Člověk je kvantový generátor myšlenek a emocí

Houština kolektivního vědomí i nevědomí houstne. A bude ještě houšť (letošní podzim a jaro příštího roku bude zlomovým obdobím). Energie neklidu a chaosu se čím dál houštějc projevují v kolektivně sdíleném prostoru.

Energie jedince, který je věčně nespokojený, stále jen nadává, vše vidí černě a ve výrazech svých slov hoří vztekem a plane nenávistí, se časem promění v energii zaklínače. Tento jedinec zaklíná nejen svůj osobní prostor a svůj život, ale i prostor kolem sebe. Čím více zaklínačů svými energiemi a svými výroky a činy operuje ve společně sdíleném prostoru, tím více je zakleté kolektivní vědomí a nevědomí, a tím více se zvyšuje míra napětí ve světě. Tito zaklínači s vášnivým zaujetím pro sdílení negativních energií nevidí, že na kolektivní úrovni nám všem jednoho zlomového dne ujede „vlak naděje“ do vysněné cílové stanice. Nevidí, že ve sdíleném prostředí dochází k prohlubování mocných energií hněvu a strachu. Neuvědomují si, že každý vystřelený šíp se může vrátit v podobě hada plazícího se k nám houštinami našich vnitřních procesů, a že energie těchto emočních a myšlenkových šípů ovlivňuje procesy vnější. Je to srozumitelné?

Čarodějové dobrodějové si tento zákon přitažlivosti, oproti nevědomě i vědomě jednajícím zaklínačům, dobře uvědomují

Hodnotu tohoto uvědomění nelze ničím měřit, nelze ji měřit penězi ani ničím jiným. Zřejmě ji nelze ani dostatečně vysvětlit, poznatelná je pouze autentickou zkušeností, a to ještě v případě, že je tato zkušenost rozpoznána. Čaroděj divotvůrce, usiluje o dosáhnutí harmonického souznění s protiklady. Přesto vážný pohled a slova mudrce nebo čaroděje dobroděje mohou někdy být ostré jako bodce, někdy to nelze jinak. Neboť si dobře uvědomuje mocné síly nepostřehnutelné pro naše smysly, nezměřitelné, neviditelných tvarů, přátelské i nepřátelské. Neviditelné síly jsou na určitém místě hustě soustředěny, tyto síly čas od času prolomí ochranné hráze a proniknou do sdíleného prostoru hmotné reality. Přestože jsou silně koncentrované, zprvu je vnímáme jen slabě, skutečné uvědomění přichází opožděně, až když se ocitneme uprostřed bouře těchto mocných sil.

Čínský lunární kalendář – rok dřevěného Draka 2024

Pomalu se ladím na období příštího roku podle čínského lunárního kalendáře, (tak jako vždy s předstihem), ale stále od tohoto tématu někam utíkám, jako bych obrazy neklidu a chaosu nechtěla vidět a nic o věcech příštích vědět. Podle čínského lunárního kalendáře nás čeká rok dřevěného Draka. Čeká nás rok velkých změn a přelomových událostí, silný rok jangových energií, jenž představují pohyb tvořivých sil, které chtějí být realizovány. Energie Draka bude umírněná elementem dřeva, rok 2024 může být rokem plným optimismu, rokem pozitivním a úspěšným. Ale také rokem velkých extrémů, to znamená neztrácet obezřetnost. Uklidňujícím aspektem je, že energie dřeva je mírnější než energie kovu (v případě kovového Draka). Dřevo je hmota se silnou schopností růstu a tak představuje pokrok a sílu tvořivých energií, ale také má v sobě sílu rozhořet se velkým plamenem. Tento drak přiletí společně s Fénixem. Avšak zrození Fénixe nemusí být drama, pokud si dostatečně uvědomíme (nejen) výše řečené.

Jít cestou nejmenšího odporu neznamená zvolit pohodlí, podvolit se okolnostem, snažit se od rána do večera vyzařovat „pozitivní světlo“, nebo mít snahu něco důležitého odložit na potom, jde o vnímání vnitřního vedení, které nám ukazuje, jak překonat překážky. Jde o poznání, že zesilování našich slabostí a odpor k nim, ale i nečinnost nám bere sílu. Vnitřní programy souvisí s tím, co si v životě vědomě i nevědomě vybíráme, jakých divadelních představení se účastníme. Pro většinu toho, co máme na své cestě nalajnováno, se rozhodujeme my sami. Každé uvědomění, které vezmeme vážně, je pro nás nesmírně i vesmírně důležité.

Náročným devítiletým obdobím procházíme od roku 2017

Na závěr připomenu údaje uvedené v jiném článku. Od roku 2017 do roku 2025 si můžeme na stůl podle numerologického výpočtu za sebou jdoucích letopočtů rozložit níže uvedené tarotové trumfy. Právě v tomto transformačním období je velmi zajímavé jak jdou jednotlivé součty letopočtů za sebou od jedničky po devítku.

1 – Mág. (2017 = 2+0+1+7 = 10 = 1+0 = 1)
2 – Velekněžka. (2018 = 2+0+1+8 = 11 = 1+1 = 2)
3 – Císařovna. (2019 = 2+0+1+9 = 12 = 1+2 = 3)
4 – Císař. (2020 = 2+2 = 4)
5 – Velekněz. (2021 = 2+2+1 = 5)
6 – Milenci. 2022 = 2+2+2 = 6)
7 – Vůz. (2023 = 2+2+3 = 7)
8 – Síla. (2024 = 2+2+4 = 8)
9 – Poustevník. (2025 = 2+2+5 = 9)

U všech trumfových karet je význam karty předešlé vždy z části obsažen ve významu karty následující a všechny trumfy se vzájemně doplňují. Z hlubšího pohledu všechny trumfy (v plném počtu dvaceti dvou karet) symbolizují postupné životní zrání a životní procesy nejen člověka jako jednotlivce, ale i společnosti jako celku. Přičemž karta Blázen s číslem 0 má vlastní charakteristiku a zároveň je jeho vývoj obsažen ve všech trumfech – zde prochází svým transformačním vývojem, který je z pohledu vesmírného Vědomí nekonečný.

Zobrazit elektronické a tištěné KNIHY Psychologie chaosu

Pohledem na tento zajímavý sled součtu letopočtů a jednotlivých trumfů se nám před očima objevuje velmi silná symbolika právě probíhajícího devítiletého období výrazných změn, které vnímáme a prožíváme. Zde si můžeme uvědomit, že transformační proces, který v tomto období prožíváme je jedinečný a velmi důležitý pro další vývoj společnosti. (Další devítiletý cyklus bude probíhat ve stejném sledu numerologických součtů letopočtů od roku 2026 do roku 2034 v návaznosti na sled tarotových trumfů od jedničky do devítky. Což znamená že zhruba kolem roku 2026 se současná situace výrazně zklidní a před námi se otevře nové transformační období, které přinese nová transformační témata.)

Související články: Posvátná, ohnivá a pozitivní dračí energie, Fenomén tvůrčí dračí energie aneb proč v sobě nesmíme zabít Draka

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?