18.8.2017

Meditační sluneční lázeň

girl-325399_1280Stav našeho zdraví se odvíjí od mnoha faktorů, tím nejdůležitějším je způsob myšlení a množství stresu, které jsme schopni unést. Hranice stresové únosnosti  jsou zcela individuální, každopádně je lze vědomě posouvat. Předávkování stresem je často zapříčiněno nelogickými reakcemi na různé podněty, a neschopností soustředit se na přítomný okamžik – nejhrubším faktorem pro stresové přetížení je (neodůvodněný) strach z budoucnosti. Meditace Slunce, za svítání nebo při večerním soumraku, nás může postupně naučit, jak udržet mysl v okamžiku tady a teď. Ve sluneční lázni se můžeme koupat ráno nebo večer, v zimě nebo v létě, jde jen o to, provádět posilující sluneční rituál pravidelně.

Za svítání, kdy je Slunce nízko nad horizontem, může být dokonce zastřeno lehkým oparem mraků, ukotvíme se do stavu meditačního klidu a mysl uvedeme do ticha. Podíváme se zpříma do slunečního kotouče, bez myšlenek, jen přijímáme sluneční energii – po dobu jedné až dvou minut. Po chvilce rozostříme zrak, a díváme se těsně za sluneční kotouč – vnímáme v tichosti plejádu proměnlivé palety barev – jakoby se Slunce roztančilo na malířské paletě, z níž vzniká plejáda barev a tvarů v přírodě. Vnímáme celým svým tělem i duší kouzlo přítomného okamžiku. Vnímáme jen mihotající se Slunce, jakoby oživlé plejádou fosforově svítivých barev – pulsující životadárnou energií. Soustředíme se na třetí oko, a vdechujeme sluneční energii přímo do tohoto místa. Případně směřujeme mysl přímo na sluneční pleteň (třetí čakra), a vdechujeme energii (pránu) přímo do místa, které je nejcitlivější pro přijímání sluneční energie.

Po dvou minutách, ne déle, zavřeme oči, a nadále udržujeme stav dokonalého vnitřního ticha. Soustředíme se na vnitřní ticho bez myšlenek, jen vnímáme pocity a emoce, přicházející z hloubky našeho nitra. Za zavřenými víčky sledujeme modrozelený oblak – energetický otisk sluneční energie, a sledujeme, jak se po chvilce promění na růžový a posléze získá jasný purpurový nádech. Purpurová barva v sobě obsahuje velmi silnou duchovní vibraci, necháme tuto energii pulsovat přímo v místě třetího oka.

Nyní přichází důležitá součást rituálu: plně se soustředíme na vizualizaci konkrétního přání. V této chvíli víme, že existuje jen přítomný okamžik. Vědomě mažeme hranice mezi ano, ne a nevím! Uvědomujeme si, že vnitřní změny způsobují změny vnější – tuto myšlenku si navždy zapamatujeme. Naše druhé Já je vždy schopno napojit se na kvantové vědomí vesmíru (na proměnlivé vibrace zdánlivého chaosu), pokud se dokážeme maximálně vnitřně ztišit. V meditačním stavu jsme naladěni na vysoké (vesmírné) frekvence, podobně jako těsně před usnutím, a těsně po probuzení. Meditace nemusí být prospěšná pouze pro odpočinek a duševní uvolnění. V meditativním stavu můžeme proměňovat – na energetické úrovni, která předchází úroveň hmotnou – ty nejsmělejší vize naší budoucnosti.

Všechno již existuje, všechno, na co jsme kdy pomysleli. Každá myšlenka existuje ve volném kosmickém prostoru.

Vidíme a zažíváme pouze to, na co se dokážeme ve svém každodenním bytí energeticky naladit. To, co vidíme, vše, co se nám v životě děje, je tím, s čím vibračně ladíme (myšlenky, emoce, snění, vizualizace, činy). Vše, co zažíváme, je zhmotněním toho, v co vnitřně VĚŘÍME. A věřte, že věříme naučeně nejrůznějším „hloupostem“ už od raného dětství, aniž si to běžně uvědomujeme. Po celý život v sobě shromažďujeme, ať už vědomě nebo nevědomě, určité druhy energií a projektujeme je do neviditelného, jemněhmotného prostoru. Zviditelní se pouze to, s čím vnitřně harmonizujeme. Pokud například harmonizujeme s nedůvěrou v sebe, nebo například s nedostatkem (čehokoliv) – stává se nedostatek například sebelásky naší každodenní realitou, a tak podobně.

Ideální je pořídit si pro meditaci sluneční kámen, například citrín. Během meditace držíme sluneční polodrahokam v otevřených dlaních.

Ruce složíme uvolněně a odevzdaně do klína, a dlaně otočíme směrem ke Slunci. Nedokážeme-li ze začátku, během prvních dnů, udržet mysl bez myšlenek, opakujeme si pro udržení pozornosti tuto nebo podobnou větu: ,,Čerpám životadárnou sluneční energii, nadechuji celým svým tělem vesmírnou sílu. Vydechuji požehnání sobě i Matce Zemi.“ Udržet pozornost po dobu jedné či dvou minut by pro vás časem neměl být problém. Na konci slunečního rituálu poděkujeme Slunci za jeho životadárnou sílu, a požehnáme Lásku Zemi.

silhouette-602840_1280Sluneční meditaci provádíme ideálně nazí, nebo jen s minimem oblečení. Nejen duše získá sílu, ale i tělo dostane potřebnou dávku životní energie, (také načerpá dostatek vitamínu D). Sluneční meditací posilujeme zrak, snižujeme hladinu stresu, odstraňujeme faktory, které mají vliv na bolest hlavy nebo vznik nepříjemné migrény. Napojíme na vyšší vědomí a docílíme poznání sebe sama. Dosáhneme spojení s duší, posílíme aurické vyzařování, a ukotvíme se ve své vnitřní duchovní víře, a posuneme se na cestě individuálního duchovního růstu. Pochopíme hlubší smysl existence. Objevíme ve svém nitru chrám všeobsažné moudrosti. Vibračně se naladíme na vesmírnou energii. Časem začneme vnímat svět a přírodu z širší perspektivy. Plně se oddáme nápovědám přicházejícím skrze podvědomí do odpoutané mysli. Například vnímáme intuici, která nám přináší velice cenné nápovědy, jak vyřešit různé životní záležitosti.

Nemůžeme-li ven, do přírody, můžeme sluneční meditaci provádět u otevřeného okna

Pokud nám výhled z okna dovoluje sledovat Slunce za svítání nebo při soumraku. Nedůvěřujete-li dívání se přímo do Slunce, začněte první dny na pár vteřinách a postupně zvyšujte až na maximální dvě minuty. Pokud se přece jen budete obávat, hledět zpříma do Slunce, provádějte tento rituál alespoň za úplňku – dívejte se do zářícího kotouče Luny, a přijímejte sluneční energii zprostředkovaně – polarizované sluneční světlo. Sluneční meditace vyžaduje pravidelnost, provádíme ji ideálně každý den ráno nebo večer. Meditace prováděná ve dvojici, pouze však občas (upřednostňujeme samostatný osobní rozvoj), posiluje vzájemné porozumění a soustředění se na bezpodmínečnou, nesobeckou lásku.

Nezapomínejme, že žádná meditace není sama o sobě všespasitelná, je zapotřebí i v běžném životě udržet své tělo i mysl na vyšší frekvenci, přijímat a vyzařovat energie lásky a porozumění, a přestat si vytvářet ve svém vědomí jakékoliv ,,iluze“ životních nezdarů.

♥ ♥ ♥

Dbáme na to, abychom meditaci prováděli pouze pokud je Slunce nízko nad horizontem! Ráno zhruba do hodiny od svítání, večer zhruba hodinu před soumrakem.

Jak souvisí voda v lidském těle a sluneční energie: Záhadná supervoda

nature-1110826_1280

Diskuzeerror: Obsah je chráněn autorským zákonem.