Akce a reakce – zpětná vazba

Ukázka z knihy „Magie života – síla svobodné vůle“.

Můžete vymýšlet vlastní formulky, nebojte se fantazie. Ale nikdy nezapomínejte, že nesmíte štěstí považovat jen za jakousi neuchopitelnou věc, věřte, že vás mají hvězdy rády. Ať už máte jakékoliv pozitivní přání, nečekejte pasivně, že se samo od sebe vyplní, vyjděte mu s odvahou a neochvějnou vírou vstříc. Buďte ve svých činech důslední a především k sobě upřímní, ale nestaňte se puntíčkáři ani perfekcionisty, to vás může jen oslabit. Staňte sepohodářem každým coulem, který si nedělá z ničeho těžkou hlavu. Neotáčejte se zpět za minulostí!

Vaší prioritou nechť jsou od této chvíle jen nové, šťastné cíle, ponořte se cele do přítomného okamžiku během všech každodenních událostí

Občas se zamyslete zda to, co hledáte, náhodou už dávno nestojí přímo před vaším nosem. Věřte ve šťastnou hvězdu a nechte se bez zábran unášet na vlnách řeky života, ať už je její hladina klidná či rozbouřená, a občas se objeví nějaký ten mráček, jinak to totiž ani nejde, život je takto naprogramován. Neodmítejte nabídnutou pomoc v nouzi, falešná hrdost nebývá vždy na místě. Potom se ocitnete jako mávnutím kouzelného proutku včas na tom správném místě. Magie je především tvůrčí duchovní proces, zaměřený na osobní sílu, která sídlí uvnitř v nás.

Někdo používá různá zaříkání dnes a denně, aniž by cokoliv věděl o magii a síle tvoření. Například člověk, který sedí za volantem a za jízdy autem používá stále stejné fráze, spílá tak a nadává ostatním řidičům, nedělá nic jiného, než že v podobě negativního zaříkání, šíří kolem sebe kužel negativní energie. Dotyčný si však neuvědomuje, že negativní energie jím vyslaná vrátí se k němu zákonitě zpět.

Také každodenní pozdravy (hezký den, dobrou noc…) jsou ve své podstatě zaříkáním. Slova, která si říkáme na rozloučenou jsou zaříkáním. Stejně tak, pokud na někoho zvoláme: ,,Dávej na sebe pozor.“ Také odpověď na otázku: ,,Jak se máš?“ je ve své podstatě zaříkáním vysloveným nahlas. Věty typu, že váš život za moc nestojí a podobně, pečlivě zvažte! A pokud každému na potkání vyprávíte stále stejné fráze, například o tom, jak se máte špatně, případně si kolem dokola ztěžujete na nemoci, nebo na tchyni, nevědomky provádíte zaříkání, ovšem taková, která vám energii pouze odebírají! Případně stále dokola opakovaná pomluva, mířená na konkrétní osobu, je zaříkáním, které se vrátí v patřičné míře zpět! Nejhorší v takovém případě je, pokud pomlouváme s radostí a prožíváme silné emoce uspokojení! Už věříte, že magie je život sám?

Zaříkadla nebo modlitby fungují pokud do nich vložíme upřímně míněnou energii

Podvědomí nesmíme ovlivňovat neopodstatněnými hloupostmi! Na počátku všeho je vynaložené úsilí, slovo a čin. Nebojte se experimentovat a nedělejte z magie složitou vědu, veškeré vaše úsilí založte na jednoduchosti a postupně se zdokonalujte. Váš záměr může být v zaklínadle skryt ve verších. Vytvořte vlastní kouzelné, magické recepty. Uvědomte si, že cokoliv zde činíte je založeno na soustředění a koncentrování POZITIVNÍ energie, a o to nám jde především. Všechno ostatní je jen taková kouzelná třešnička na dortu, jež není nezbytně nutná, pokud práci s energiemi ovládáte opravdu dokonale i bez kouzelných pomůcek.

Brzy zjistíte, až začnou vaše ,,kouzla“ účinkovat, že nejste jen pouhou obětí nepředvídatelného života, váš život si můžete utvářet každým nádechem a výdechem, v každém okamžiku. Klíčem k úspěchu je energie proměněná ve slovo a slovo v čin. Akce a reakce, příčina – následek = ZRCADLENÍ. Nic nevzejde z ničeho. Váš přístup k životu se změní z pasivního k aktivnímu. Splnění přání je přímo závislé na míře zachování harmonie ve vaší mysli, na těle i na duši, a síle rozechvívané energie. Mysl tvoří slova, tělo emoce a duše je nezbytný prostředník mezi vámi a vesmírem. Pochybnosti, protiřečení si, nedůvěra a strach vše ničí nebo zpomalují. Vylučte také všechny pocity viny. Negativní myšlenky vytváří svou rezonancí opak všech přání a tužeb. Odvaha, víra a zdravé sebevědomí vás dovede k úspěšnému cíli.

Jednoduchý rituál: učiníte, pokud zaklínadlo či přání sepsané na bílém papíře položíte na oltář, vytvoříte malý kruh z kamínků kolem svíce a zapálíte ji. Přání třikrát, šestkrát nebo devětkrát odříkáte a pokaždé třikrát zazvoníte zvonkem. Opakování má svůj smysl v koncentrování a zhušťování energie. Týká-li se vaše přání osoby, na kterou s láskou myslíte, postavte na oltář fotografii v rámečku a kruh utvořte kolem ní z kamínků nebo mořské soli. Vzýváte-li na pomoc skřítky, víly či anděly, pořiďte si jejich sošky nebo obrázky, případně je sami namalujte, a vytvořte opět magický kruh kolem obrázku. Pracujte s vlastní fantazií. Jistě už vás napadlo, že můžete použít také podmanivé fotografie vycházejícího či zapadajícího Slunce, Měsíce v úplňku, barevné duhy nebo tajemné polární záře. Vždy mějte na paměti, že magie slova je velmi účinná.

Odříkáme-li afirmaci, přání, modlitbu nebo zaklínadlo nahlas, energie slova je posílena energií zvuku

Po odříkání zaklínadla můžete vždy říci: ,,Tak se staň.“ nebo ,,Kouzlo je zpečetěno“, případně vyslovte ,,Amen“, ačkoliv se toto slovo může jevit jako nepohanské, je tomu přesně naopak. ,,Amen“ je velmi silným, magickým rezonátorem. Máte-li přání napsané na papíře, nebo jej zastupuje nějaký symbolický předmět, vždy mu předejte energii dechem – jednoduše na předmět třikrát dýchněte. Každá komunita má vlastní způsoby, jak používat mluvené nebo psané slovo ve formě zaklínadel. Používají se jak na ochranu, pro zrušení kletby, odstranění zla, k přivolání energie, k vyvolávání božstev, k vzývání živlů při rituálech, při sběru nebo míchání léčivých bylin. Některá stará zaklínadla jsou zdánlivě nesmyslná, přesto v sobě mají skrytou, kouzelnou vibraci na neviditelné úrovni propojenou a rezonující s vesmírnými morfickými poli (např. Abraxas a Incipit).

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Pamatujte, že na počátku všeho stojí alchymie. Od alchymie čistě přírodních a kosmických sfér, až po do nekonečna opakované pokusy v alchymistově svatyni! Vězte, že samotný vesmír je velice samostatná alchymistická laboratoř, kde se potkávají, proměňují se a vzájemně spolupracují všechny možné existující prvky, molekuly a atomy. A také živly, které vytvářejí veškerou hmotu – živým příkladem této úžasné spolupráce vesmírných sil a jemnohmotných přírodních energií nechť nám je planeta Země!

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?