Mysterium srdce a krystalizace kosmických sil

Zavřete oči, utište mysl, klidně a rytmicky dýchejte a v meditaci se ponořte do obrazu vnitřního prostoru fyzického těla, soustřeďte se na oblast srdce. Vnitřním zrakem můžete během meditace spatřit mysterium srdce neboli podstatu života nacházející se v srdečním světle.

♥   Mysterium srdce a krystalizace kosmických sil   ♥

Srdeční světlo je ona jasná záře očí, srdečného, upřímného pohledu. Počkejte na okamžik, kdy si toto světlo vnitřního klidu a vnitřního úsměvu vyzařujícího z vašich očí uvědomíte. Poté oči zavřete a opět veďte zrak k vnitřnímu vhledu. Po chvíli oči otevřete a velmi pomalu je opakovaně zavírejte a otevírejte. V jednom okamžiku, bez jakéhokoliv úsilí, oči hledí ven, v druhém okamžiku hledí do vnitřního prostoru. Za zavřenými víčky je viděno světlo koncentrující se v prostoru nad kořenem nosu uprostřed obočí. Soustřeďte mysl na toto místo a veďte toto světlo koncentrované v očích hlouběji do těla, v krystalické komůrce vašeho srdce vnímejte mysterium přijetí, mysterium hvězdného bytí.

V okamžiku, kdy se světlo očí setká se srdečním světlem nechte energii průzračnosti bytí obíhat celým tělem. V tichosti mysli vnímejte, jak toto koncentrované prvotní světlo, jehož zářivá podstata daleko přesahuje a zastiňuje svit všech vesmírných sluncí, proudí krevním řečištěm vašeho těla. Energie vnitřního světla vytváří energetický kruhový pohyb a krystalizuje – dochází k vzrušujícímu propojení s duchovním tělem. Vnitřní oheň dozrává. Probíhá (alchymistická) krystalizace kosmických sil, tělem proudí tajemná melodie zahalená v oparu jemných tónů magického Květu Života.  Energie srdce se proměňuje ve zlatý květ, vědomí je propojeno s nesmrtelným duchovním tělem, vědomí je opojeno vzácným elixírem nesmrtelnosti.

Vědomí, ponořené v meditaci v záplavě intenzivního světla, je tímto světelným sloupem životní energie unášeno vzhůru, a shůry přichází poznání, že toto světlo bez ustání, od začátku do konce, sídlí v lidském srdci. V meditaci probuzené světlo zůstává v harmonii s kosmickými rytmy a přivádí do krevního oběhu lidského těla, na úrovni mikrokosmu lidského těla a na úrovni metafyzického poznání, mystický proud vědomí o tajemství života, smrti a znovuzrození. S tímto světlem se ztotožňuje duše, která od začátku do konce touží nejen po bytí ve světle, ale také po bytí se světlem. Touží po harmonii s kosmickými rytmy ve všech jejích protikladech označovaných pojmy světlo a tma, tvoření a zánik, život a smrt.

V tomto mystickém opojení se vědomí duše zachvívá, vzpomíná si na srdeční světlo, které vnímalo v matčině lůně, nevyvíjelo se ve tmě, jak se mnozí domnívají. Matčino lůno sice skrývalo poklad, ale nepodobalo se temné jeskyni. Světlo glorioly matčina srdce vědomí duše vnímá jako hřejivé objetí, vnímá jej jako to nejasnější světlo zářivého kruhu krystalického vědomí, jako nesmrtelnou vzpomínku. Vzpomíná na matčino srdce jako na jasně zářící hvězdu, vzpomíná na opojnou zářivost a propojenost světelného pramene krevního řečiště matky a vlastního, ještě nezrozeného života. Vzpomíná na mystickou sílu ryzí, krystalicky čisté kosmické Lásky.

♥    ♥    ♥

Mysterium srdce a krystalizace kosmických sil

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.