Kvantová vesmírná polévka

Kvantová vesmírná polévkaTajemství pevné hmoty, jejích mnoha rozličných podob a vlastností, prozatím ani zdaleka není zcela zřejmé. Možná jednou přijdeme na to, že její skutečné pochopení nemá hranic. Vědomosti moderní doby postupně odkrývají nejedno tajemství, dnes už víme, že některé zaběhnuté představy o světě dostávají trhliny. Zjistili jsme, že pohyb a chování elementárních částic (nejmenších částic hmoty) je v podstatě bezprostřední reakcí na vědomí a snad i duševní stav přihlížejícího pozorovatele, osoby zúčastněné při pokusech v kvantové mechanice.

Z toho vyplývá, že prastaré vědomosti zastřené mystickým tajemstvím dostávají nový lesk, oprašujeme z nich prach a pavučiny. Tušíme již znovuobjevenou pravdu, že pozorované struktury hmoty, stejně tak všechny jevy a děje jsou zrcadlovým odrazem kvantové struktury našeho vědomí.

Kvantové vědomí – dimenze neovlivněná časem a prostorem

Šálek kvantové polévky je místo, kde se soustřeďují myšlenky, emoce a pocity v dimenzi neovlivněné časem ani prostorem. Kvantová polévka je tvořená částicemi – které se chovají podle toho, jakou emocí, pocitem nebo myšlenkou jsou ovlivněny. Kvantová polévka se nachází všude kolem nás. Je světem částic, částicových vln a informací, je všechno ve všem. Mysl je ohnivé podstaty, každá myšlenka je polínkem, kterým přikládáme do ohně pod kotlem. Vědomí je kořením kvantové polévky: přesvědčení a názory, pozitivní či negativní, cílené představy, vědomé sny, opakující se vzorce událostí, lpění na minulosti, možnosti volby, změny směru, neochota ke změnám, ustrnutí na jednom místě, ustrnutí v hypnóze, v dogmatech, opakování zastaralých myšlenek, pocity radosti nebo nenávisti, emoce lásky nebo zatracení. To vše a ještě mnohem více má vliv na jedince i lidstvo jako celek.

Podle toho s jakými ingrediencemi a recepty se ztotožňujeme, takovou chuť případně pachuť bude mít právě ta naše polívčička – náš život. Přidáme-li koření lásky podle pečlivého uvážení, nebo okořeníme-li si tu naší polévku náhodným, zmatečným a chaotickým výběrem neuvážených ingrediencí je jen naše volba. Realita je ovlivňována myšlenkami. Vaříme-li skutečnou polévku pod palbou negativních myšlenek, ve svém vlastním mikrosvětě, bude výsledný efekt mít negativní vliv na nás i ostatní strávníky. Ta naše osobní polívčička je ale jen součástí velkého menu, velké recepce, na níž se účastníme společně. Každý přihodí sem tam nějakou ingredienci, morfická pole shlukují ve svých kotlích jednu myšlenku za druhou. Bude-li některých ingrediencí přespříliš, neviditelná síla spustí lavinu – hrnečku vař! Každému podle karmických zásluh, nikdo není ušetřen.

Kvantová vesmírná polévka

Proč si nejsme dostatečně vědomi všech jsoucích energií, které na nás mají vliv?

Mozek je naladěn na určité kmitočty, vnímá jen určité frekvence. Informace a jevy ostatních frekvenčních pásem filtruje. Pokud by nám bylo najednou zpřístupněno vše, nedokázali bychom se v projevech jiných dimenzionálních pásem orientovat. Některá frekvenční pásma vnímáme ve změněném stavu vědomí nebo při hluboké meditaci. Za normálního vědomí vnímáme fyzický svět pomocí smyslů. Pokud se mozková frekvence sníží, potom jsme schopni vnímat záblesky informací z jiných realit. Mimosmyslové vnímání probíhá skrze astrální tělo, které vibruje na vyšší frekvenci než tělo hmotné. Astrální tělo si představme jako plazmatického dvojníka těla hmotného. Hmotné tělo je zahuštěným shlukem částic, která vytváří kvantová pole, soustředěná ve viditelném poli jsoucna. Astrální tělo je shlukem energie a informací, je čistým vědomím, soustředěným v neviditelném poli jsoucna.

Vesmírný internet – 3D realita

Astrální dimenzi si můžeme představit jako neviditelnou realitu vibrující v jiném frekvenčním pásmu, přičemž se paralelně prolíná se světem viditelných forem. V astrálním světě se zrcadlově zobrazuje vše z viděné reality, včetně myšlenek, emocí a představ. Včetně lidskou myslí stvořených archetypálních vzorců, včetně elementálů stvořených mentální energií každého jedince. Vše nacházející se v astrálním světě si můžeme představit v podobě jemnohmotné plazmatické látky, vibrující vysokofrekvenční rychlostí, za normálních okolností neviditelnou energií. Astrální sféra je tedy obývána všemi entitami za tisíciletí stvořenými lidskými myšlenkami. Je domovem také pro všechny přírodní duchy a duše zemřelých. Za určitých podmínek můžeme tyto bytosti spatřit, vidíme je v podobě jakési nehmotné substance.

V astrální dimenzi se nachází univerzální kronika všech událostí a jevů. Z neviditelné reality astrálního světa pochází všechny paranormální fenomény, pro které nemáme racionální vysvětlení.  Proto jsou možné paranormální jevy, kdy dochází ke vzájemnému prolínání a vzájemnému ovlivňování obou realit. Mág vyvolá takové prolínání vědomě, například při astrální projekci. Případně dochází k prolínání obou světů za zvláštních okolností, třeba během atmosférických poruch, kdy dochází k různým projevům v podobě časových smyček.

Kvantová vesmírná polévka

Transformace vědomí je proces, který probíhá u každého jednotlivce po svém způsobu

To záleží na tom, jakého stupně vědomí dosáhla ta která duše v předešlém životě, a na dalších faktorech. Někdo otevírá své vědomí duchovním podstatám zcela vědomě a cíleně. Někdo jiný prožije transformaci vědomí následkem šoku, nemoci, duševního otřesu, těžkého úrazu. Může jít o urychlený vývojový skok, který je většinou doprovázen takzvanou životní zkouškou. V podstatě se nikdo z nás změnám ve vědomí nevyhne, ať už v tomto nebo jiném životě. Transformace vědomí znamená napojit se na vyšší vibrační úroveň. Znamená vnímat skutečnou realitu, nikoliv pouze představy o realitě. V magické praxi to znamená, projít vědomě hlubokou vnitřní očistou a otevřít své vědomí a mysl natolik, že se stanu tvůrcem vlastního života.

Síla kosmické rezonance se neustále zvyšuje, ve stále větší síle rezonuje s vědomím Země a tedy i s lidským vědomím. Naše těla vibrují na určité frekvenci, transformace vědomí spočívá v přeladění osobních vibračních polí na frekvence vyššího stupně. Podvědomě jsme na vyšší frekvence více či méně naladěni neustále, je však zapotřebí otevřít se vyšším energetickým polím Univerza vědomě. Lze tak učinit přirozenou cestou pochopením přírodních a vesmírných zákonů, které nás dnes a denně ovlivňují. Všechny cesty, byť ke společnému cíli, však nejsou stejné, každý si vzhledem ke své vlastní intuici vybere to, co mu nejlépe vyhovuje. Ať už jedinec, skupina nebo ten který národ. Ideální by bylo, pokud bychom se všichni dokázali naladit na stejné vibrace harmonie a porozumění. Konečný výsledek je v našich rukou, ničeho nedocílíme žádnou oklikou.

Vyhneme-li se problémům, vrátí se zas v jiné podobě – dokud nepochopíme, dokud se dostatečně neponaučíme, jak funguje vesmírné zrcadlení. Duchovní přeměna nemusí probíhat skokem, pro začátek stačí mít do široka otevřené oči. Otevřené vědomí znamená odložení předsudků a osvobození se z pout nevědomosti, znamená splynutí protikladů a vytvoření harmonie. Jde o přeměnu v bytost na vyšší duchovní úrovni, o pochopení hlubšího smyslu existence, k čemuž dochází prostřednictvím poznání. Pokud toto není zvládnuto přirozenou cestou, potom přichází jako poslední varování zdvižený ,,Boží prst“! Transformace vědomí razantním skokem může přijít,  z našeho nevědomého pohledu, zásahem Vyšší moci, pokud si to skutečnosti vyžádají. Vyšší moc je ale jen vesmírné zrcadlo: ,,Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“! 

Eshop – INSPIRACE PRO ŽIVOT

Kvantová vesmírná polévka

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.