. Měsíční bohyně představují symbol hadí síly. Rituálnímu sexu se můžeme věnovat během roku v návaznosti na hlavní pohanské svátky. Jde o dny jarní a podzimní rovnodennosti, jarní svátek čarodějnic, letního a zimního slunovratu a další. Zejména ve dnech jarní rovnodennosti, kdy se probouzí oživující energie přírody, kdy se také probouzí hadi ze zimního spánku, je vhodné podstoupit rituál k zažehnutí a probuzení životní čili hadí síly. Hadí síla, skrytá v magickém bodě první čakry, je ohnivé podstaty, její pohyb tělem se projevuje vlněním.

Pohanské svátky jsou podmíněny ohnivými rituály

Oheň vzbuzuje vášeň, ať už jde o zapálené svíčky, planoucí pochodně, oheň v krbu nebo ohýnek venku v přírodě. Světlo symbolizuje královské Slunce, slunečního boha, který se rok co rok znovu narodí po mystickém spojení bohyně Luny a starého Slunce. Energie slunečního světla se také projevuje vlněním. Živel vody v sobě podnítíme, pokud se těsně před rituálem vykoupeme venku v přírodě. Úplně nejlepší kombinace přírodních sil dosáhneme, bude-li navíc ještě Měsíc v úplňku.

Není obtížné zjistit, že hadí sílu lze skutečně tím správným sexuálním aktem probudit. Obtížné je setrvat v tomto stavu i nadále, udržet životní energii aktivovanou i v běžném životě. Někomu to může trvat pár měsíců, než se to naučí, někomu pár let, ale jedná se spíše o výjimky ze ,,spícího davu“. Většina o životním principu probuzení hadí síly nemá sebemenší tušení.

Některé prvky pradávných rituálů máme stále uchovány v podvědomí

Například mrskání pomlázkou je mnohem starší než velikonoce. Během jarních oslav plodnosti nesmělo chybět šlehání březovými větvičkami, i v tomto aktu je skryt sexuální jinotaj. Šlehání proutky vyvolává smíšené pocity, u někoho příjemné a u někoho nepříjemné. Každopádně může vyvolat sexuální dráždění. Někdy může mírná bolet umocnit sexuální touhu. Případně může přejít v prožitek extáze a následně k změněnému stavu vědomí. Dnes ovšem nechodíme do lesa pro březové větvičky, ale do erotických prodejen pro kožené oblečky a důtky. Zrovna tak tetování nebo oblíbený piercing má prastarý, exotický původ ve starobylých rituálech. Dokonce převlékání mužů do ženských šatů má svůj původ v prastarých rituálních oslavách ženské, přírodní energie. Rádi se také, podvědomě, milujeme u krbu, kde plápolá oheň – symbol životní energie.

Tanec je neoddělitelnou součástí magie

Tančí se, pokud to počasí dovolí, nejlépe v přírodě v magickém kruhu. Proč zrovna ve směru hodinových ručiček, po směru Slunce? Slunce představuje duši člověka a sebe-vědomí, a tanec duši povznáší. Uvolňující tanec povznáší vyšší Já, dočasně uvězněné ve hmotném těle, do nadpozemských sfér, vrací nás do hlubin dávných, zapomenutých časů. Tanec je magickým klíčem k otevření všech pomyslných nebeských bran. Tanec v kruhu znamená vysvobození se z proudu času, obzvlášť pokud tančíme obráceně – točíme se proti směru hodinových ručiček.

Přírodní rituál ve spojení s tancem osvobozuje od nechtěného. Od lidí či jiných bytostí, které nám vysávají životní energii, nebo se nás jinak snaží ovládat. Při magickém rituálu jde téměř vždy o vymanění se z pout lineárně plynoucího času. Tancem otevíráme brány astrálního světa, přivoláváme energii bohů a bohyň, napojujeme se na esoterická, hermetická a duchovní učení. Napojujeme se na jemnohmotné astrální sféry, morfická pole.

EXKURZE MIMO TĚLO

Rituál přírodního tance provádějte na místě, kde budete mít klid, soukromí a ticho

Ani si nepouštějte žádnou hudbu, v konečné fázi dostaví jaksi sama od sebe, budete vnitřně vnímat doslova barevnou symfonii nádherných zvuků. Podaří-li se vám probudit hadí sílu, ucítíte elektrizující proud stoupající vzhůru tělem, procházející linií čaker. Zažijete neuvěřitelné pocity a emoce. Pocity absolutního štěstí. Stav dokonalé blaženosti je nesdělitelný. Vnášet do tohoto prožitku jakoukoliv racionalitu a logiku je nemožné. Nepůjde-li vám tančit bez hudby, zkuste hudbu šamanskou, zaměřenou na bubny.

Související článek: Rituální tanec upravuje životní rytmus

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Fotografie: Rebeka Sprinncová

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?